Jaunimo sodo sutvarkymas

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Viešosios erdvės

Įvykdyti

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Įgyvendinant ES iš dalies finansuojamą projektą tvarkomas Jaunimo sodas, A. Jakšto g. skveras ir Maironio alėja.

Čia pertvarkomi želdiniai, atnaujinami/įrengiami mažosios architektūros elementai, pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, viešasis tualetas. Bus sukurta kokybiška laisvalaikio bei užimtumo erdvė miesto bendruomenės reikmėms.

Projektui skirta 800 075,13 Eur ES lėšų, 70 594,87 Eur – iš valstybės biudžeto, likusią dalį pridės Savivaldybė.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužės 29 d. – 2020 m. III ketvirtis.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2019-04-01 Pradėti rangos darbai.

2019-02-12 Pasirašyta projekto vykdymo priežiūros sutartis su UAB „Panprojektas“.

2019-01-21 Pasirašyta rangos darbų sutartis su AB „Statkorpas“ ir UAB „Žilinskis ir Co“, vertė –  daugiau kaip 1,55 mln. Eur.

2018-08-23 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-08-03 Gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2018-07-05 Pirkimų dokumentai pateikti vertinti CPVA.

2018-05-17 Gauta teigiama ekspertizės išvada.

2018-03-12 Pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su UAB Statybos projektų ekspertizės centru.

2017-07-10 Pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis su UAB „Panprojektas“.

2017-05-29 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2017-04-24 Vidaus reikalų ministro įsakymu skirtas finansavimas.

2017-04-21 Paskelbtas techninio projekto rengimo ir vykdymo priežiūros viešųjų pirkimų konkursas.

2017-01-30 CPVA pateikta projekto paraiška.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2016-09-23 Parengtas investicijų projektas.

2016-07-08 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl investicijų projekto parengimo.

2016-05-31 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461

El. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Projektas užbaigtas