PROJEKTAS „SINERGIJA“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Sinergija“ (angl.  „SYNERGY – SolidaritY iN Europe Rebuilds Global Youth“) partnerio teisėmis.

Pagrindinė projekto idėja – sukurti ilgalaikį aktyvų miestų partnerių tinklą, galintį užtikrinti novatorišką bendradarbiavimą ir skatinantį aktyvų demokratinį piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos kryptyse.

Pagrindinis projekto partneris – Jevišovice (Čekija).

Projekto partneriai:

 • Gradoli savivaldybė (Italija)
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)
 • Swieqi savivaldybė (Malta)
 • Repashuta savivaldybė (Vengrija)
 • Lordelo (Portugalija)
 • Agia (Graikija)

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose bus aptariamos aktualios temos apie pilietinį dalyvavimą ir įsitraukimą, bus siekiama visuomenei plačiau pristatyti ES politikos kryptis, ES istoriją, pasiekimus, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo dalyvavimui ir skatinant jaunimo debatus apie ES vertybes. Renginių metu bus dalijamasi patirtimi ir gerąja praktika apie partnerių savivaldybių įgyvendinamus investicinius projektus, aptariamos jaunimo įtraukimo galimybės per miestuose veikiančias jaunimo organizacijas, pristatyti miestų strateginiuose, darnaus judumo planuose numatyti veiksmai bei miestų vizijos, bus ieškoma sprendimų dėl viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo didinant jaunimo įsitraukimą į diskusijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. –  2023 m. rugsėjo 1 d.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Panevėžio miesto savivaldybei kaip projekto partneriui skiriama 17 000,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022 09 20-25 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas vadovaujančiojo partnerio Jevišovice savivaldybėje, Čekija;

2022-09-07 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-791 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2022-08-31 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–291 pritarė dalyvavimui Projekte „Sinergija“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui;

2022-08-22 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Sinergija“ partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

2022-08-04 pagrindinis partneris informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

2020-09-01 pagrindinis partneris pateikė projekto paraišką pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos „Miestų tinklų“ priemonę.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

 

PROJEKTAS „SPORTAS VISIEMS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+ Sportas“ įgyvendina projektą „Sportas visiems“ partnerio teisėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Herrera del Duque savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai: Filipstads savivaldybė (Švedija) Herceg Novi savivaldybė (Juodkalnija); Castiglione in Teverina (Italija); TIBER FITNESS klubas (Italija); Ledo ritulio klubas HOKEJOVY CLUB BBSS (Čekija;) Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

 

Projekto tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti sporto infrastruktūros valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

 

Tuo tikslu projekto partneriai organizuos 5 tarptautinius susitikimus:

2022 m. gegužės 27–30 d. Brumov Bylnice (Čekija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugpjūčio mėn. Castiglione in Teverina (Italija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugsėjo mėn. Filipstads savivaldybė (Švedija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. spalio 7-10 mėn. Panevėžio miesto savivaldybė, apie renginį skaitykite ČIA.

2022 m. lapkričio mėn. baigiamasis susitikimas  Herrera del Duque savivaldybėje (Ispanija).

 

Tikslinė grupė – sportininkai (profesionalai ir mėgėjai), treneriai, teisėjai, fizioterapeutai, sporto infrastruktūros steigėjai, savanoriai ir dietologai.

Projekto veiklomis bus siekiama tobulinti sporto specialistų žinias ir kompetencijas, inicijuoti pastovias mainų programas sporto darbuotojams (nuotolinės sporto programos treneriams, seminarai, draugiškos varžybos, Sporto dienos).

Bendra projekto vertė – iki 90 000 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei skirta 15.000,00 Eur projektų veikloms įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. gruodžio 31 d. –  2022 m. gruodžio 31 d. (dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2022 gegužės mėn.)

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-518 sudaryta delegacija dalyvauti tarptautiniame susitikime Čekijoje.

2022-04-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-422 sudaryta projekto įgyvendinimo komanda.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–46 pritarė dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis ir projekto įgyvendinimui.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 501 303

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

PROJEKTAS „TILTAS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos programą „Europa piliečiams“ įgyvendina projektą „Tiltas“ (angl. BRIDGE) partnerio teisėmis.

