Atsinaujins Nepriklausomybės aikštė su prieigomis

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Viešosios erdvės

Vykdomi

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Projekto tikslas – projektu siekiama sutvarkant viešąją erdvę stiprinti ją, kaip traukos centrą.

Projekto nauda – įgyvendinant projektą „Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ bus atnaujinta aikštės erdvinė struktūra, želdiniai, pakeista aikštės ir prieigų danga, rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai, pakeisti mažosios architektūros elementai, apšvietimas, fontano dizainas ir įranga, šalia J. Tilvyčio gatvės įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

Bendra projekto vertė –  viršija 1,9 mln. Eur, iš jų 1 617,026,47 Eur – ES, 142,678,81 – valstybės biudžeto lėšos, o likusios bus finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. – 2023 m. spalio 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-10-06 Užbaigti Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo statybos darbai, pasirašytas šių darbų priėmimo-perdavimo aktas.

2023-05-10 Vyksta baigiamieji darbai (dokumentacijos rengimas).

2020-08-03 Išduotas leidimas Rangovui šalinti projekte numatytus želdinius. Taip pat bus pašalinti ir džiūstantys, užgožti, neturintys tolimesnės perspektyvos, nepriskirtini saugotiniems želdiniai.

2020-02-14 Su AB „Statkorpas”  pasirašyta rangos sutartis.

2018-11-07 Pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

2018-10-12 Parengtas techninis projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

2018-10-11 Centrinė projektų valdymo agentūra suderino viešųjų pirkimų dokumentus.

2018-08-24 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti vertinti darbo projekto ir rangos darbų pirkimų dokumentai.

2018-07-27 Atlikta bendroji ekspertizė.

2018-05-21 Su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta sutartis dėl projekto bendrosios ekspertizės.

2017-06-29 Su UAB „Plėtros partneriai“ techninio projekto rengimo sutartis.

2017-05-09 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-04-11 Vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-01-31 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta vertinti projekto paraiška.

2016-12-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2016-11-14 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt

 

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Projektas užbaigtas