Vaikų gerovės ir saugumo didinimas

Finansavimo šaltinis

ES Fondas Valstybės biudžetas

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų šių centrų darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės yra globos centrų darbuotojai ir mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams.

Paslaugos, kurias teikia Globos centras:

  • Globėjų (rūpintojų) paieška;
  • Konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais;
  • Mokymai būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams;
  • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams;
  • Socialinės, psichologinės konsultacijos budintiems globotojams, globėjams/ įtėviams ir vaikams;
  • Pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą įvertinimas bei  išvadų rengimas (budintiems globotojams, globėjams, įtėviams);
  • Vertina budinčio globotojo, globėjo  vykdomos veiklos kokybę;
  • Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas bei kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą budinčiam globotojui.

 

Projektui skirta 185 298 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 30 d.–2023 m. balandžio 30 d. (pratęsta iki 2023 m. gegužės 15 d.)

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023 m. 04-05 mėn. Vyks projekto įgyvendinimo pabaigos darbai.

2023-03-31 Vilniaus oro uosto konferencijų centre vyks baigiamasis projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ renginys, dalyvauja projekto partneriai.

2023-01-07 Projekto partneriai pasirašė susitarimą dėl Globos centro projekto veiklos tęstinumo.

2022 12 01-02 Projekto partneriai dalyvavo nuotolinėje metinėje globos centrų konferencijoje.

2022-07-02 Dalyvauta nacionaliniame, bendrame visos Lietuvos globojančių šeimų ir globos centrų renginyje Klaipėdoje – vasaros festivalis „Vaikai yra vaikai“. Renginyje dalyvavo Globos centro darbuotojai, miesto globėjai, budintys globotojai kartu su globojamais vaikais, savivaldybės atstovas. Renginio tikslas – padėkoti visiems Lietuvos globėjams ir šventiškai pažymėti Globėjų dieną, atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą, keisti visuomenėje susiformavusias neigiamas nuostatas vaikų globos atžvilgiu. Siekiama, kad renginių savaitė vaikų globai ir globėjams taptų tradicija bei nacionalinis visų globos centrų ir jų globojančių šeimų renginys kiekvienais metais būtų organizuojamas skirtingose savivaldybėse.

2022-07-02 Globos centrui patikėjimo teise perduota reklaminė burė su „Vaikai yra vaikai“ logotipu. Reklaminė burė yra skirta viešinti Lietuvos globos centrus ir jų veiklą bei didinti globos centrų žinomumą. Tikimasi, kad reklaminės burės padės atkreipti gyventojų dėmesį, didins paslaugų pasiekiamumą, nes globos centro paslaugų teikimo vieta bus lengviau pastebima ir aiškiai matoma. Reklaminės burės taip pat prisidės prie ženklo „Vaikai yra vaikai“ populiarinimo, atpažįstamumo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei vaikų globos skatinimo ir viešinimo Lietuvoje.

2022-06-30 Paminėta Globėjų diena, daugiau informacijos ČIA.

2022-06-27 – 2022-07-03 Mieste vyko Globos savaitės renginiai, daugiau informacijos ČIA.

2021-11-16 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM organizavo nuotolinę apskritojo stalo diskusiją „ Budinčių globotojų veiklos problematika ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo savivaldybių, Globos centro specialistai, budintys globotojai.

2021-07-03 Globos centro darbuotojai ir miesto globėjų bendruomenės atstovų dalyvavimas globojančių šeimų sąskrydyje Kaune.

2021-06-30 Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

2021-06-30 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2021-06-28- 2021-07- 04 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2021-06-23 Projekto komandos susitikimas su globos Globos centro darbuotojais.

2020-07-16 Projekto dalyvių apklausa.

2020-06-26 Papildytos Globos centro darbuotojų funkcijos, numatant galimybę informaciją apie gautas paslaugas suvesti į SPIS( socialinės paramos informacinę sistemą).

2020-07-02 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2020-06-29- 2021-07-05 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2020-03-25 Pasirašytas papildomas susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo.

2020-01-22 Susitikimas vaiko globos klausimais Panevėžio miesto savivaldybėje.

2020-01-13 Lengvasis automobilis Ford fiesta perduotas Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centrui veiklai vykdyti.

2019-09- 17  Globos centre vyko  EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos diegimo pristatymas.

2019-08-23 Pradėta lengvojo automobilio Globos centrui  pirkimo procedūra.

2019-08-07 Parengtos rekomendacijos dėl  paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentų.

2019-05 mėn. Globos centre įrengtos darbo vietos.

2019-04-25 Projekto komandos susitikimas Globos centre.

2018-10-30 Pasirašyta  jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

 

Daugiau informacijos apie Globos centro veiklas rasite ČIA

 

Projekto koordinatorius

Daiva Simonaitienė, tel. (8 45) 501 368, el. paštas daiva.simonaitiene@panevezys.lt

Projektas užbaigtas