SPORTO RĖMIMO FONDAS

Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų progimnazijos stadione

Projekto metu bus modernizuojama Beržų progimnazijos stadione esanti futbolo aikštė, ant jos bus paklota sintetinė iki 115 x 77 metrų futbolo danga ir sukonstruotas iki 22 metrų aukščio pripučiamas kupolas. Planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, bus įrengti sportininkų ir trenerių (teisėjų) persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa, tualetai žiūrovams, kitos pagalbinės patalpos. Žmonėms, turintiems negalią, bus užtikrinta galimybė patekti, judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis maniežo patalpomis.

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę rekonstruojant esamos sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų gerinimo, organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo, paskatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną ugdant aktyvaus gyvenimo pagrindus patiems jauniausiems miesto gyventojams.

Projekto tikslinės grupės – neįgalieji, Beržų progimnazijos moksleiviai, miesto bendruomenė bei futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniai.

Projekto nauda –sėkmingas projekto įgyvendinimas leis organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerins miesto ir visos šalies įvaizdį.

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga futbolo akademija „Panevėžys“ ir Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Projekto finansavimo šaltiniai – 450.000 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 1.000.000 Eur Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programos lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Šiuo metu vyksta žemės darbai: nukasamas augalinis sluoksnis, ardoma asfalto danga ir ruošiamasi įrenginėti lauko vandentiekio bei nuotekų tinklus.

2024-01-08 Pasirašyta rangos sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Sversa“. Darbų vertė – 3 339 600 Eur su PVM.

2022-12-09 Paskelbtas rangos darbų konkursas.

2022-08 Rengiami rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai išankstinei CPVA patikrai.

2022-06-14 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2022-05-31 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-882 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 1.000.000 Eur finansavimas.

2022-05-19 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“ pakeitimo“.

2022-05-16 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas investicinis projektas „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ siekiant projektui gauti papildomą finansavimą projektui pagal Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programą.

2022-04-13 Pateiktas pirminis projekto bendrosios ekspertizės aktas su pastabomis.

2022-03-25 Pasirašyta Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto inžinerinių statinių rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2022-02-25 Parengtas Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektas.

2021-12-08 Viešojo nuotolinio susirinkimo metu pristatyti Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

2021-08-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

2021-06-22 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-594 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Projektų ekspertai“.

2021-05-07 Paskelbtas projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-03-18 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“.

2021-03-01 Pateikta paraiška Centrinei projektų vertinimo agentūrai.

2021-02-24 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo pritarta projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ teikimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimui pagal kvietimą teikti paraiškas 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti.

 

Projekto vadovas Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt