Projektas „Saugūs vandenyje“ (Rowing4confidence)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Saugūs vandenyje“ (angl.  „Rowing4confidence: Enhasing the inclusion of excluded and vulnerable children and developing safe behaviour in open water through rowing activities“ (LL-00032)) pagrindinio partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 3 Programos prioritetą „Sąžininga ir įtrauki visuomenė“.

Pagrindinė projekto idėja – atskirtį patiriančių ir pažeidžiamų vaikų įtraukties didinimas ir saugaus elgesio atviruose vandens telkiniuose ugdymas per irklavimo užsiėmimus.

Projekto tikslas – tarpvalstybiniu mastu skatinti vaikų, gyvenančių bendruomeniniuose globos namuose, ir vaikų su psichikos negalia socialinę integraciją, vykdant integruotus veiksmus, skirtus mažinti sporto institucijų baimę organizuoti irklavimo pamokas spec. poreikių turinčioms vaikų grupėms. Projektas siekia skatinti aktyvaus gyvenimo būdo ir socialinių paslaugų sinergiją, kad vaikai išvengtų socialinės atskirties, ir būtų stiprinami organizacijų, teikiančių šias paslaugas, gebėjimai.

Projekto nauda – tarpvalstybinis bendradarbiavimas padės parengti bendrą kompleksinį sprendimą, kaip padidinti socialiai atskirtų vaikų integraciją užtikrinant irklavimo užsiėmimų prieinamumą. Partnerių gerosios patirties rinkimas ir tarpusavio vertinimas padės nustatyti bendrus elementus, dėl kurių irklavimo sporto intervencijos yra sėkmingos.

Pagrindinis projekto partneris – Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)

Projekto partneriai:

Liepojos miesto tarybos Sporto administracija (Latvija)

Daugpilio miesto savivaldybė (Latvija)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario 1 d. –  2026 m. sausio 31 d.

Bendra projekto vertė – 584 933,29 Eur (iš jų 467 946,62 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio miesto savivaldybės administracijai kaip pagrindiniam projekto partneriui skirta 316 126,29 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Planuojamos projekto veiklos:

  • Projekto partnerių įvadinis susitikimas Panevėžyje 2024 m. kovo mėn.
  • Bendri 3 dienų trukmės specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymai bei seminarai sporto treneriams Daugpilyje, Liepojoje ir Panevėžyje.
  • Irklavimo bazės su pagalbinėmis patalpomis įrengimas Panevėžyje bei specializuotos irklavimo ir / ar saugos įrangos (padidinto stabilumo baidarių, irklenčių, papildomos stabilizavimo įrangos, gelbėjimosi liemenių ir kt.) įsigijimas Panevėžyje, Liepojoje ir Daugpilyje, kuri leis saugiai treniruotis ir ugdyti vaikų fizinius gebėjimus.
  • Praktiniai vandens saugos ir irklavimo užsiėmimai Panevėžyje, Liepojoje ir Daugpilyje su vaikais, gyvenančiais bendruomeniniuose globos namuose, ir vaikais su specialiaisiais poreikiais.
  • 3 bendros dviejų dienų tarptautinės trenerių stažuotės dirbant su vietinės tikslinės grupės vaikais skirtinguose atviruose vandens telkiniuose – ežere Daugpilyje, jūroje Liepojoje, upėje Panevėžyje.
  • 2 tarptautiniai „Saugaus irklavimo savaitgaliai” / stovyklos Liepojoje ir Daugpilyje socialinę atskirtį patiriantiems vaikams iš visų trijų projekto partnerių.
  • Tarptautinė irklenčių ir baidarių regata Panevėžyje „SENVAGĖ CUP“.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/rowing4confidence/

 

PROJEKTO EIGA

2024 06 05 Panevėžio miesto savivaldybė su konkursą laimėjusia UAB „Aukštaitijos ranga“ pasirašė irklavimo bazės statybos rangos darbų sutartį.

2024 04 11 paskelbtas irklavimo bazės statybos rangos darbų konkursas.

2024 04 02-03 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Panevėžyje, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Plačiau skaitykite ČIA.

2024 02 08 pasirašyta projekto „Saugūs vandenyje“ finansavimo sutartis tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Saugūs vandenyje“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 29 Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė projekto „Saugūs vandenyje“ paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–53 pritarė projekto „Saugūs vandenyje“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 Projektui „Saugūs vandenyje“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

 Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas: indre.juodike@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotojas statybos darbams Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas: marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Neringa Keliačienė, tel. (8  45) 501 303

El. paštas: neringa.keliaciene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO „VILTIES“ PROGIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS

Projekto tikslas – modernizuoti  Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūrą, rekonstruojant Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadioną, sudarant saugią ir patrauklią aplinką sportuoti, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

Projekto nauda – bus rekonstruotas Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadionas ir įrengtos naujos sporto aikštelės: universali sporto aikštelė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, tenisui, kvadratui ir kita –  universali sumažintų matmenų sporto aikštelė skirta badmintonui, tinkliniui, tenisui, kvadratui, mini golfui. Taip pat – atnaujinti takai, įrengtos tribūnos, įrengtas apšvietimas, įrengta mažoji architektūra.

Bendra projekto vertė – 3.193.000 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022–2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-25 Vyksta baigiamieji darbai (dokumentacijos rengimas).

2024-01-12 Iki šiol atlikta didžioji dalis stadiono ir kitų sporto aikštelių įrengimo darbų – atlikti žemės darbai, išklotos dangos (trinkelės, asfalto danga), išvedžioti inžineriniai ir apšvietimo tinklai, įrengtos tribūnos ir treniruokliai, aptverta mokyklos teritorija. Šiuo metu (žiemos laikotarpiu) darbai sustabdyti.

2023-09-21 Tęsiami darbai stadione ir aikštelėse: dedami bortai ir plytelės, ruošiami pagrindai asfaltavimui.

2023-06-19 Šiuo metu vykdomi darbai stadione ir aikštelėse nuo Sodų g. pusės: pakloti lietaus nuotekų ir elektros tinklai, statomos žiūrovų tribūnos ir tvora.

2023-02-03 pasirašyta rangos darbų sutartis.

2022-12-16 gautas statybą leidžiantis dokumentas.

2022-11-17 gautas projekto ekspertizės aktas.

2022-07-05 pasirašyta sutartis dėl projekto ekspertizės su UAB „Projektų ekspertizė“.

2022-05-30 baigtos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros.

2022-02-07 pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas“ dėl „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadiono rekonstravimas ir kitų sporto aikštelių nauja statyba Ramygalos g. 16, Panevėžyje“ techninio darbo projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Tomas Tamošiūnas Tel. (8 45) 50 4471 

El.p. tomas.tamosiunas@panevezys.lt

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRUKCIJA

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę.  Fizinis ugdymas padeda mokiniams ne tik palaikyti fizinę formą ir sveikatą, bet ir lavina įgūdžius, padeda suprasti fizinio aktyvumo naudą.

Projekto uždavinys– organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerinti miesto įvaizdį.

Projekto nauda –  modernizuotas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadione lengvosios atletikos sektorius,  įrengta krepšinio aikštelė, trys bėgimo takeliai (vienas – trumpų distancijų, du –  ilgų distancijų). Rekonstruojamo aikštyno vidinėje stadiono dalyje  įrengti šuolių į aukštį, tolį ir trišuolių sektoriai,  viduryje – universali rankinio, mini futbolo, teniso, tinklinio aikštelė,  rutulio stūmimo sektorius, įrengti nauji dviračių stovai ir šiukšlių dėžės bei mobilūs žaidėjų suolai. Lietaus vandeniui surinkti, bus įrengtas vandens surinkimo tinklas, o sporto aikštyno teritorijai stebėti – įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema ir apšvietimas.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokiniai.

Bendra projekto vertė – 558 991,78 Eur. Iš jų 232 000 Eur – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos, 326991,78 Eur –  Savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-09-30 planuojama stadiono eksploatacijos pradžia.

2022-07-27 didžioji dalis stadiono rekonstrukcijos darbų atlikta. Rengiami dokumentai stadiono įregistravimui VĮ Registrų centras.

2021-11-30 parengtas Sporto paskirties inžinerinio statinio (sporto aikštyno) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų (nuotekų rinktuvai) rekonstravimo darbo projektas.

2021-08-23 pasirašyta rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Rolana“.

2021-06-15 pasiūlymų projektavimo ir rangos darbams nupirkti, pateikimas.

2021-05-20 paskelbtas projektavimo ir rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-05-04 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-606 projektui „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos, stadionui,“ skirtas 232 000 Eur finansavimas.

2021-04-01 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AF-76 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AF-31  „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtas finansavimas.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Nerijus Budreika, tel. (8 45) 504 451

PROJEKTAS „SPORTAS VISIEMS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+ Sportas“ įgyvendina projektą „Sportas visiems“ partnerio teisėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Herrera del Duque savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai: Filipstads savivaldybė (Švedija) Herceg Novi savivaldybė (Juodkalnija); Castiglione in Teverina (Italija); TIBER FITNESS klubas (Italija); Ledo ritulio klubas HOKEJOVY CLUB BBSS (Čekija;) Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

 

Projekto tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti sporto infrastruktūros valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

 

Tuo tikslu projekto partneriai organizuos 5 tarptautinius susitikimus:

2022 m. gegužės 27–30 d. Brumov Bylnice (Čekija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugpjūčio mėn. Castiglione in Teverina (Italija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugsėjo mėn. Filipstads savivaldybė (Švedija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. spalio 7-10 mėn. Panevėžio miesto savivaldybė, apie renginį skaitykite ČIA.

2022 m. lapkričio mėn. baigiamasis susitikimas  Herrera del Duque savivaldybėje (Ispanija).

 

Tikslinė grupė – sportininkai (profesionalai ir mėgėjai), treneriai, teisėjai, fizioterapeutai, sporto infrastruktūros steigėjai, savanoriai ir dietologai.

Projekto veiklomis bus siekiama tobulinti sporto specialistų žinias ir kompetencijas, inicijuoti pastovias mainų programas sporto darbuotojams (nuotolinės sporto programos treneriams, seminarai, draugiškos varžybos, Sporto dienos).

Bendra projekto vertė – iki 90 000 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei skirta 15.000,00 Eur projektų veikloms įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. gruodžio 31 d. –  2022 m. gruodžio 31 d. (dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2022 gegužės mėn.)

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-518 sudaryta delegacija dalyvauti tarptautiniame susitikime Čekijoje.

2022-04-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-422 sudaryta projekto įgyvendinimo komanda.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–46 pritarė dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis ir projekto įgyvendinimui.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 501 303

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

SKATE PARKO ĮRENGIMAS PANEVĖŽYJE SKATINANT TURISTŲ SRAUTUS

Projekto tikslas – patenkinti Panevėžio miesto bendruomenės bei ekstremalaus sporto mėgėjų poreikius bei paskatinti turistų srautus, suteikti saugias sąlygas ekstremaliam sportui bei efektyviam Skate parko erdvės panaudojimui.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu Kultūros ir poilsio parke esančioje aikštelėje bus įrengtas medinis Skate parkas – rekreacinė sporto erdvė, skirta riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių sportui. Planuojamo įrengti Skate parko visų įrenginių užimamas plotas – ne mažesnis nei 550 kv.m., jame bus sumontuotos skirtingų tipų ir aukščių šuolių rampos, pusrampės, daugiafunkcinės rampos su čiuožimo turėklais ir bortais bei kiti Skate parko elementai. Įrengus Skate parką, atsiras galimybė mieste organizuoti įvairius ekstremalių sporto šakų parodomuosius renginius, riedlentininkų, riedutininkų, BMX dviratininkų pasirodymus, aukšto lygio vietines, regionines, šalies bei tarptautines varžybas, šiuo parku galės naudotis ir leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus miesto bendruomenės nariai bei svečiai, jis bus pritaikytas mėgėjams, pradedantiems, pažengusiems bei profesionaliems sportininkams.

Projekto vertė – 2021 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu projektui skirtas 104 550 Eur (85 proc.) finansavimas iš valstybės biudžeto. Savivaldybės lėšų dalis – 18 450,00 Eur (15 proc.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. spalio – gruodžio mėn.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas baigtas.

2021 m. spalio 28 d. su“ pasirašyta Skate parko įrengimo Panevėžio Kultūros ir poilsio parke, Parko g. Sutartis Nr. 22-1940.

2021m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-288 pritarė Projekto įgyvendinimui  ir daliniam finansavimui.

2021 m. spalio 15 d. pasirašyta Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projekto finansavimo sutartis Nr. 22-1903.

2021  m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-971 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų vykdymui finansuoti“ Projektui skirtas finansavimas 104 550 eurų.

2021 m. rugsėjo 17 d. Projekto paraiška pateikta Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

2021 m. rugsėjo 16 d. Investicijų projektų atrankos grupė pritarė projekto „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“ paraiškos teikimui pagal Lietuvos Respublikos  ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. rugsėjo 6 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas turizmo projektams finansuoti pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 4-971 patvirtintą „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašą“.

 

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. (8 45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. pastas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų progimnazijos stadione

Projekto metu bus modernizuojama Beržų progimnazijos stadione esanti futbolo aikštė, ant jos bus paklota sintetinė iki 115 x 77 metrų futbolo danga ir sukonstruotas iki 22 metrų aukščio pripučiamas kupolas. Planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, bus įrengti sportininkų ir trenerių (teisėjų) persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa, tualetai žiūrovams, kitos pagalbinės patalpos. Žmonėms, turintiems negalią, bus užtikrinta galimybė patekti, judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis maniežo patalpomis.

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę rekonstruojant esamos sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų gerinimo, organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo, paskatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną ugdant aktyvaus gyvenimo pagrindus patiems jauniausiems miesto gyventojams.

Projekto tikslinės grupės – neįgalieji, Beržų progimnazijos moksleiviai, miesto bendruomenė bei futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniai.

Projekto nauda –sėkmingas projekto įgyvendinimas leis organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerins miesto ir visos šalies įvaizdį.

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga futbolo akademija „Panevėžys“ ir Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Projekto finansavimo šaltiniai – 450.000 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 1.000.000 Eur Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programos lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Šiuo metu vyksta žemės darbai: nukasamas augalinis sluoksnis, ardoma asfalto danga ir ruošiamasi įrenginėti lauko vandentiekio bei nuotekų tinklus.

2024-01-08 Pasirašyta rangos sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Sversa“. Darbų vertė – 3 339 600 Eur su PVM.

2022-12-09 Paskelbtas rangos darbų konkursas.

2022-08 Rengiami rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai išankstinei CPVA patikrai.

2022-06-14 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2022-05-31 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-882 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 1.000.000 Eur finansavimas.

2022-05-19 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“ pakeitimo“.

2022-05-16 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas investicinis projektas „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ siekiant projektui gauti papildomą finansavimą projektui pagal Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programą.

2022-04-13 Pateiktas pirminis projekto bendrosios ekspertizės aktas su pastabomis.

2022-03-25 Pasirašyta Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto inžinerinių statinių rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2022-02-25 Parengtas Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektas.

2021-12-08 Viešojo nuotolinio susirinkimo metu pristatyti Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

2021-08-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

2021-06-22 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-594 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Projektų ekspertai“.

2021-05-07 Paskelbtas projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-03-18 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“.

2021-03-01 Pateikta paraiška Centrinei projektų vertinimo agentūrai.

2021-02-24 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo pritarta projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ teikimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimui pagal kvietimą teikti paraiškas 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti.

 

Projekto vadovas Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Rekonstruotas „Žemynos“ stadionas

Projektas įgyvendintas.

2017-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybė modernizavo „Žemynos“ progimnazijos stadioną.
Valstybės investicijų programos ir miesto biudžeto lėšomis įrengta futbolo aikštė, atnaujinti bėgimo takai, įrengtos teisėjų vietos ir žiūrovų tribūna, apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, rekonstruoti inžineriniai tinklai, atliktas drenažas. Rangos darbus atliko UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Tam išleista per 375 tūkst. Eur.

Futbolo aikštės dirbtinę dangą, vartus ir kamuolio gaudyklių tinklą dovanojo Lietuvos futbolo federacija. Dovanos vertė – apie 150 tūkst. Eur.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt

Atnaujinamas lengvosios atletikos maniežas

Projektas įgyvendintas.

Panevėžio miesto savivaldybė sprendžia įsisenėjusias miesto sporto infrastruktūros problemas – atnaujina lengvosios atletikos maniežą.

Didesnio remonto nuo pastatymo nemačiusį pastatą Savivaldybė rekonstravo per trejus metus – 2017–2019 m.

Sutvarkytos pagalbinės patalpos (persirengimo kambariai, administracinės), elektros instaliacija, santechnika, pakeista stogo danga, sutvarkytas pastato su priestatu fasadas, atnaujinti inžineriniai tinklai, nupirkta reikalingo inventoriaus ir įrangos.

Rangos darbus už 1,8 mln. Eur atliko Panevėžio statybos trestas.

Lengvosios atletikos maniežui atnaujinti iš Valstybės investicijų programos ir miesto biudžeto per 3 metus skirta daugiau kaip 2 mln. Eur.

2020 m. Savivaldybei iš Valstybės investicijų programos skirta 617 tūkst. Eur tolesniems modernizavimo darbams. Už gautas lėšas planuojama įrengti naują maniežo dangą, tvarkyti žiūrovų sektorius, atlikti sienų remontą, gerinti sportininkų persirengimo sąlygas ir kt. Darbus numatyta atlikti iki 2021 m. pabaigos.

 

Atsakingas darbuotojas – Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt

Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas

Projekto tikslas –  modernus, FINA reikalavimus atitinkantis baseinas mieste. Jame galėtų treniruotis ir profesionalūs plaukikai, ir leisti laisvalaikį panevėžiečiai, miesto svečiai.

Projekto nauda – „Aukštaitijos“ sporto komplekso atnaujinimo metu bus keičiamas stogas, apšiltinamas fasadas, įrengiamos lifto šachtos, atnaujinama šildymo, elektros sistemos, vandentiekis, kanalizacija, įdiegiama apsaugos ir priešgaisrinė sistemos. Planuojama, kad rekonstravus „Aukštaitijos“ kompleksą bus įrengtas FINA reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio 10 takų modernus baseinas su SPA poilsio zona, pagalbinės ir persirengimo patalpos, liftas neįgaliesiems, restoranas, sporto salės, administracinės ir darbuotojų patalpos. Skaičiuojama, kad vienu metu baseinų, SPA ir sporto salių patalpose galės būti 250 lankytojų. Baseino zonoje planuojama įrengti 600–800 vietų žiūrovų tribūnas. Įgyvendinant projektą bus modernizuotas apšvietimas, atnaujinami želdynai, įrengta virš 100 papildomų vietų automobilių stovėjimo aikštelėje.

Bendra projekto vertė – daugiau nei 27,6 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 35 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

2024 06 28 Baigiamas pastato konstrukcijų priešgaisrinis dažymas, sumontuotos lauko šilumos daugiasluoksnės plokštės, dalis lauko aliuminio stiklo vitrinų, montuojamas apdailinio fasado laikantysis karkasas, įpusėjo stogo šiltinimo ir hidroizoliacijos įrengimo darbai. Vykdomas naujo pastato vidaus inžinerinių dalių įrengimas – vėdinimo ortakių, lietaus nuvedimo sistemų montavimas. Taip pat montuojamos olimpinio baseino sienų konstrukcijos.

2024 04 22 Naujai statomo pastato rūsyje atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai, baigiamos įrengti grindys ant grunto. Įrengta lauko ir vidaus šilumos trasa, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai. Šiuo metu baigta 95 proc. statinio konstrukcijų. Taip pat baigti senosios pastato dalies patalpų vidaus pertvarų, apdailos demontavimo darbai.

2023 12 05 Iki metų galo planuojama pabaigti montuoti metalines stogo konstrukcijas ir dalies sienų daugiasluoksnes plokštes, taip pat įrengti dalį grindų ant grunto.

2023-11-10 Toliau tęsiami naujo pastato gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo darbai, montuojamos stogo metalinės konstrukcijos, įrenginėjami lauko inžineriniai lietaus tinklai, vyksta sporto rūmų apdailos demontavimo darbai.

2023-10-02 Sumontuotas antrasis bokštinis kranas, įrengtos rūsio gelžbetoninės konstrukcijos (įskaitant visą baseino monolitinę plokštę), 1 aukšto perdanga, kolonos, sienos. Spalio mėn. bus tęsiami lauko lietaus tinklų įrengimo darbai.

2023-05-24 Įrengti lauko vandentiekio, nuotekų tinklai, baigiami įrengti pamatai. Statybvietėje sumontuotas bokštinis kranas, netrukus prasidės rūsio gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai.

2022-10-28 Statybvietė perduota Rangovui.

2022-09-19 Pasirašyta rangos darbų sutartis su AB „Panevėžio statybos trestu“.

2022-07-07 Paskelbtas tarptautinis atviro konkurso pirkimas „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.

2022-03-10 Paskelbtas tarptautinis atviro konkurso pirkimas „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.

2021-10 Planuojame skelbti pakartotinį Rangos konkursą.

2021-08-09 Atmetus pasiūlymus tarptautinio viešojo pirkimo procedūros baigtos.

2021-06-17 Paskelbtas tarptautinis atviro konkurso pirkimas „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.

2021-06-07 Gautas statybos leidimas.

2020-11-27 Techninis projektas pateiktas ekspertizei.

2020-10-05 Pasirašyta techninio projekto ekspertizės  sutartis su UAB „Projektų ekspertizė“.

2020-03-06 Pasirašyta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis su „Heimos” studija.

2020-02-07 Išrinkti architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojai. Pirmoji vieta skirta „Heimos” studijai,  antroji – UAB „In Ace“, trečioji – MB „Dukart jot” kartu su B. V. „Johan de Wachter Architecten”.

2019-09-17 Paskelbtas „Aukštaitijos” sporto komplekso rekonstrukcijos, įrengiant naują baseiną, architektūrinės idėjos konkursas.

2019-04-12 Negavus tinkamo pasiūlymo, nutrauktas viešųjų pirkimų konkursas techniniam projektui parengti.

2018-10 ir 2019-02 Patikslintas baseino investicijų projektas pateiktas finansuoti Valstybės investicijų programai.

2018-05-13 Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros parengti techninį projektą.

2017-11-23 Savivaldybės taryba leido vykdyti viešąjį pirkimą  parengti Kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitija“ sporto komplekso dalies mažojo plaukimo baseino rekonstrukcijos į 50 m  baseiną techninį projektą.

2017-10 Patikslintas baseino projektas pateiktas finansuoti Valstybės investicijų programai.

2016-10 Baseino projektas pateiktas finansuoti Valstybės investicijų programai.

2016-07 Savivaldybė parengė investicijų projektą. Jis buvo tikslinamas 2017, 2018 ir 2019 m.

 

Projekto vadovas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt