Rekonstruojama J. Čerkeso-Besparnio sodyba

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Kultūra

Vykdomi

Kultūra

Viešosios erdvės

Kultūra

Viešosios erdvės

Projekto tikslas – kultūros paveldo atvėrimas ir aktualizavimas siekiant pritaikyti kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinant kultūros paveldo objekto prieinamumą  visuomenei ir lankytojams.

Įgyvendinant poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo projektą bus atlikti pastato tvarkomieji paveldosaugos bei statybos darbai. Skaistakalnio parke esantis namas bus pritaikytas kultūrinei veiklai.

I etapu bus rekonstruojama sodyba, pabrėžiant senąjį pastato charakterį ir įvedant naujos architektūros elementų. Bus įrengtos reikalingos statinio konstrukcijos, vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros, apsaugos, priešgaisrinė, telekomunikacijų sistemos, atlikti reikiami taikomieji tyrimai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrengtos kūrybinės, ekspozicinės, administracinės, techninės, sandėliavimo patalpos, apšvietimas ir kt.

Bus įrengti lauko inžineriniai tinklai, sutvarkyta aplinka – atsiras įvairios dangos takų su  mažosios architektūros elementais (šviestuvais, suoliukais, dviračių stovais, šiukšliadėžėmis).

II etape numatyta įrengti stiklinį priestatą su 350 kv. m ekspozicijų, kūrybinių veiklų, konferencijų, poilsio, higienos ir kt. patalpomis, sutvarkyti aplinką.

I etapo rangos darbų vertė – 1 516 541,99 Eur. Iš jų ES investicijų – 246 641,99 Eur. Likusi dalis – Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto rezultatas – sutvarkytas, įrengtas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Poeto J. Čerkeso –Besparnio sodybos pastatas ir sutvarkyta aplinka.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-22 – 2022-11-30.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-11-30 Projektas įgyvendintas.

Vyksta viešojo pirkimo „Fotolaboratorijos ir IT įranga su montavimu (pastatas Ukmergės g. 59A, Panevėžyje, projektas „J. Čerkeso-Besparnio sodybos ir teritorijos sutvarkymas“) I etapas“  procedūros.

Pagaminti ir sumontuoti baldai.

2022-05-18 su UAB „Vilanus“ pasirašyta Standartinių ir nestandartinių baldų pirkimo ir sumontavimo J.Čerkeso – Besparnio sodybos patalpose adresu Ukmergės g. 59A, Panevėžys, sutartis Nr. 22-1319.

2022-05-05 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  išdavė Statybos užbaigimo aktą Nr. ACCA-20-220505-00127.

2022-01-31 Su UAB Kriautė“ pasirašytas Užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktas.

2022-01-31 Užbaigti Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos senojo pastato rekonstravimo ir priestato dalies naujos statybos darbai.

2022-01-26 Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59A Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimo projekto tvarkybos darbų priėmimo komisija pasirašė Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą Nr. 18-228.

Vykdomi Poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos rekonstrukcijos darbai.

2020-07-17 Statybvietė perduota Rangovui

2020-07-10 Pasirašyta techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis su „UAB Erdvinė linija”

2020-06-25 Pasirašyta I etapo rangos sutartis su konkurso laimėtoja UAB „Kriautė”.  Darbų vertė – 1 431 319,01 Eur. Planuojama rangos pabaiga – 2021 m. rugpjūtis.

2020-03-05 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-01-22 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-12-21 Kultūros ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2018-06-06 Pateikta projekto paraiška ES finansavimui gauti.

2017-05-30 Parengtas investicijų projektas.

2018-05-18 Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

2018-05-15 Pasirašyta sutartis su UAB „Ademo grupė“ dėl investicijų projekto parengimo.

2018-02-21 Parengtas rekonstravimo projektas, gautas statybų leidimas.

2018-02-15 Atliktos bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-01-26 Pasirašyta bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB „Ekspertika“.

2017-10-30 B. Dakanio įmonė „Senų senovė” atliko J. Čerkeso-Besparnio sodybos teritorijos žvalgomuosius archeologinius ir geologinius tyrimus.

2017-07-31 Atlikti J. Čerkeso-Besparnio namo istoriniai, architektūriniai, konstruktyviniai, polichrominiai, archeologiniai žvalgomieji tyrimai.

2017-06-22 Su Senvagės ir Skaistakalnio parko su prieigomis kompleksinio sutvarkymo konkurso laimėtoja MB „Pupa-Strateginė urbanistika“ pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-03-09 Pasirašyta sutartis su UAB Projektavimo ir restauravimo institutu dėl J. Čerkeso-Besparnio namo tyrimų atlikimo.

2016-09-22–2017-05-11 Atviras Senvagės ir Skaistakalnio parko su prieigomis kompleksinio sutvarkymo projekto konkursas, kurio dalis buvo ir J. Čerkeso-Besparnio sodyba.

 

Projekto vadovė Sigita Biveinienė, tel. (8 45) 501 227

El. paštas sigita.biveiniene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Projektas užbaigtas