Projektas „Kūrybos užuovėja“

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“ (angl. CREATIVE HOME(less)).

Projekto tikslas – skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat pristatant visuomenei projekto dalyvių meninius darbus parodos metu mažinti grupės socialinę atskirtį bei neigiamą visuomenės požiūrį.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojai.

Numatomos veiklos:

  1. Grupinės dailės terapijos užsiėmimai Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojams. Planuojama, kad užsiėmimai vyks įvairiose miesto kultūrinėse erdvėse. Preliminari terapijos užsiėmimų pradžia- 2022 m. I ketvirtis.
  2. 2022 m. rudenį planuojamas baigiamasis visų projekto dalyvių kūrybinis užsiėmimas, kurio metu bus dalinamasi patirtimi, įspūdžiais, pasiekimais. Šio užsiėmimo metu sukurti meno kūriniai bus viešai eksponuojami parodoje.
  3. Parodos atidarymo metu miesto visuomenei bus pristatytas įgyvendintas projektas, projekto dalyvių meniniai darbai. Pasibaigus parodos ekspozicijos laikui dalyvių darbai bus padovanoti patiems dalyviams.

Projektui skiriama iki 10 000 EUR dotacija pilotinio projekto veikloms įgyvendinti.

Be piniginės dotacijos skiriamas ir ekspertinis palaikymas – bus organizuojami mentorystės seminarai ir konsultavimas pilotinei idėjai išplėtoti. Užsiėmimų metu bus gilinamos nakvynės namų bei savivaldybės administracijos kultūros bei socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų žinios apie bendras socialinės rūpybos ir meno sektorių temas ir išsamiau tiriami iššūkiai, su kuriais susiduria Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namai.

Preliminarus projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. gruodžio mėn.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

 

PROJEKTO EIGA

2023-05-23 Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Lietuvos kultūros institutas, „Culture Action Europe“ ir tarptautinė organizacija „RED NOSES“ surengė renginį „Kultūra ir psichikos sveikata – praktika ir politika“ Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje. Renginyje buvo pristatytas projektas „Kūrybos užuovėja“ kaip itin sėkmingo įgyvendinto projekto pavyzdys, kuomet bendradarbiavimas su vizualiojo meno terapeutu suteikė nakvynės namų gyventojams vilties ir paskatino juos imtis transformuojančių, gyvenimą keičiančių veiksmų.

2023-05-16 Projekto patirtys ir išvados įtrauktos į tarptautinių organizacijų – Šiaurės matmens kultūros partnerystės kartu su Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje – parengtą vadovą „Svarstymo aspektai: Menas ir sveikata bendruomenėse”, paremtą išmoktomis pamokomis įgyvendinant „Menas išlikti sveikam“ pilotinius projektus, vienas kurių buvo ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įgyvendintas „Kūrybos užuovėja“ (ang. CREATIVE HOME(less)). Vadovą, skirtą meno ir sveikatos sričių specialistams, galima atsisiųsti čia: Talking-Points-Arts-and-Health-in-Communities.pdf (ndpculture.org).

Šio vadovo pristatymo įrašą anglų kalba galima peržiūrėti šioje nuorodoje: Online event: “Culture and health cooperation in the Baltic Sea Region” on Vimeo  Apie projektą „Kūrybos užuovėja“ kalbama nuo 42:00 įrašo minutės.

2023 m. kovo mėn. Projektas pateko tarp 10 finalininkų prestižinių Europos apdovanojimų „Innovation in Politics Awards“ 2023 socialinės sanglaudos kategorijoje. Į finalinį apdovanojimų etapą iš viso pretendavo 337 projektai iš 26 šalių. Kandidatus vertino 1045 asmenų komisija iš skirtingų Europos valstybių. Projektas šiuo metu yra viešinamas tarptautinėje finalistų galerijoje Creative Home(less) – The Innovation in Politics Institute

2022-11-17 Projekto rezultatai pristatyti „Culture Action Europe“ tinklo organizuoto tarptautinio forumo „KULTŪROPOLIS: tarptautinės kultūros teisių dienos“ metu, Barselonoje. Renginyje iš viso buvo pristatyti 36 įvairių šalių kultūros teises skatinantys projektai, kurie buvo atrinkti konkurso būdu iš 260 kandidatavusių paraiškų. Įrašytas interviu „Culture Action Europe“ tinklo kuriamai tinklalaidei. Tinklalaidės turiniui atrinkti tik 4 projektai, tarp kurių – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektas „Kūrybos užuovėja“. Interviu galite paklausyti ČIA (nuo 3:30 min).

2022-10-27 Sėkmingai įgyvendintas projektas pristatytas „Culture Action Europe“ tinklo organizuotame Tarptautiniame Kultūros ir Gerovės Forume, Rumunijoje, moderuotos tematinės dirbtuvės socialinės įtraukties į kultūrines veiklas tematika.

2022-09-23 Panevėžio miesto dailės galerijoje apdovanojimų „Social‘INGAS 2022“ metu projektui skirtas geriausio Socialinio projekto/idėjos apdovanojimas.

 

Projektas įgyvendintas.

2022-07-21 –  2022-08-14 Teatro „Menas“ vestibiulyje nemokamai eksponuota projekto dalyvių darbų paroda.

2022-07-21 Projekto pristatymo bei parodos atidarymo renginys Panevėžio teatre „Menas“.

2022-06-02 Nakvynės namuose įvyko baigiamosios bendros kūrybinės dirbtuvės visiems projekto dalyviams. Dirbtuvių metu 12 projekto dalyvių kartu su nakvynės namų darbuotojomis specialia technika dekoravo 16 marškinėlių, kurie bus eksponuojami parodoje Panevėžio teatre „Menas“. Projekto dalyviai buvo apdovanoti kuprinėmis su projekto logotipu, kurį išrinko balsuodami dailės terapijos užsiėmimų metu.

2022 m. balandžio-gegužės mėn. Panevėžio miesto Dailės galerijoje įteikti dalyvio pažymėjimai projekto dalyviams, sudalyvavusiems 14 akademinių valandų trukmės Dailės terapijos užsiėmimų sesijoje. Užsiėmimai mažose grupelėse iki 5 asmenų projekto dalyviams vyko 1k./sav. (iš viso po 7 užsiėmimus) įvairiose Panevėžio miesto vietose – Nakvynės namuose, Panevėžio Dailės galerijoje, Panevėžio Fotografijos galerijoje, Panevėžio Kraštotyros muziejuje.

2022-04-06 Dailės terapijos užsiėmimų pradžia ketvirtajai Nakvynės namų gyventojų grupei.

2022-02-24 Dailės terapijos užsiėmimų pradžia trečiajai Nakvynės namų gyventojų grupei.

2022-02-15 Pradėti vesti kassavaitiniai dailės terapijos užsiėmimai dvejoms projekto dalyvių grupėms (11 dalyvių). 

2022-02-14 Pasirašyta dailės terapijos užsiėmimų vedimo paslaugų sutartis.

2021-12-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su ES nacionalinių kultūros institutų asociacija (EUNIC).

2021-11-16 Įvyko nuotolinės dirbtuvės pilotinių projektų vykdytojams „Verte pagrįstų modelių koncepcija meno, kultūros, socialiniame ir sveikatos priežiūros sektoriuose“ (angl.“ Concepting value based models for art, culture and social and healthcare sectors“). 

2021-10-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-287 „Dėl pritarimo projekto „Kūrybos užuovėja“ įgyvendinimui“.

2021-10-27 Įvyko nuotolinės dirbtuvės pilotinių idėjų vykdytojams „Kaip pradėsime kelionę?“ (angl.“How do we start the journey?“) apie komunikacijos svarbą tarpsektoriniuose projektuose. 

2021-10-08 Įvyko įžanginis nuotolinis atrinktų pilotinių projektų vykdytojų susitikimas su „Menas išlikti sveikiems“ projekto organizatoriais EUNIC, NDPC ir NDPSH. Susitikimo metu buvo pristatytos visos 11 finansuojamų pilotinių projektų idėjų, pristatyti nepriklausomi ekspertai, padėsiantys projekto įgyvendinimo metu rezultatyviai plėtoti pilotines idėjas bei kryptingai bendradarbiauti tarp kultūros bei socialinės rūpybos sektorių.

2021-09-28 NDPSH sekretoriatas informavo apie teigiamai įvertintą Projekto paraišką, kuri iš 57 konkursui pateiktų paraiškų pateko tarp 11 geriausiai komisijos įvertintų idėjų bei įgijo teisę Projekto finansavimui iki 10 000 Eur gauti.

2021-07-19 Pateikta paraiška NDPSH sekretoriatui.

2021-07-13  Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta pilotinio projekto „Kūrybos užuovėjoje“ paraiškos teikimui finansavimui gauti pagal atvirą konkursinį projekto „Menas išlikti sveikam“ kvietimą.

2021-06-02 Paskelbtas atviras jungtinio projekto „Menas išlikti sveikam“ konkursinis kvietimas teikti pilotinių projektų paraiškas, kurios nagrinėtų galimybes integruoti meno ir kultūros veiklą į sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugų teikimą bei įtrauktų konkrečias tikslines grupes  į meno ir kultūros veiklas, kad jos būtų naudingos jų fizinei ir (arba) psichinei sveikatai ir gerovei.

Šiaurės matmens kultūros partnerystė (angl.The Northern Dimension Partnership on Culture, toliau- NDPC) yra vyriausybinė iniciatyva, jungianti nacionalines valdžios institucijas, kultūros ir kūrybinių industrijų asociacijas ir ekspertus, siekianti prisidėti prie Šiaurės plotmės regiono (Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos) tvaraus vystymosi. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl.Northern Dimension Partnership in Public Health and Social well-being, toliau- NDPHS) yra tarpvyriausybinis dešimties šalių (tarp jų ir Lietuvos), Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų bendradarbiavimas, sudarantis galimybę kartu spręsti su sveikata ir socialine gerove susijusius uždavinius.

ES nacionalinių kultūros institutų tinklas (toliau- EUNIC) vienija kultūros ryšius puoselėjančias organizacijas iš Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinės Karalystės. Lietuvos kultūros institutas yra EUNIC narys.

„Menas išlikti sveikam“ (angl.The Art of Staying Healthy) yra jungtinis NDPC, NDPHS ir EUNIC projektas.

Miesto ambicija – Stasio Eidrigevičiaus menų centras

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Panevėžyje kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC) – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekiama sukurti naują traukos tašką meno mylėtojams ir turistams, suteikti daugiau veiklos galimybių  miesto bendruomenei.

Rekonstruojant kino centro „Garsas“ pastatą (Respublikos g. 40) kuriamo muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudarys pasaulinio garso menininko, multifunkcionalisto S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat bus pristatomi atrinkti Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

Planuojama, kad SEMC teiks šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida (S. Eidrigevičiaus kūrybos kolekcija, keičiamos vietos ir užsienio menininkų parodos, lauko ekspozicijos, mediateka – skaitmeninis archyvas, meno skaitykla, filmų peržiūros ir interneto terminalai), edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

SEMC – vienas svarbiausių šio laikmečio regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu, miesto prekės ženklu.

SEMC infrastruktūra (4 aukštai su antstatu ir rūsiu) kuriama rekonstruojant kino centro „Garsas“ patalpas. Pastato projekto autoriai – MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda – Aurimas Syrusas, Greta Šidlauskaitė ir Ričardas Bertašius.

SEMC projektą numatyta įgyvendinti 2 etapais.

I etapu iki 2022 m. ketinama įrengti I aukšto atvirą erdvę – holą su infocentru ir parduotuve-meno knygynu, sanitarinėmis, pagalbinėmis bei ūkinėmis patalpomis, kavine (jos su virtuve patalpos bus įrengtos kitu projektu, pritraukiant privačių investicijų). II aukšte įsikurs mediateka – kultūros informacijos centras bei pagal poreikius pritaikomos edukacinės erdvės, transformuojamos ir į konferencines, administracinės, sanitarinės patalpos. III aukšte – ekspozicijų salė su numatoma  nuolatine S. Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija, sanitarinėmis patalpomis ir holu. IV aukšte – keičiamų ekspozicijų salė, sanitarinės patalpos. Antstatas – stogas bus pritaikytas apžvalgos aikštelei, ekspozicijoms ir kameriniams renginiams. Rūsyje erdvus vestibiulis, rūbinė, sanitariniai mazgai, meno kūrinių saugykla ir archyvas, darbuotojų, ūkinės, inžinerinės, pagalbinės,  sandėliavimo, dirbtuvių patalpos, 13 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

II projekto etapu iki 2024 m. planuojama įrengti 45 vietų požeminę automobilių aikštelę, holą – galeriją, konferencijų  centrą – universalią renginių salę, aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančias ekspozicines erdves.

I etapo projekto rangos darbų kaina yra 9 261 077,65 Eur su PVM. Projektas finansuojamas „Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“, ES ir  kitų fondų, valstybės, miesto biudžeto, privačių investicijų lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-01-09 gautas pastato Statybos užbaigimo aktas.

2023-08-17 pasirašyta sutartis dėl specialių tinklinių stelažų, skirtų meno kūriniams saugoti, pirkimo.

2023-07-31 pasirašyta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl perkamų baldų.

2023-06-20 baigta didžioji dalis darbų. Ruošiamasi statinio pridavimo procedūroms.

2023-04-28 pasirašyta sutartis dėl baldų gamybos ir montavimo.

2023-03-23 vyko pastato sistemų kompleksinis bandymas.

2023-01-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2023 metams – 1 627 000,00 Eur ).

2022 m. rugsėjo mėn. pradedami vidaus apdailos darbai.

2022 m. birželio mėn. baigiami pagrindiniai konstrukcijų įrengimo darbai.

2022 m. LRV nutarimu projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2022 metams – 3 351 000,00 Eur ).

2021-04-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-14 nutarimu Nr. 240 patvirtintas Valstybės investicijų 2021-2023 m. programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas ir  lėšos SEMC Projektui įgyvendinti numatytos  2022 ir 2023 metais (viso 4,978 mln. Eur).

2021-03-15 Pradedami rekonstrukcijos darbai.

2021-02-25 Pradedami medžių (sausuolių, pažeistų puvinio ir kt.) retinimo, šalinimo ir genėjimo darbai.

2020-12-01 Stasio Eidrigevičiaus menų centras pasirašė rangos sutartį su AB „Panevėžio statybos trestas“.

2020-04-06 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-03-20 LR kultūros ministro įsakymu SEMC projekto I etapui įgyvendinti skirta 3 mln. Eur.

2018-12-06 I etapo investicinis projektas ir paraiška pateikta ES finansavimui gauti.

2018-12-05 Parengtas I etapo rekonstrukcijos projektas, gautas statybų leidimas.

2018-11-29 Savivaldybės taryba pritarė, kad SEMC projektas (I etapas) būtų teikiamas ES fondams.

2018-11-26 Parengtas investicinis projektas (I etapo).

2018-11-22 Atliktos I etapo techninio projekto bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-11-22 Sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis su BĮ SEMC.

2018-11-09 Kino teatro pastatas (Respublikos g. 40) perduotas valdyti BĮ SEMC.

2018-10-30 Pasirašyta I etapo techninio projekto bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB Statybos projektų ekspertizės centru.

2018-09-27 Savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (BĮ SEMC).

2018-09-04 Pasirašyta investicinio projekto (I etapo) parengimo paslaugų sutartis su UAB „Idus“.

2018-06-18 Pasirašyta techninio projekto (I-II etapų) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su konkursą laimėjusia MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda.

2018-11–2019-06 Vyko kino teatro pastato rekonstravimo ir pritaikymo SEMC veiklai techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros viešųjų pirkimų konkursas.

2017-11 UAB Statybinių konstrukcijų laboratorija atliko kino centro „Garsas“ pastato konstrukcijų tyrimą.

2017-04-06 Su Architektūros kokybės vystymo asociacija įvykdytos SEMC kūrybinės dirbtuvės.

2017-03 Parengta SEMC galimybių studija.

2016-11 Parengta pirminė SEMC koncepcija.

2016-09-10 Savivaldybė ir S. Eidrigevičius pasirašė ketinimų protokolą.

 

Projekto koordinatorė Vita Bubliauskaitė

Tel. (8 45) 501 225, el. paštas vita.bubliauskaite@panevezys.lt 

 

Dailės galerijos atnaujinimas

Projekto tikslas  – didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, lankytojų srautus.

Įgyvendinus projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ rekonstruotas Dailės galerijos pagrindinis pastatas, atidengta ir restauruota autentiška raudonų plytų mūro rytinė siena, atkurti čia buvę langai, apšiltintos pastato sienos ir stogas, atnaujinti inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vidaus elektros), įrengta apsaugos ir gaisrinė signalizacija, nuotolinių ryšių sistema, įgarsinimo sistema, suremontuotos vidaus I ir II aukštų ekspozicijų salės ir kt. patalpos, įrengta edukacinė klasė, atnaujinta rūbinė, holas. Galerijos erdvės pritaikytos kultūrinei bei edukacinei veiklai. Įsigyta įrangos (multimedija, keramikos dirbinių degimo krosnis), baldų.

Projekto vertė – 1 336 539,93 Eur, iš jų 993 186 Eur – Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 343 353,93 Eur prisideda Savivaldybė.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepa–2020 m. liepa.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-02-15 baigta projekto sutartis ir galutinis mokėjimo prašymas.

2020-07-30 Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

2020-06-02 Pasirašyta pastato remonto darbų užbaigimo deklaracija.

2020- 05-14 Sudaryta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl staliukų edukaciniams užsiėmimams įsigyti.

2020-01-24 Pasirašytas papildomas susitarimas su UAB „Kriautė“ dėl rangos darbų.

2019-12-18 Pasirašytas pastato tvarkybos darbų perdavimo-priėmimo aktas.

2019-10-23 Parengtas techninis darbo projektas.

 2019-08-28  Pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“ dėl papildomų projektavimo paslaugų.

2019-07-04 Pasirašyta sutartis  su UAB „Ruksa“ dėl baldų kabinetams įsigijimo.

2019-07-04 Pasirašyta sutartis  su UAB „Elsista“ dėl įgarinimo sistemos įsigijimo.

2019-06-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Parazitas“ dėl ekspozicinių baldų įsigijimo.

2019-05-24 Pasirašyta sutartis su UAB „Artus LT“ dėl holo baldų įsigijimo.

2019-05-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Termoskalė“ dėl keramikos degimo krosnies įsigijimo.

2019-04-17 Pasirašyta sutartis su UAB „Orgsitus“  dėl multimedijos įrangos įsigijimo.

2018-10-31 Pasirašytas statybvietės perdavimo UAB „Kriautė“ aktas.

2018-10-26 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-08-22 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-07-30 Su CPVA suderinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2018-07-17 Su CPVA pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-06-22 Kultūros ministro įsakymu projektui skirtas ES fondų finansavimas.

2018-04-06 CPVA pateikta projekto paraiška.

2018-03-26 Pakoreguotas techninio darbo projektas į A laidos projektą su pastato tvarkybos (restauravimo) dalimi.

2018-03-15 Su UAB „Panevėžio miestprojektas“ ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašyta projektavimo (techninio darbo projekto keitimo) sutartis.

2017-11-10 Parengtas Dailės galerijos atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas.

2017-06-02 Su UAB „Panevėžio miestprojektas” ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašyta projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis.

2017-04-01 Paskelbti projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirkimai.

2017-05-10 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2016-04-10 Parengtas investicijų projektas.

2016-03-02 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurotela“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

Projekto vadovė Loreta Paškevičienė, tel. (8 45) 501 226

El. paštas loreta.paskeviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

Rekonstruojama J. Čerkeso-Besparnio sodyba

Projekto tikslas – kultūros paveldo atvėrimas ir aktualizavimas siekiant pritaikyti kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinant kultūros paveldo objekto prieinamumą  visuomenei ir lankytojams.

Įgyvendinant poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo projektą bus atlikti pastato tvarkomieji paveldosaugos bei statybos darbai. Skaistakalnio parke esantis namas bus pritaikytas kultūrinei veiklai.

I etapu bus rekonstruojama sodyba, pabrėžiant senąjį pastato charakterį ir įvedant naujos architektūros elementų. Bus įrengtos reikalingos statinio konstrukcijos, vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros, apsaugos, priešgaisrinė, telekomunikacijų sistemos, atlikti reikiami taikomieji tyrimai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrengtos kūrybinės, ekspozicinės, administracinės, techninės, sandėliavimo patalpos, apšvietimas ir kt.

Bus įrengti lauko inžineriniai tinklai, sutvarkyta aplinka – atsiras įvairios dangos takų su  mažosios architektūros elementais (šviestuvais, suoliukais, dviračių stovais, šiukšliadėžėmis).

II etape numatyta įrengti stiklinį priestatą su 350 kv. m ekspozicijų, kūrybinių veiklų, konferencijų, poilsio, higienos ir kt. patalpomis, sutvarkyti aplinką.

I etapo rangos darbų vertė – 1 516 541,99 Eur. Iš jų ES investicijų – 246 641,99 Eur. Likusi dalis – Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto rezultatas – sutvarkytas, įrengtas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Poeto J. Čerkeso –Besparnio sodybos pastatas ir sutvarkyta aplinka.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-22 – 2022-11-30.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-11-30 Projektas įgyvendintas.

Vyksta viešojo pirkimo „Fotolaboratorijos ir IT įranga su montavimu (pastatas Ukmergės g. 59A, Panevėžyje, projektas „J. Čerkeso-Besparnio sodybos ir teritorijos sutvarkymas“) I etapas“  procedūros.

Pagaminti ir sumontuoti baldai.

2022-05-18 su UAB „Vilanus“ pasirašyta Standartinių ir nestandartinių baldų pirkimo ir sumontavimo J.Čerkeso – Besparnio sodybos patalpose adresu Ukmergės g. 59A, Panevėžys, sutartis Nr. 22-1319.

2022-05-05 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  išdavė Statybos užbaigimo aktą Nr. ACCA-20-220505-00127.

2022-01-31 Su UAB Kriautė“ pasirašytas Užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktas.

2022-01-31 Užbaigti Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos senojo pastato rekonstravimo ir priestato dalies naujos statybos darbai.

2022-01-26 Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59A Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimo projekto tvarkybos darbų priėmimo komisija pasirašė Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą Nr. 18-228.

Vykdomi Poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos rekonstrukcijos darbai.

2020-07-17 Statybvietė perduota Rangovui

2020-07-10 Pasirašyta techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis su „UAB Erdvinė linija”

2020-06-25 Pasirašyta I etapo rangos sutartis su konkurso laimėtoja UAB „Kriautė”.  Darbų vertė – 1 431 319,01 Eur. Planuojama rangos pabaiga – 2021 m. rugpjūtis.

2020-03-05 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-01-22 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-12-21 Kultūros ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2018-06-06 Pateikta projekto paraiška ES finansavimui gauti.

2017-05-30 Parengtas investicijų projektas.

2018-05-18 Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

2018-05-15 Pasirašyta sutartis su UAB „Ademo grupė“ dėl investicijų projekto parengimo.

2018-02-21 Parengtas rekonstravimo projektas, gautas statybų leidimas.

2018-02-15 Atliktos bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-01-26 Pasirašyta bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB „Ekspertika“.

2017-10-30 B. Dakanio įmonė „Senų senovė” atliko J. Čerkeso-Besparnio sodybos teritorijos žvalgomuosius archeologinius ir geologinius tyrimus.

2017-07-31 Atlikti J. Čerkeso-Besparnio namo istoriniai, architektūriniai, konstruktyviniai, polichrominiai, archeologiniai žvalgomieji tyrimai.

2017-06-22 Su Senvagės ir Skaistakalnio parko su prieigomis kompleksinio sutvarkymo konkurso laimėtoja MB „Pupa-Strateginė urbanistika“ pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-03-09 Pasirašyta sutartis su UAB Projektavimo ir restauravimo institutu dėl J. Čerkeso-Besparnio namo tyrimų atlikimo.

2016-09-22–2017-05-11 Atviras Senvagės ir Skaistakalnio parko su prieigomis kompleksinio sutvarkymo projekto konkursas, kurio dalis buvo ir J. Čerkeso-Besparnio sodyba.

 

Projekto vadovė Sigita Biveinienė, tel. (8 45) 501 227

El. paštas sigita.biveiniene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Moigių pastatų komplekso modernizavimas

Projektu „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ siekiama gerinti Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, didinti jų įvairovę. Muziejus tapo modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Atliktas pirmojo Moigių namo vidaus remontas: išgriautos nereikalingos pertvaros, pakeisti inžineriniai tinklai, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, tvarkomos lubos, sienos, grindys, atnaujinami ir neįgaliesiems pritaikomi tualetai. Vietoj buvusių administracinių patalpų ir saugyklų atsiras naujų, modernių ekspozicijų erdvės. Čia  įrengta Panevėžio istorijos ekspozicija „Epochų dialogai“. Ją sudarys 5 dalys:

  • „Nuo priešistorės iki modernėjančio miesto“,
  • „Panevėžio krašto etnografija“,
  • „Raudonasis teroras“,
  • „Okupacijų gniaužtuose“,
  • „Didžiuojamės Panevėžiu“.

Trečiasis Moigių pastatas atnaujintas išsaugant jo, kaip kultūros paveldo objekto, vertingąsias savybes. Antžeminė dalis nebus keičiama, tačiau bus paaukštintas stogas, plečiamas rūsys, įrengtos papildomos patalpos. Po rekonstrukcijos šiame pastate bus įrengtas edukacinis centras, kurį sudarys miesto kultūros, etninės kultūros ir gamtos klasės, edukacinis restauravimo centras.

Įgyvendinus projektą nupirkta Kraštotyros muziejaus veiklai reikalingos įrangos ir baldų.

Projektui skirta 1 198 462,06 Eur iš ES regioninės plėtros fondo, Savivaldybės indėlis – 327 156,10 Eur.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. vasaris–2021 m. lapkritis.

 

PROJEKTO EIGA

2021-11-17 Projektas baigtas.

2020-12-31 Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

2020-09-30 Baigtos projekto veiklos.

2020-06-16 Baigti abiejų pastatų remonto ir tvarkybos darbai.

2018-08-16 Pasirašyta Moigių I ir III pastatų edukacinių klasių ir ekspozicijų įrengimo dizaino projektų parengimo sutartis su  Ilja Klemencovu.

2018-08-10 Pasirašyta Moigių pastatų komplekso 1-ojo pastato kapitalinio remonto rangos darbų  sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-08-10 Pasirašyta Moigių pastatų komplekso 3-iojo pastato remonto rangos darbų sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-04-18 Pasirašyta techninės priežiūros sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“.

2018-02-27 Pasirašyta  finansavimo sutartis.

2017-07-11 ir 2017-10-30  Gauti objekto tvarkybą ir statybą leidžiantys dokumentai.

2017-10-10 UAB Statybos projektų ekspertizės centras atliko techninių projektų bendrąją ir specialiąją ekspertizę.

2017-06-30  Su UAB „Panevėžio miestprojektas“ pasirašyta Moigių 1-ojo namo kapitalinio remonto, pritaikant muziejaus veiklai, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-04-12 Su UAB „Senojo miesto architektai“ pasirašyta Moigių 3-iojo pastato rekonstrukcijos, pritaikymo muziejaus veiklai techninio projekto korekcijos, išleidžiant A laidos projektą, parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2016-10-20  Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2016-02-25  Parengtas investicijų projektas.

 

Projekto vadovė Loreta Paškevičienė, tel. (8 45) 50 12 26, 8 687 80311

El. paštas loreta.paskeviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Arūnas Astramskas, tel. (8 45) 46 19 73, 8 614 07552

El. paštas arunasastramskas@gmail.com  

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“