Projekto tikslas – skatinti tvarų pasienio regionų vystymąsi, didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę pasienio regiono sanglaudą. Tuo tikslu projekto partneriai organizuos 4 tarptautinius susitikimus:

2022 m. kovo 22–26 dienomis Budapešte (Vengrija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. gegužės 26–28 dienomis Gorizijoje (Italija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. birželio 19–23 d. Sofijoje (Bulgarija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugsėjo 1-4 d. Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

Tarptautinių susitikimų metu bus keičiamasi gerąja patirtimi, susijusia su bendradarbiavimu tarp sienų (cross-border cooperation), analizuojamos ES programos, kurių pagalba šalys galėtų tęsti bendradarbiavimą tarp sienų bendrų projektų pagalba. Analizei ir gerosios patirties mainams bus pasitelkti tarptautiniai ekspertai.

Projekto tikslinė grupė yra ES partneriai, kuriuos vienija tarptautinis bendradarbiavimas tarp regionų, esančių palei sausumos arba jūros sieną, ne didesniu kaip 150 kilometrų atstumu vienas nuo kito, nukreiptas į ryšių abipus sienos stiprinimą, siekiant geriau išnaudoti pasienio regionų potencialą.

Projekto vadovaujantysis partneris yra Vila Nova de Cerveira miestas, Portugalija.

Projekto partneriai: Tomino miestas, Ispanija; Nova Gorica miestas, Slovėnija, Znojmo regionas, Čekija, Slivnitsa miestelis, Bulgaria; Daugpilio mestas, Latvija; Miškolco miestas, Vengrija; Rožniava miestas, Slovakija; Goricijos miestas, Italija; Panevėžio miestas.

2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybei skyrė 17 175,00 Eur finansavimą (bendra projekto subsidija – 148 680 Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 28 d. –  2022 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie projektą anglų kalba / Information in English HERE.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2022 09 01-04 dienomis Panevėžio miesto savivaldybėje vyko projekto baigiamoji konferencija.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–46 pritarė padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, ir pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti Projekto dokumentus.

2022-10-19 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-69 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2021-10-18 pasirašyta projekto „Tiltas“ sutartis tarp vadovaujančiojo partnerio Vila Nova de Cerveira ir Panevėžio miesto savivaldybės;

2020-02-20 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–46 pritarė dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis pagal ES programą „Europa piliečiams“;

2019-12 Europos Komisija patvirtino projekto „Tiltas“ paraišką ir suteikė jo įgyvendinimui finansavimą.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 501 303

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

 

 

 

Vaikų gerovės ir saugumo didinimas

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų šių centrų darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės yra globos centrų darbuotojai ir mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams.

Paslaugos, kurias teikia Globos centras:

 • Globėjų (rūpintojų) paieška;
 • Konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais;
 • Mokymai būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams;
 • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams;
 • Socialinės, psichologinės konsultacijos budintiems globotojams, globėjams/ įtėviams ir vaikams;
 • Pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą įvertinimas bei  išvadų rengimas (budintiems globotojams, globėjams, įtėviams);
 • Vertina budinčio globotojo, globėjo  vykdomos veiklos kokybę;
 • Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas bei kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą budinčiam globotojui.

 

Projektui skirta 185 298 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 30 d.–2023 m. balandžio 30 d. (pratęsta iki 2023 m. gegužės 15 d.)

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023 m. 04-05 mėn. Vyks projekto įgyvendinimo pabaigos darbai.

2023-03-31 Vilniaus oro uosto konferencijų centre vyks baigiamasis projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ renginys, dalyvauja projekto partneriai.

2023-01-07 Projekto partneriai pasirašė susitarimą dėl Globos centro projekto veiklos tęstinumo.

2022 12 01-02 Projekto partneriai dalyvavo nuotolinėje metinėje globos centrų konferencijoje.

2022-07-02 Dalyvauta nacionaliniame, bendrame visos Lietuvos globojančių šeimų ir globos centrų renginyje Klaipėdoje – vasaros festivalis „Vaikai yra vaikai“. Renginyje dalyvavo Globos centro darbuotojai, miesto globėjai, budintys globotojai kartu su globojamais vaikais, savivaldybės atstovas. Renginio tikslas – padėkoti visiems Lietuvos globėjams ir šventiškai pažymėti Globėjų dieną, atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą, keisti visuomenėje susiformavusias neigiamas nuostatas vaikų globos atžvilgiu. Siekiama, kad renginių savaitė vaikų globai ir globėjams taptų tradicija bei nacionalinis visų globos centrų ir jų globojančių šeimų renginys kiekvienais metais būtų organizuojamas skirtingose savivaldybėse.

2022-07-02 Globos centrui patikėjimo teise perduota reklaminė burė su „Vaikai yra vaikai“ logotipu. Reklaminė burė yra skirta viešinti Lietuvos globos centrus ir jų veiklą bei didinti globos centrų žinomumą. Tikimasi, kad reklaminės burės padės atkreipti gyventojų dėmesį, didins paslaugų pasiekiamumą, nes globos centro paslaugų teikimo vieta bus lengviau pastebima ir aiškiai matoma. Reklaminės burės taip pat prisidės prie ženklo „Vaikai yra vaikai“ populiarinimo, atpažįstamumo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei vaikų globos skatinimo ir viešinimo Lietuvoje.

2022-06-30 Paminėta Globėjų diena, daugiau informacijos ČIA.

2022-06-27 – 2022-07-03 Mieste vyko Globos savaitės renginiai, daugiau informacijos ČIA.

2021-11-16 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM organizavo nuotolinę apskritojo stalo diskusiją „ Budinčių globotojų veiklos problematika ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo savivaldybių, Globos centro specialistai, budintys globotojai.

2021-07-03 Globos centro darbuotojai ir miesto globėjų bendruomenės atstovų dalyvavimas globojančių šeimų sąskrydyje Kaune.

2021-06-30 Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

2021-06-30 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2021-06-28- 2021-07- 04 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2021-06-23 Projekto komandos susitikimas su globos Globos centro darbuotojais.

2020-07-16 Projekto dalyvių apklausa.

2020-06-26 Papildytos Globos centro darbuotojų funkcijos, numatant galimybę informaciją apie gautas paslaugas suvesti į SPIS( socialinės paramos informacinę sistemą).

2020-07-02 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2020-06-29- 2021-07-05 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2020-03-25 Pasirašytas papildomas susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo.

2020-01-22 Susitikimas vaiko globos klausimais Panevėžio miesto savivaldybėje.

2020-01-13 Lengvasis automobilis Ford fiesta perduotas Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centrui veiklai vykdyti.

2019-09- 17  Globos centre vyko  EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos diegimo pristatymas.

2019-08-23 Pradėta lengvojo automobilio Globos centrui  pirkimo procedūra.

2019-08-07 Parengtos rekomendacijos dėl  paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentų.

2019-05 mėn. Globos centre įrengtos darbo vietos.

2019-04-25 Projekto komandos susitikimas Globos centre.

2018-10-30 Pasirašyta  jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

 

Daugiau informacijos apie Globos centro veiklas rasite ČIA

 

Projekto koordinatorius

Daiva Simonaitienė, tel. (8 45) 501 368, el. paštas daiva.simonaitiene@panevezys.lt

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas

Vienas pagrindinių Panevėžio miesto dviračių takų – Panevėžio miestą ir Berčiūnų gyvenvietę jungiantis pėsčiųjų ir dviračių takas. Panevėžio miesto savivaldybės administracija inicijavo projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas”, kurio metu bus modernizuotas minėtas pėsčiųjų ir dviračių takas. Įgyvendinus projektą, pagerės Panevėžio miesto gyventojų judėjimo galimybės, sumažės besinaudojančiųjų automobiliais skaičius, CO2 emisija, padidės šios teritorijos patrauklumas.

Projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

 

PROJEKTO EIGA

2023-12-06 projektas įgyvendintas.

2023-08-23 projektui skirtas papildomas finansavimas.

2023-08-01 kreiptasi dėl papildomo finansavimo skyrimo.

2022-12-09 baigti rangos darbai.

2021-05-04 įsakymu Nr. 3-257 „Dėl finansavimo skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas“, planuojamam įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, yra skirtas iki 152.177,16 Eur finansavimas.

2021-03-12 CPVA pateikta paraiška.

2020-04-30 Tarybos sprendimas Nr. 1-81 Pritarti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui ir teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

2020-03-10 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atsiuntė kvietimą teikti paraišką Panevėžio miesto savivaldybės administracijai .

2019-10-29 Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu įtraukė Projektą į Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros planą.

2019-12-17 Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu įtraukė Projektą į  priemonės Panevėžio regiono projektų sąrašą.

 

Projekto vadovas Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461

El. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

 

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1– 4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Pirkime „1-4 kl. priemonės“ dalyvauja 14 Panevėžio miesto mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas: Pradinė mokykla, 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kazimiero Paltaroko gimnazija ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Šios mokyklos gaus priemonių ir įrangos už 44761.53 eurų.
Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 5-8 klasėms skirtas priemones gaus 12 Panevėžio miesto mokyklų: 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla ir Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Projekte dalyvaujančios mokyklos atrinktos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kriterijais: projekte nedalyvauja mokyklos, turinčios 1-4 klasėse mažiau nei 30 mokinių, 5-8 klasėse – mažiau nei 40 mokinių, taip pat projekte nedalyvauja jaunimo mokyklos, suaugusiųjų mokyklos ir socializacijos centrai.

PROJEKTO EIGA

2023-12 Baigtos Projekto veiklos: įsigyta kompiuterinė įranga ir reikmenys, sukomplektuotos dirbtinio intelekto laboratorijos klasės su stacionariais bei nešiojamais kompiuteriais, virtualios realybės akinių komplektais, STEAM bendroji patalpa su lazeriniu projektoriumi bei išmaniuoju ekranu bei kita įvairiems STEAM sričių užsiėmimams reikalinga kompiuterine technika.

2023-10-27 Gauti paskutiniai kompiuterinės įrangos ir reikmenų komplektai STEAM laboratorijoms.

2023-08-10 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2023-05-15 Šiuo metu vykdomos likusios kompiuterinės įrangos ir reikmenų įsigijimo procedūros.

2022-12-19 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2020-04 Šio projekto lėšomis buvo nupirkta ir Panevėžio miesto savivaldybės mokykloms išdalinta 640 planšetinių kompiuterių už  113 740 Eur ir 49 nešiojamieji kompiuteriai už  24131,03 Eur.

 

Projekto vadovas Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt

Miesto ambicija – Stasio Eidrigevičiaus menų centras

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Panevėžyje kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC) – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekiama sukurti naują traukos tašką meno mylėtojams ir turistams, suteikti daugiau veiklos galimybių  miesto bendruomenei.

Rekonstruojant kino centro „Garsas“ pastatą (Respublikos g. 40) kuriamo muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudarys pasaulinio garso menininko, multifunkcionalisto S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat bus pristatomi atrinkti Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

Planuojama, kad SEMC teiks šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida (S. Eidrigevičiaus kūrybos kolekcija, keičiamos vietos ir užsienio menininkų parodos, lauko ekspozicijos, mediateka – skaitmeninis archyvas, meno skaitykla, filmų peržiūros ir interneto terminalai), edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

SEMC – vienas svarbiausių šio laikmečio regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu, miesto prekės ženklu.

SEMC infrastruktūra (4 aukštai su antstatu ir rūsiu) kuriama rekonstruojant kino centro „Garsas“ patalpas. Pastato projekto autoriai – MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda – Aurimas Syrusas, Greta Šidlauskaitė ir Ričardas Bertašius.

SEMC projektą numatyta įgyvendinti 2 etapais.

I etapu iki 2022 m. ketinama įrengti I aukšto atvirą erdvę – holą su infocentru ir parduotuve-meno knygynu, sanitarinėmis, pagalbinėmis bei ūkinėmis patalpomis, kavine (jos su virtuve patalpos bus įrengtos kitu projektu, pritraukiant privačių investicijų). II aukšte įsikurs mediateka – kultūros informacijos centras bei pagal poreikius pritaikomos edukacinės erdvės, transformuojamos ir į konferencines, administracinės, sanitarinės patalpos. III aukšte – ekspozicijų salė su numatoma  nuolatine S. Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija, sanitarinėmis patalpomis ir holu. IV aukšte – keičiamų ekspozicijų salė, sanitarinės patalpos. Antstatas – stogas bus pritaikytas apžvalgos aikštelei, ekspozicijoms ir kameriniams renginiams. Rūsyje erdvus vestibiulis, rūbinė, sanitariniai mazgai, meno kūrinių saugykla ir archyvas, darbuotojų, ūkinės, inžinerinės, pagalbinės,  sandėliavimo, dirbtuvių patalpos, 13 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

II projekto etapu iki 2024 m. planuojama įrengti 45 vietų požeminę automobilių aikštelę, holą – galeriją, konferencijų  centrą – universalią renginių salę, aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančias ekspozicines erdves.

I etapo projekto rangos darbų kaina yra 9 261 077,65 Eur su PVM. Projektas finansuojamas „Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“, ES ir  kitų fondų, valstybės, miesto biudžeto, privačių investicijų lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-05-31 Stasio Eidrigevičiaus menų centras oficialiai atidarytas visuomenei.

2024-01-09 gautas pastato Statybos užbaigimo aktas.

2023-08-17 pasirašyta sutartis dėl specialių tinklinių stelažų, skirtų meno kūriniams saugoti, pirkimo.

2023-07-31 pasirašyta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl perkamų baldų.

2023-06-20 baigta didžioji dalis darbų. Ruošiamasi statinio pridavimo procedūroms.

2023-04-28 pasirašyta sutartis dėl baldų gamybos ir montavimo.

2023-03-23 vyko pastato sistemų kompleksinis bandymas.

2023-01-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2023 metams – 1 627 000,00 Eur ).

2022 m. rugsėjo mėn. pradedami vidaus apdailos darbai.

2022 m. birželio mėn. baigiami pagrindiniai konstrukcijų įrengimo darbai.

2022 m. LRV nutarimu projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2022 metams – 3 351 000,00 Eur ).

2021-04-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-14 nutarimu Nr. 240 patvirtintas Valstybės investicijų 2021-2023 m. programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas ir  lėšos SEMC Projektui įgyvendinti numatytos  2022 ir 2023 metais (viso 4,978 mln. Eur).

2021-03-15 Pradedami rekonstrukcijos darbai.

2021-02-25 Pradedami medžių (sausuolių, pažeistų puvinio ir kt.) retinimo, šalinimo ir genėjimo darbai.

2020-12-01 Stasio Eidrigevičiaus menų centras pasirašė rangos sutartį su AB „Panevėžio statybos trestas“.

2020-04-06 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-03-20 LR kultūros ministro įsakymu SEMC projekto I etapui įgyvendinti skirta 3 mln. Eur.

2018-12-06 I etapo investicinis projektas ir paraiška pateikta ES finansavimui gauti.

2018-12-05 Parengtas I etapo rekonstrukcijos projektas, gautas statybų leidimas.

2018-11-29 Savivaldybės taryba pritarė, kad SEMC projektas (I etapas) būtų teikiamas ES fondams.

2018-11-26 Parengtas investicinis projektas (I etapo).

2018-11-22 Atliktos I etapo techninio projekto bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-11-22 Sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis su BĮ SEMC.

2018-11-09 Kino teatro pastatas (Respublikos g. 40) perduotas valdyti BĮ SEMC.

2018-10-30 Pasirašyta I etapo techninio projekto bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB Statybos projektų ekspertizės centru.

2018-09-27 Savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (BĮ SEMC).

2018-09-04 Pasirašyta investicinio projekto (I etapo) parengimo paslaugų sutartis su UAB „Idus“.

2018-06-18 Pasirašyta techninio projekto (I-II etapų) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su konkursą laimėjusia MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda.

2018-11–2019-06 Vyko kino teatro pastato rekonstravimo ir pritaikymo SEMC veiklai techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros viešųjų pirkimų konkursas.

2017-11 UAB Statybinių konstrukcijų laboratorija atliko kino centro „Garsas“ pastato konstrukcijų tyrimą.

2017-04-06 Su Architektūros kokybės vystymo asociacija įvykdytos SEMC kūrybinės dirbtuvės.

2017-03 Parengta SEMC galimybių studija.

