Projektas „Kūrybos užuovėja“

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Kultūra

Įvykdyti

Kultūra

Socialinė sritis

Tarptautiniai projektai

Kultūra

Socialinė sritis

Tarptautiniai projektai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“ (angl. CREATIVE HOME(less)).

Projekto tikslas – skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat pristatant visuomenei projekto dalyvių meninius darbus parodos metu mažinti grupės socialinę atskirtį bei neigiamą visuomenės požiūrį.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojai.

Numatomos veiklos:

  1. Grupinės dailės terapijos užsiėmimai Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojams. Planuojama, kad užsiėmimai vyks įvairiose miesto kultūrinėse erdvėse. Preliminari terapijos užsiėmimų pradžia- 2022 m. I ketvirtis.
  2. 2022 m. rudenį planuojamas baigiamasis visų projekto dalyvių kūrybinis užsiėmimas, kurio metu bus dalinamasi patirtimi, įspūdžiais, pasiekimais. Šio užsiėmimo metu sukurti meno kūriniai bus viešai eksponuojami parodoje.
  3. Parodos atidarymo metu miesto visuomenei bus pristatytas įgyvendintas projektas, projekto dalyvių meniniai darbai. Pasibaigus parodos ekspozicijos laikui dalyvių darbai bus padovanoti patiems dalyviams.

Projektui skiriama iki 10 000 EUR dotacija pilotinio projekto veikloms įgyvendinti.

Be piniginės dotacijos skiriamas ir ekspertinis palaikymas – bus organizuojami mentorystės seminarai ir konsultavimas pilotinei idėjai išplėtoti. Užsiėmimų metu bus gilinamos nakvynės namų bei savivaldybės administracijos kultūros bei socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų žinios apie bendras socialinės rūpybos ir meno sektorių temas ir išsamiau tiriami iššūkiai, su kuriais susiduria Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namai.

Preliminarus projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. gruodžio mėn.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

 

PROJEKTO EIGA

2023-05-23 Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Lietuvos kultūros institutas, „Culture Action Europe“ ir tarptautinė organizacija „RED NOSES“ surengė renginį „Kultūra ir psichikos sveikata – praktika ir politika“ Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje. Renginyje buvo pristatytas projektas „Kūrybos užuovėja“ kaip itin sėkmingo įgyvendinto projekto pavyzdys, kuomet bendradarbiavimas su vizualiojo meno terapeutu suteikė nakvynės namų gyventojams vilties ir paskatino juos imtis transformuojančių, gyvenimą keičiančių veiksmų.

2023-05-16 Projekto patirtys ir išvados įtrauktos į tarptautinių organizacijų – Šiaurės matmens kultūros partnerystės kartu su Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje – parengtą vadovą „Svarstymo aspektai: Menas ir sveikata bendruomenėse”, paremtą išmoktomis pamokomis įgyvendinant „Menas išlikti sveikam“ pilotinius projektus, vienas kurių buvo ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įgyvendintas „Kūrybos užuovėja“ (ang. CREATIVE HOME(less)). Vadovą, skirtą meno ir sveikatos sričių specialistams, galima atsisiųsti čia: Talking-Points-Arts-and-Health-in-Communities.pdf (ndpculture.org).

Šio vadovo pristatymo įrašą anglų kalba galima peržiūrėti šioje nuorodoje: Online event: “Culture and health cooperation in the Baltic Sea Region” on Vimeo  Apie projektą „Kūrybos užuovėja“ kalbama nuo 42:00 įrašo minutės.

2023 m. kovo mėn. Projektas pateko tarp 10 finalininkų prestižinių Europos apdovanojimų „Innovation in Politics Awards“ 2023 socialinės sanglaudos kategorijoje. Į finalinį apdovanojimų etapą iš viso pretendavo 337 projektai iš 26 šalių. Kandidatus vertino 1045 asmenų komisija iš skirtingų Europos valstybių. Projektas šiuo metu yra viešinamas tarptautinėje finalistų galerijoje Creative Home(less) – The Innovation in Politics Institute

2022-11-17 Projekto rezultatai pristatyti „Culture Action Europe“ tinklo organizuoto tarptautinio forumo „KULTŪROPOLIS: tarptautinės kultūros teisių dienos“ metu, Barselonoje. Renginyje iš viso buvo pristatyti 36 įvairių šalių kultūros teises skatinantys projektai, kurie buvo atrinkti konkurso būdu iš 260 kandidatavusių paraiškų. Įrašytas interviu „Culture Action Europe“ tinklo kuriamai tinklalaidei. Tinklalaidės turiniui atrinkti tik 4 projektai, tarp kurių – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektas „Kūrybos užuovėja“. Interviu galite paklausyti ČIA (nuo 3:30 min).

2022-10-27 Sėkmingai įgyvendintas projektas pristatytas „Culture Action Europe“ tinklo organizuotame Tarptautiniame Kultūros ir Gerovės Forume, Rumunijoje, moderuotos tematinės dirbtuvės socialinės įtraukties į kultūrines veiklas tematika.

2022-09-23 Panevėžio miesto dailės galerijoje apdovanojimų „Social‘INGAS 2022“ metu projektui skirtas geriausio Socialinio projekto/idėjos apdovanojimas.

 

Projektas įgyvendintas.

2022-07-21 –  2022-08-14 Teatro „Menas“ vestibiulyje nemokamai eksponuota projekto dalyvių darbų paroda.

2022-07-21 Projekto pristatymo bei parodos atidarymo renginys Panevėžio teatre „Menas“.

2022-06-02 Nakvynės namuose įvyko baigiamosios bendros kūrybinės dirbtuvės visiems projekto dalyviams. Dirbtuvių metu 12 projekto dalyvių kartu su nakvynės namų darbuotojomis specialia technika dekoravo 16 marškinėlių, kurie bus eksponuojami parodoje Panevėžio teatre „Menas“. Projekto dalyviai buvo apdovanoti kuprinėmis su projekto logotipu, kurį išrinko balsuodami dailės terapijos užsiėmimų metu.

2022 m. balandžio-gegužės mėn. Panevėžio miesto Dailės galerijoje įteikti dalyvio pažymėjimai projekto dalyviams, sudalyvavusiems 14 akademinių valandų trukmės Dailės terapijos užsiėmimų sesijoje. Užsiėmimai mažose grupelėse iki 5 asmenų projekto dalyviams vyko 1k./sav. (iš viso po 7 užsiėmimus) įvairiose Panevėžio miesto vietose – Nakvynės namuose, Panevėžio Dailės galerijoje, Panevėžio Fotografijos galerijoje, Panevėžio Kraštotyros muziejuje.

2022-04-06 Dailės terapijos užsiėmimų pradžia ketvirtajai Nakvynės namų gyventojų grupei.

2022-02-24 Dailės terapijos užsiėmimų pradžia trečiajai Nakvynės namų gyventojų grupei.

2022-02-15 Pradėti vesti kassavaitiniai dailės terapijos užsiėmimai dvejoms projekto dalyvių grupėms (11 dalyvių). 

2022-02-14 Pasirašyta dailės terapijos užsiėmimų vedimo paslaugų sutartis.

2021-12-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su ES nacionalinių kultūros institutų asociacija (EUNIC).

2021-11-16 Įvyko nuotolinės dirbtuvės pilotinių projektų vykdytojams „Verte pagrįstų modelių koncepcija meno, kultūros, socialiniame ir sveikatos priežiūros sektoriuose“ (angl.“ Concepting value based models for art, culture and social and healthcare sectors“). 

2021-10-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-287 „Dėl pritarimo projekto „Kūrybos užuovėja“ įgyvendinimui“.

2021-10-27 Įvyko nuotolinės dirbtuvės pilotinių idėjų vykdytojams „Kaip pradėsime kelionę?“ (angl.“How do we start the journey?“) apie komunikacijos svarbą tarpsektoriniuose projektuose. 

2021-10-08 Įvyko įžanginis nuotolinis atrinktų pilotinių projektų vykdytojų susitikimas su „Menas išlikti sveikiems“ projekto organizatoriais EUNIC, NDPC ir NDPSH. Susitikimo metu buvo pristatytos visos 11 finansuojamų pilotinių projektų idėjų, pristatyti nepriklausomi ekspertai, padėsiantys projekto įgyvendinimo metu rezultatyviai plėtoti pilotines idėjas bei kryptingai bendradarbiauti tarp kultūros bei socialinės rūpybos sektorių.

2021-09-28 NDPSH sekretoriatas informavo apie teigiamai įvertintą Projekto paraišką, kuri iš 57 konkursui pateiktų paraiškų pateko tarp 11 geriausiai komisijos įvertintų idėjų bei įgijo teisę Projekto finansavimui iki 10 000 Eur gauti.

2021-07-19 Pateikta paraiška NDPSH sekretoriatui.

2021-07-13  Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta pilotinio projekto „Kūrybos užuovėjoje“ paraiškos teikimui finansavimui gauti pagal atvirą konkursinį projekto „Menas išlikti sveikam“ kvietimą.

2021-06-02 Paskelbtas atviras jungtinio projekto „Menas išlikti sveikam“ konkursinis kvietimas teikti pilotinių projektų paraiškas, kurios nagrinėtų galimybes integruoti meno ir kultūros veiklą į sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugų teikimą bei įtrauktų konkrečias tikslines grupes  į meno ir kultūros veiklas, kad jos būtų naudingos jų fizinei ir (arba) psichinei sveikatai ir gerovei.

Šiaurės matmens kultūros partnerystė (angl.The Northern Dimension Partnership on Culture, toliau- NDPC) yra vyriausybinė iniciatyva, jungianti nacionalines valdžios institucijas, kultūros ir kūrybinių industrijų asociacijas ir ekspertus, siekianti prisidėti prie Šiaurės plotmės regiono (Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos) tvaraus vystymosi. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl.Northern Dimension Partnership in Public Health and Social well-being, toliau- NDPHS) yra tarpvyriausybinis dešimties šalių (tarp jų ir Lietuvos), Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų bendradarbiavimas, sudarantis galimybę kartu spręsti su sveikata ir socialine gerove susijusius uždavinius.

ES nacionalinių kultūros institutų tinklas (toliau- EUNIC) vienija kultūros ryšius puoselėjančias organizacijas iš Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinės Karalystės. Lietuvos kultūros institutas yra EUNIC narys.

„Menas išlikti sveikam“ (angl.The Art of Staying Healthy) yra jungtinis NDPC, NDPHS ir EUNIC projektas.

Projektas užbaigtas