Patrauklesnė taps teritorija prie Bendruomenių rūmų

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Viešosios erdvės

Vykdomi

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Panevėžio miesto savivaldybė siekia rekreaciniams bendruomenės poreikiams pritaikyti Nevėžio upės aplinką. Vienas projektų – sutvarkyti viešąsias erdves prie Bendruomenių rūmų.

Įgyvendinant Bendruomenių rūmų viešųjų erdvių projektą, numatyta sutvarkyti teritoriją ne tik šalia pačios įstaigos, bet ir Kranto g. atkarpą (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g). Nuo Vasario 16-osios iki Puzino g. kelio danga bus klojama trinkelėmis, iki Anykščių g. – asfaltuojama. Bus atnaujinami šaligatviai, įrengta per 20 naujų automobilių stovėjimo vietų, remontuojama automobilių stovėjimo aikštelė prie Bendruomenių rūmų. Įrengiant naują dangą bus tvarkomas pėsčiųjų takas nuo Kranto g. iki pėsčiųjų tilto. Bendruomenių rūmų aikštė pasikeis neatpažįstamai – nebeliks fontano, įstaigos aplinka taps patogesnė neįgaliesiems. Esančius  laiptus, kurie veda prie upės, pakeis naujai suprojektuoti, pritaikyti žmonėms su negalia. Nusileidimas kombinuojamas su amfiteatro funkcija;  nusileidus žaliojoje zonoje atsiras iki 70 vietų amfiteatras, bus įrengiamas naujas apšvietimas. Kranto gatvėje (tarp Vasario 16-osios ir Anykščių gatvių) rekonstruojami ir naujai įrengiami lietaus tinklai.

Bendra projekto vertė – 1 032 434 Eur, iš jų 877 568,90 Eur – ES investicijos, po 77 432,55 Eur – valstybės ir Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. – 2023 m. lapkričio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-08-18 Baigiama įrengti Kranto gatvė, baigiama tvarkyti aikštė prie Bendruomenių rūmų.

2023-04-24 Kranto gatvėje ir prie Bendruomenių rūmų įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.

2021 – 2022 Vyksta rangos darbai.

2020-12-29 Rangovui perduota statybos aikštelė (dalis Kranto gatvės, tarp Anykščių ir Puzino gatvių, teritorija prie Bendruomenių rūmų ir pėsčiųjų takas iki pėsčiųjų tilto).

2020-12-02 Atliktas pėsčiųjų tilto bandymas dėl jo pažeistumo nustatymo.

 2020-11-26 Rangovui perduotas patikslintas darbo projektas dėl su besiribojančiais projektais  (Laisvės aikštės, Senvagės, Kranto gatvės), suderinimo.

2020-07-24 Pasirašyta rangos  darbų sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas”. Rangos sutartis –  2436885,84 Eur.

2019-07-09 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-04-10 Gautas statybos leidimas.

2019-01-28 Patvirtintas UAB „Synergy Solutions“ parengtas projektas.

2017-07-13 Pasirašyta sutartis su UAB „Synergy Solutions“ dėl projektavimo darbų.

2017-06-19 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-03-03 Pateikta projekto paraiška finansavimui gauti.

2016-10-25 Pateiktas projektinis pasiūlymas.

2016-08-24 Parengtas investicijų projektas.

2016-05-25 Su UAB „Eurointegracijos projektai“ sudaryta sutartis parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas Gintaras Lebedevas, tel. (8 45) 504 455, 8 672 65386

El. paštas gintaras.lebedevas@panevezys.lt

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

 

 

Projektas užbaigtas