2016-11 Parengta pirminė SEMC koncepcija.

2016-09-10 Savivaldybė ir S. Eidrigevičius pasirašė ketinimų protokolą.

 

Projekto koordinatorė Vita Bubliauskaitė

Tel. (8 45) 501 225, el. paštas vita.bubliauskaite@panevezys.lt 

 

Kokybiškesnis gyventojų aptarnavimas

Įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse“ trumpės administracinių paslaugų teikimo procesas, vienu metu bus galima teikti daugiau paslaugų, taigi gerės gyventojų aptarnavimo kokybė. Kartu bus keliamos  klientų aptarnavimo specialistų kompetencijos.

Projektas vykdomas su Panevėžio rajono savivaldybe ir Panevėžio socialinių paslaugų centru.

Bendra projekto vertė – 762,3 tūkst. Eur. Iš jų 648,0 tūkst. Eur – ES lėšos, 114,3 tūkst. Eur –  Savivaldybės biudžeto.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019–2022 m.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“  priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse”.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-04-01 Projektas įgyvendintas.

Rengiamos techninės specifikacijos, viešųjų pirkimų dokumentai naujoms projekto veikloms: „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita PMSA Socialinių reikalų skyriuje“, „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita Panevėžio Socialinių paslaugų centre“, „Dokumentų valdymo sistemos plėtra Panevėžio Socialinių paslaugų centre“.

2020-12-22 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos piliečių chartijos parengimo.

2020-12-04 Pasirašyta sutartis su UAB „AKIS Technologies“ dėl Eilių valdymo sistemos Panevėžio miesto savivaldybės Priimamajame (Laisvės a. 20, Panevėžys).

2020-07-22 pasirašyta sutartis su ESFA dėl naujų projekto veiklų.

2020-06-11 Pasirašyta sutartis su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“  dėl Licencijų ir leidimų išdavimo modulio (informacinės sistemos) diegimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje.

2020-05-08 ESFA pateiktas vertinti patikslintas investicijų projektas, planuojant II etapą.

2020-04-06 Paskelbtas licencijų ir leidimų išdavimo modulio sukūrimo ir įdiegimo viešųjų pirkimų konkursas.

2019-11-18 UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ skaitmenizavo Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senųjų kapinių laidojimų duomenis. Informacija skelbiama www.cemety.lt.

2019-10-26 Atliktas Savivaldybės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimas. Parengtas paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo veiksmų planas, klientų aptarnavimo standartas, surengti mokymai darbuotojams.

2019-09-31 Savivaldybės darbuotojų mokymai Gruzijoje.

2019-03-26 Pasirašyta sutartis su UAB „Civitta“ atlikti Savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimą.

2019-02-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ dėl laidojimo duomenų skaitmeninimo.

2019-01-04 Paskelbtas Savivaldybės teikiamų paslaugų, gyventojų aptarnavimo procesų ir procedūrų kokybės tyrimo viešųjų pirkimų konkursas.

2018-10-19 Paskelbtas laidojimo duomenų skaitmeninimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-08-22 Pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

2017-08-21 UAB „Eurotela“ atliko tyrimą, kaip gyventojai vertina Savivaldybės teikiamas paslaugas.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rita Skruzdienė, tel. (8 45) 501 335

El. paštas rita.skruzdiene@panevezys.lt

Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai

Siekdama Panevėžio miesto šeimoms sudaryti galimybes gauti kokybiškas kompleksines paslaugas, užtikrinti didesnį jų prieinamumą, pagalbą šeimoms įveikiant sunkumus ir krizes Panevėžio miesto savivaldybė įkūrė Bendruomeninius šeimos namus (Marijonų g. 24). Projekto partneris – Šv. Juozapo globos namai.
Įgyvendinant projektą „vieno langelio“ principu konsultuojamos, informuojamos, į veiklas registruojamos šeimos. Vyksta pozityvios tėvystės mokymai (grupiniai užsiėmimai), teikiama psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, dailės, muzikos, šokio ir judesio terapijos seansai, mediacija), sociokultūrinės paslaugos (paskaitos, paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, stovyklos, renginiai, paauglių grupės „Pažink save, „Bendravimas be pykčio“, „Gyvenk atsakingai“).
Tėvai gali būti ramūs – užsiėmimų metu prižiūrimi jų 3-7 metų vaikai.
Planuojama, kad įgyvendinant projektą kompleksines paslaugas gaus apie 680 asmenų (šeimų).
Bendruomeninių šeimos namų projektui įgyvendinti skirta 619 025 Eur ES lėšų.

Užsiėmimai projekto dalyviams (užpildžius anketą) nemokami. Registruojama tel. 8 674 24210, el. paštu bsnpanevezys@gmail.com.

Interneto tinklalapis www.panevezioseimai.lt 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 29 d.–2022 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-01-26  Pradėtos teikti psichologo konsultacijos.

2018-11-01  Sukurta interneto svetainė www.panevezioseimai.lt.

2018-09-18  Pradėti pozityvios tėvystės mokymai.

2018-09-10  Pradėtos teikti šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

2018-08-10  Oficialiai atidaryti Bendruomeniniai šeimos namai.

2018-08-06  Pradėta teikti individuali psichologo pagalba.

2018-07-24  Sukurta Bendruomeninių šeimos namų „Facebook“ paskyra, pradėta kurti interneto svetainė.

2018-07-23  „Vieno langelio“ principu pradėtos teikti  informavimo, konsultavimo ir kt. paslaugos. 2018-06-29  Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-06-13  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2018-04-06  Pateikta paraiška Europos socialinio fondo agentūrai.

2018-03-08  Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

2018-02-08  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovė Rasa Urbonavičienė, tel. (8 45) 501 269

El. paštas rasa.urbonaviciene@panevezys.lt 

 

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Ekologinio vandens turizmo skatinimas tarp Lietuvos ir Latvijos

The administration of Panevėžys city municipality with partners from Molėtai, Sartai, Gražutės regional parks directorate and Latvian (Preila, Riebini, Agluona) municipalities implemented the project „Development of eco-tourism by using resources in Latvia and Lithuania”.

Panevėžys purchased a water grass cutter to clean the River Nevėžys, 4 SUP boards for tourist and citizens, organized an event „Winter festivities“ with partners.

The total cost of the project was EUR 618 194, 08, of which EU funds – EUR 525 464,96.

EUR 93 565  was for Panevėžys:

EUR 79 530,25 – EU funds,

EUR 7017,37 –  State resources,

EUR 7017,38 – Contribution from the municipality.

Project implementation period: 2 May 2018 to 1 February 2020

Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilių, Riebinios, Agluonos) savivaldybėmis įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“.

Panevėžys įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei valyti, su partneriais organizuotas kalėdinis renginys, dirbtuvės turizmo plėtros galimybių tema.

Bendra projekto vertė – 618 194,08 Eur, iš jų ES lėšų – 525 464,96 Eur. Panevėžiui skirta 93 565 Eur: 79 530,25 Eur – ES, 7017,37 Eur – valstybės lėšų, 7017,38 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-05-17 Įsigyta vandens augmenijos šienavimo mašina.

2019-01-20 Skaistakalnio parke vyko žiemos šeimos šventė.

2018-12-21 Pasirašyta sutartis su UAB „Taiklu“ dėl vandens augalų šienavimo mašinos įsigijimo.

2018-12-19 Iš „X PRO grupė“ UAB įsigyta 4vnt. vandens irklenčių.

2018-10-10 Anykščiuose vyko ekoturizmo gebėjimų stiprinimo seminaras.

2018-09-19 Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijoje vyko dirbtuvės „Ekoturizmo vystymas ir vandens resursų panaudojimas Latvijoje ir Lietuvoje“.

2018-07-15 Agluonoje (Latvija) surengta vaikų vasaros stovykla „Gamtos pasaulis aplink mus“.

2018-05-30 Pasirašyta partnerystės sutartis su Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijomis, Preilių, Riebinios, Agluonos savivaldybėmis.

2018-05-28 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

 

NEMOKAMOS PRAMOGOS MIESTO BENDRUOMENEI IR SVEČIAMS

 Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų ir Anykščių savivaldybių, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilos, Riebinio, Agluonos) savivaldybių įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“. Šiuo projektu siekiama populiarinti ekologinį turizmą ežeringame Lietuvos ir Latvijos regione, įrengti infrastruktūrą aktyviam poilsiui prie vandens telkinių, kuri būtų tinkama ir žmonėms, turintiems judėjimo negalią, taip pat gerinti vandens telkinių pakrančių rekreacinę būklę. Šiems tikslams pasiekti parengta ekologinio turizmo strategija, pritaikyta kiekvieno projekto partnerio teritorijai, įsigyta pakrančių bei vandens telkinių priežiūrai reikalinga technika, įsigytas gausus turistinis inventorius vandens pramogoms, pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią, suorganizuoti gidų mokymai, turizmo festivaliai ir nuotykių stovyklos mokiniams.

Įgyvendindama projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“ Panevėžio miesto savivaldybė įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei išvalyti bei 4 irklentes.

Bendradarbiaudami projekto partneriai parengė tris turistinius maršrutus, skirtus pažinti Lietuvos ir Latvijos ežerų rekreacinius išteklius. Pavyzdžiui, maršrutas „7 dienos– 7 ežerai” kviečia per septynias dienas pažinti 7 Lietuvos ir Latvijos ežerus, aplankyti unikalius gamtinius objektus, šių ežerų pakrantėse įsikūrusius amatininkus ir nedidelius ekologinius šeimų verslus. O kad keliauti būtų smagu, šeimoms su vaikais mobiliesiems įrenginiams sukurta edukacinė programėlė „Pure water“. Jos pagalba pramogaujantys prie vandens telkinių gali ištirti vandens kokybę, tyrinėti ir pažinti vandens augalus bei gyvūnus.

Panevėžio miesto gyventojai bei svečiai gali pasinaudoti išskirtine galimybe ir pasiplaukioti Nevėžio upe irklentėmis nemokamai:

Irklentes galima rezervuoti ir pasiimti vandens pramogai tel.+370 620 77082, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Ši informacija parengta  naudojant Europos Sąjungos finansinę  paramą. Už šios informacijos turinį atsako Panevėžio miesto savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

PROJEKTO REZULTATAI

Eko strategiją rasite čia: Ecotourism development strategy 2019-2023

Edukacinė aplikacija išmaniesiems įrenginiams

Pure water eco travel (GooglePlay)  https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.preili.purewater

Pure water eco travel (AppStore) https://apps.apple.com/lv/app/t%C4%ABrs-%C5%ABdens/id1485224693

Turistiniai maršrutai

1 maršrutas „Keliauju dėl gamtos“

LT https://drive.google.com/open?id=1l6Pi-OPeMpAgwYk07hHd29HvMm-H4EEs&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1UCoUHjApC4oe37H_dvdZDGBLGVtNMvZC&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1JMENpNmcO-wmsQpPdK-IWt_8X9iJUPmy&usp=sharing

2 maršrutas „Keliauju be limitų“

LT https://drive.google.com/open?id=18gvIlXxiivdJX2QeCrjl5Tp7PVc5pbTL&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1uBisNJbfst1yiYiLPZvwOZWFPzs0xxRO&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1_ssAHvgcS8AX_5FRej_ZFfW7brp9KkHh&usp=sharing

3 maršrutas „7 dienos 7 ežerai“

LT https://drive.google.com/open?id=1gpBWcgDOjFHEpdXJMVRz5dBumExZ3olZ&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1xtf0H45XRgYoKAUcWmaOXj-moxCrHe5I&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1fgPOIo54nmLy8bUomFTwLGeWP02OPnDc&usp=sharing

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

Pagrindinis projekto partneris:
Preili apskrities administracija

Projekto partneriai:
– Molėtų rajono savivaldybės administracija;
– Panevėžio miesto savivaldybės administracija;
– Riebini apskrities administracija;
– Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
– Anykščių rajono savivaldybės administracija;
– Agluona apskrities administracija.

latlit.eu
europe.eu

 

Projekto vadovas Remigijus Kėvelaitis, tel. (8 45) 501 261
El. paštas remigijus.kevelaitis@panevezys.lt
 
Pavaduotoja Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307
El. paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania”/ „LEARN ECO TRAVEL” („Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“/„Keliauk ekologiškai“)