Miesto ambicija – Stasio Eidrigevičiaus menų centras

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Panevėžyje kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC) – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekiama sukurti naują traukos tašką meno mylėtojams ir turistams, suteikti daugiau veiklos galimybių  miesto bendruomenei.

Rekonstruojant kino centro „Garsas“ pastatą (Respublikos g. 40) kuriamo muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudarys pasaulinio garso menininko, multifunkcionalisto S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat bus pristatomi atrinkti Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

Planuojama, kad SEMC teiks šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida (S. Eidrigevičiaus kūrybos kolekcija, keičiamos vietos ir užsienio menininkų parodos, lauko ekspozicijos, mediateka – skaitmeninis archyvas, meno skaitykla, filmų peržiūros ir interneto terminalai), edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

SEMC – vienas svarbiausių šio laikmečio regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu, miesto prekės ženklu.

SEMC infrastruktūra (4 aukštai su antstatu ir rūsiu) kuriama rekonstruojant kino centro „Garsas“ patalpas. Pastato projekto autoriai – MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda – Aurimas Syrusas, Greta Šidlauskaitė ir Ričardas Bertašius.

SEMC projektą numatyta įgyvendinti 2 etapais.

I etapu iki 2022 m. ketinama įrengti I aukšto atvirą erdvę – holą su infocentru ir parduotuve-meno knygynu, sanitarinėmis, pagalbinėmis bei ūkinėmis patalpomis, kavine (jos su virtuve patalpos bus įrengtos kitu projektu, pritraukiant privačių investicijų). II aukšte įsikurs mediateka – kultūros informacijos centras bei pagal poreikius pritaikomos edukacinės erdvės, transformuojamos ir į konferencines, administracinės, sanitarinės patalpos. III aukšte – ekspozicijų salė su numatoma  nuolatine S. Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija, sanitarinėmis patalpomis ir holu. IV aukšte – keičiamų ekspozicijų salė, sanitarinės patalpos. Antstatas – stogas bus pritaikytas apžvalgos aikštelei, ekspozicijoms ir kameriniams renginiams. Rūsyje erdvus vestibiulis, rūbinė, sanitariniai mazgai, meno kūrinių saugykla ir archyvas, darbuotojų, ūkinės, inžinerinės, pagalbinės,  sandėliavimo, dirbtuvių patalpos, 13 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

II projekto etapu iki 2024 m. planuojama įrengti 45 vietų požeminę automobilių aikštelę, holą – galeriją, konferencijų  centrą – universalią renginių salę, aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančias ekspozicines erdves.

I etapo projekto rangos darbų kaina yra 9 261 077,65 Eur su PVM. Projektas finansuojamas „Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“, ES ir  kitų fondų, valstybės, miesto biudžeto, privačių investicijų lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-05-31 Stasio Eidrigevičiaus menų centras oficialiai atidarytas visuomenei.

2024-01-09 gautas pastato Statybos užbaigimo aktas.

2023-08-17 pasirašyta sutartis dėl specialių tinklinių stelažų, skirtų meno kūriniams saugoti, pirkimo.

2023-07-31 pasirašyta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl perkamų baldų.

2023-06-20 baigta didžioji dalis darbų. Ruošiamasi statinio pridavimo procedūroms.

2023-04-28 pasirašyta sutartis dėl baldų gamybos ir montavimo.

2023-03-23 vyko pastato sistemų kompleksinis bandymas.

2023-01-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2023 metams – 1 627 000,00 Eur ).

2022 m. rugsėjo mėn. pradedami vidaus apdailos darbai.

2022 m. birželio mėn. baigiami pagrindiniai konstrukcijų įrengimo darbai.

2022 m. LRV nutarimu projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2022 metams – 3 351 000,00 Eur ).

2021-04-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-14 nutarimu Nr. 240 patvirtintas Valstybės investicijų 2021-2023 m. programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas ir  lėšos SEMC Projektui įgyvendinti numatytos  2022 ir 2023 metais (viso 4,978 mln. Eur).

2021-03-15 Pradedami rekonstrukcijos darbai.

2021-02-25 Pradedami medžių (sausuolių, pažeistų puvinio ir kt.) retinimo, šalinimo ir genėjimo darbai.

2020-12-01 Stasio Eidrigevičiaus menų centras pasirašė rangos sutartį su AB „Panevėžio statybos trestas“.

2020-04-06 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-03-20 LR kultūros ministro įsakymu SEMC projekto I etapui įgyvendinti skirta 3 mln. Eur.

2018-12-06 I etapo investicinis projektas ir paraiška pateikta ES finansavimui gauti.

2018-12-05 Parengtas I etapo rekonstrukcijos projektas, gautas statybų leidimas.

2018-11-29 Savivaldybės taryba pritarė, kad SEMC projektas (I etapas) būtų teikiamas ES fondams.

2018-11-26 Parengtas investicinis projektas (I etapo).

2018-11-22 Atliktos I etapo techninio projekto bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-11-22 Sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis su BĮ SEMC.

2018-11-09 Kino teatro pastatas (Respublikos g. 40) perduotas valdyti BĮ SEMC.

2018-10-30 Pasirašyta I etapo techninio projekto bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB Statybos projektų ekspertizės centru.

2018-09-27 Savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (BĮ SEMC).

2018-09-04 Pasirašyta investicinio projekto (I etapo) parengimo paslaugų sutartis su UAB „Idus“.

2018-06-18 Pasirašyta techninio projekto (I-II etapų) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su konkursą laimėjusia MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda.

2018-11–2019-06 Vyko kino teatro pastato rekonstravimo ir pritaikymo SEMC veiklai techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros viešųjų pirkimų konkursas.

2017-11 UAB Statybinių konstrukcijų laboratorija atliko kino centro „Garsas“ pastato konstrukcijų tyrimą.

2017-04-06 Su Architektūros kokybės vystymo asociacija įvykdytos SEMC kūrybinės dirbtuvės.

2017-03 Parengta SEMC galimybių studija.

2016-11 Parengta pirminė SEMC koncepcija.

2016-09-10 Savivaldybė ir S. Eidrigevičius pasirašė ketinimų protokolą.

 

Projekto koordinatorė Vita Bubliauskaitė

Tel. (8 45) 501 225, el. paštas vita.bubliauskaite@panevezys.lt 

 

Rekonstruotas „Žemynos“ stadionas

Projektas įgyvendintas.

2017-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybė modernizavo „Žemynos“ progimnazijos stadioną.
Valstybės investicijų programos ir miesto biudžeto lėšomis įrengta futbolo aikštė, atnaujinti bėgimo takai, įrengtos teisėjų vietos ir žiūrovų tribūna, apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, rekonstruoti inžineriniai tinklai, atliktas drenažas. Rangos darbus atliko UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Tam išleista per 375 tūkst. Eur.

Futbolo aikštės dirbtinę dangą, vartus ir kamuolio gaudyklių tinklą dovanojo Lietuvos futbolo federacija. Dovanos vertė – apie 150 tūkst. Eur.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt