16 ATVIRŲJŲ KLASIŲ PANEVĖŽIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius, tobulinti švietimo pagalbos teikimą, užtikrinant visiems mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį individualizuojant ar suasmeninant.

Projektu siekiama sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 9 Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama sudaryti 16 Atvirųjų klasių, kuriose ugdymas bus organizuojamas pagal vieną iš 3 modelių:

 • Visiškos įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami tik bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, kuriose kartu su mokytoju ugdymą įgyvendina Antrasis mokytojas, o visą ugdymo laiką pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.
 • Mobilios įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, Antrojo mokytojo pagalba siejama su pastoliavimu (ugdymo planavimo būdu, kurio metu numatomi skirtingi edukaciniai sprendimai (pvz., skirtingi metodai, priemonės, aplinkos)), padedančiu derinti asmeninius mokymosi tikslus su klasės mokymosi tikslais. Ugdoma klasėje ar kitoje aplinkoje, kurią mokinys pasirenka, ar jam aplinka parenkama, vadovaujantis Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) rekomendacijomis.
 • Srauto įtraukties – gretimų klasių ar vieną ugdymo programą įgyvendinančių klasių mokiniai mokosi viename mokinių sraute, kuriame ugdymas organizuojamos įvairios paskirties klasėse, grupėse. Veiklos įgyvendinamos mokinius grupuojant pagal individualaus ugdymo plano tikslus, mokymosi dalykus, kompetencijas, mokymosi pasiekimus, ugdymosi poreikius, mokymosi tikslus ir pan.

Iš 16 Atvirųjų klasių 2 planuojama išbandyti visiškos įtraukties, 12 – mobilios įtraukties, 2 – srauto modelį.

Projekte dalyvaujančios mokyklos:

 1. Panevėžio Pradinė mokykla
 2. Panevėžio Beržų progimnazija
 3. Panevėžio Rožyno progimnazija
 4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 5. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 7. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 8. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 9. Panevėžio „Minties“ gimnazija

Projekto tikslinė grupė: 48 mokiniai, turintys SUP, iš kurių:

 • 37 mokiniai – 1-4 kl.;
 • 4 mokiniai – pagrindinio ugdymo I dalies (7 kl.);
 • 7 mokiniai – pagrindinio ugdymo II dalies (I gimnazijos kl.).

Šiems mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal PPT specialistų rekomendacijas, mokytojai visų mokinių visaverčiam ugdymui gaus reikiamą antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pagalbą – bus įsteigtos 9 Antrojo mokytojo pareigybės ir 16 mokytojo padėjėjų pareigybių. Visose Atvirose klasėse numatyta palikti turimus specialiąją pagalbą teikiančius mokytojo padėjėjus.

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui skirta finansavimo suma – 745 340,00 Eur. Projekto lėšomis bus finansuojamas mokytojo padėjėjų ir antrųjų mokytojų darbo užmokestis už darbą Atvirojoje klasėje.

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Atvirose klasėse dirbantys klasių mokytojai ir antrieji mokytojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami TŪM mokymuose apie universalaus dizaino taikymo praktikas ugdymo veiklose Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

2024-04-20 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Finansinės apskaitos skyriui pateikta lėšų panaudojimo ataskaita už 2024 m. I ketvirtį.

2024-03-27 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės susitarimu Nr. 22-524 Panevėžio miesto savivaldybei 2024 m. projekto veikloms skirta 458 060 Eur.

2024-01-05 Mokytojai galėjo stebėti edukacinio įrankio – robotuko Photon panaudojimo galimybes Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje vykusioje pamokoje. Šie robotukai – tai dalis mokymo priemonių, kurios buvo nupirktos atvirųjų klasių modelius išbandančioms mokykloms iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 2023 m. Daugiau informacijos ČIA.

2023-11-17 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Panevėžio miesto savivaldybė sudarė Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutartį Nr. 10-008-P-0001 dėl lėšų skyrimo projektui „Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ – antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pareigybėms finansuoti.

2023-07-24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-992 skirtas finansavimas projektui.

2023-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-158 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui pareiškėjo teisėmis Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ projektų atrankos konkurse.

 

Projekto koordinatorė Aušra Gabrėnienė, tel. (8 45) 501 377

El. paštas: ausra.gabreniene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO „VILTIES“ PROGIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS

Projekto tikslas – modernizuoti  Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūrą, rekonstruojant Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadioną, sudarant saugią ir patrauklią aplinką sportuoti, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

Projekto nauda – bus rekonstruotas Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadionas ir įrengtos naujos sporto aikštelės: universali sporto aikštelė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, tenisui, kvadratui ir kita –  universali sumažintų matmenų sporto aikštelė skirta badmintonui, tinkliniui, tenisui, kvadratui, mini golfui. Taip pat – atnaujinti takai, įrengtos tribūnos, įrengtas apšvietimas, įrengta mažoji architektūra.

Bendra projekto vertė – 3.193.000 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022–2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-25 Vyksta baigiamieji darbai (dokumentacijos rengimas).

2024-01-12 Iki šiol atlikta didžioji dalis stadiono ir kitų sporto aikštelių įrengimo darbų – atlikti žemės darbai, išklotos dangos (trinkelės, asfalto danga), išvedžioti inžineriniai ir apšvietimo tinklai, įrengtos tribūnos ir treniruokliai, aptverta mokyklos teritorija. Šiuo metu (žiemos laikotarpiu) darbai sustabdyti.

2023-09-21 Tęsiami darbai stadione ir aikštelėse: dedami bortai ir plytelės, ruošiami pagrindai asfaltavimui.

2023-06-19 Šiuo metu vykdomi darbai stadione ir aikštelėse nuo Sodų g. pusės: pakloti lietaus nuotekų ir elektros tinklai, statomos žiūrovų tribūnos ir tvora.

2023-02-03 pasirašyta rangos darbų sutartis.

2022-12-16 gautas statybą leidžiantis dokumentas.

2022-11-17 gautas projekto ekspertizės aktas.

2022-07-05 pasirašyta sutartis dėl projekto ekspertizės su UAB „Projektų ekspertizė“.

2022-05-30 baigtos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros.

2022-02-07 pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas“ dėl „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadiono rekonstravimas ir kitų sporto aikštelių nauja statyba Ramygalos g. 16, Panevėžyje“ techninio darbo projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Tomas Tamošiūnas Tel. (8 45) 50 4471 

El.p. tomas.tamosiunas@panevezys.lt

Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių verslo kūrimo, jo plėtros, naujų darbo vietų įsteigimo sąlygų sudarymo Panevėžyje.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža bus pertvarkoma į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengiamos eismo saugumo salelės, apšvietimas.

Remiantis 2020 m. Transporto kompetencijų agentūros parengtos ataskaitos išvadomis, ši žiedinė sankryža eismo pralaidumą pagerintų ypač piko valandomis, todėl sumažėtų eismo spūstys, eismo įvykių skaičius.

Bendra projekto vertė – iš viso projektui skirta per 1,3 mln. Eur, iš kurių 1,25 mln. Eur sudarys ES lėšos, likę – valstybės ir miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. liepos 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-06-23 pradėtos vykdyti statybos užbaigimo procedūros.

2022-11-08 žiedinė sankryža oficialiai atidaryta.

2022-07-18 eismas apribotas pagal II etapo schemą.

2022-04-25 pradėti rangos darbai.

2022-03-29 eismas apribotas pagal I etapo schemą.

2022-01-31 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „JK ranga“, vertė –  1,15 mln. Eur.

2021-10-15 paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-09-27 gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2021-07-13 rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai pateikti vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2021-05-10 techniniam projektui išduotas statyba leidžiantis dokumentas.

2021-03-17 gauta teigiama ekspertizės išvada.

2021-03-04 pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-02-22 „VRP projektai”, UAB parengtas techninis projektas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2021-02-15 vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2020-12-01 pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2020-10-30 viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška.

2020-10-16 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

2020-07-29 parengtas investicijų projektas.

2020-06-08 pasirašyta Paramos tiekimo sutartis su Roquette Amilina, AB dėl Panevėžio miesto J. Janonio, Pramonės ir Vakarinės gatvių sankryžos rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2020-06-04 pasirašyta sutartis su UAB „IDUS“ dėl investicijų projekto parengimo.

2020-05-28 Panevėžio miesto savivaldybė pritarė paramos teikimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Roquette Amilina, AB.

2020-05-19 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas: Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461,

el. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. 8 (45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRUKCIJA

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę.  Fizinis ugdymas padeda mokiniams ne tik palaikyti fizinę formą ir sveikatą, bet ir lavina įgūdžius, padeda suprasti fizinio aktyvumo naudą.

Projekto uždavinys– organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerinti miesto įvaizdį.

Projekto nauda –  modernizuotas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadione lengvosios atletikos sektorius,  įrengta krepšinio aikštelė, trys bėgimo takeliai (vienas – trumpų distancijų, du –  ilgų distancijų). Rekonstruojamo aikštyno vidinėje stadiono dalyje  įrengti šuolių į aukštį, tolį ir trišuolių sektoriai,  viduryje – universali rankinio, mini futbolo, teniso, tinklinio aikštelė,  rutulio stūmimo sektorius, įrengti nauji dviračių stovai ir šiukšlių dėžės bei mobilūs žaidėjų suolai. Lietaus vandeniui surinkti, bus įrengtas vandens surinkimo tinklas, o sporto aikštyno teritorijai stebėti – įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema ir apšvietimas.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokiniai.

Bendra projekto vertė – 558 991,78 Eur. Iš jų 232 000 Eur – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos, 326991,78 Eur –  Savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-09-30 planuojama stadiono eksploatacijos pradžia.

2022-07-27 didžioji dalis stadiono rekonstrukcijos darbų atlikta. Rengiami dokumentai stadiono įregistravimui VĮ Registrų centras.

2021-11-30 parengtas Sporto paskirties inžinerinio statinio (sporto aikštyno) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų (nuotekų rinktuvai) rekonstravimo darbo projektas.

2021-08-23 pasirašyta rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Rolana“.

2021-06-15 pasiūlymų projektavimo ir rangos darbams nupirkti, pateikimas.

2021-05-20 paskelbtas projektavimo ir rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-05-04 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-606 projektui „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos, stadionui,“ skirtas 232 000 Eur finansavimas.

2021-04-01 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AF-76 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AF-31  „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtas finansavimas.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Nerijus Budreika, tel. (8 45) 504 451

SKATE PARKO ĮRENGIMAS PANEVĖŽYJE SKATINANT TURISTŲ SRAUTUS

Projekto tikslas – patenkinti Panevėžio miesto bendruomenės bei ekstremalaus sporto mėgėjų poreikius bei paskatinti turistų srautus, suteikti saugias sąlygas ekstremaliam sportui bei efektyviam Skate parko erdvės panaudojimui.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu Kultūros ir poilsio parke esančioje aikštelėje bus įrengtas medinis Skate parkas – rekreacinė sporto erdvė, skirta riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių sportui. Planuojamo įrengti Skate parko visų įrenginių užimamas plotas – ne mažesnis nei 550 kv.m., jame bus sumontuotos skirtingų tipų ir aukščių šuolių rampos, pusrampės, daugiafunkcinės rampos su čiuožimo turėklais ir bortais bei kiti Skate parko elementai. Įrengus Skate parką, atsiras galimybė mieste organizuoti įvairius ekstremalių sporto šakų parodomuosius renginius, riedlentininkų, riedutininkų, BMX dviratininkų pasirodymus, aukšto lygio vietines, regionines, šalies bei tarptautines varžybas, šiuo parku galės naudotis ir leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus miesto bendruomenės nariai bei svečiai, jis bus pritaikytas mėgėjams, pradedantiems, pažengusiems bei profesionaliems sportininkams.

Projekto vertė – 2021 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu projektui skirtas 104 550 Eur (85 proc.) finansavimas iš valstybės biudžeto. Savivaldybės lėšų dalis – 18 450,00 Eur (15 proc.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. spalio – gruodžio mėn.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas baigtas.

2021 m. spalio 28 d. su“ pasirašyta Skate parko įrengimo Panevėžio Kultūros ir poilsio parke, Parko g. Sutartis Nr. 22-1940.

2021m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-288 pritarė Projekto įgyvendinimui  ir daliniam finansavimui.

2021 m. spalio 15 d. pasirašyta Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projekto finansavimo sutartis Nr. 22-1903.

2021  m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-971 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų vykdymui finansuoti“ Projektui skirtas finansavimas 104 550 eurų.

2021 m. rugsėjo 17 d. Projekto paraiška pateikta Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

2021 m. rugsėjo 16 d. Investicijų projektų atrankos grupė pritarė projekto „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“ paraiškos teikimui pagal Lietuvos Respublikos  ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. rugsėjo 6 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas turizmo projektams finansuoti pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 4-971 patvirtintą „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašą“.

 

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. (8 45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. pastas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Vaikų gerovės ir saugumo didinimas

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų šių centrų darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės yra globos centrų darbuotojai ir mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams.

Paslaugos, kurias teikia Globos centras:

 • Globėjų (rūpintojų) paieška;
 • Konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais;
 • Mokymai būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams;
 • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams;
 • Socialinės, psichologinės konsultacijos budintiems globotojams, globėjams/ įtėviams ir vaikams;
 • Pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą įvertinimas bei  išvadų rengimas (budintiems globotojams, globėjams, įtėviams);
 • Vertina budinčio globotojo, globėjo  vykdomos veiklos kokybę;
 • Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas bei kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą budinčiam globotojui.

 

Projektui skirta 185 298 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 30 d.–2023 m. balandžio 30 d. (pratęsta iki 2023 m. gegužės 15 d.)

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023 m. 04-05 mėn. Vyks projekto įgyvendinimo pabaigos darbai.

2023-03-31 Vilniaus oro uosto konferencijų centre vyks baigiamasis projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ renginys, dalyvauja projekto partneriai.

2023-01-07 Projekto partneriai pasirašė susitarimą dėl Globos centro projekto veiklos tęstinumo.

2022 12 01-02 Projekto partneriai dalyvavo nuotolinėje metinėje globos centrų konferencijoje.

2022-07-02 Dalyvauta nacionaliniame, bendrame visos Lietuvos globojančių šeimų ir globos centrų renginyje Klaipėdoje – vasaros festivalis „Vaikai yra vaikai“. Renginyje dalyvavo Globos centro darbuotojai, miesto globėjai, budintys globotojai kartu su globojamais vaikais, savivaldybės atstovas. Renginio tikslas – padėkoti visiems Lietuvos globėjams ir šventiškai pažymėti Globėjų dieną, atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą, keisti visuomenėje susiformavusias neigiamas nuostatas vaikų globos atžvilgiu. Siekiama, kad renginių savaitė vaikų globai ir globėjams taptų tradicija bei nacionalinis visų globos centrų ir jų globojančių šeimų renginys kiekvienais metais būtų organizuojamas skirtingose savivaldybėse.

2022-07-02 Globos centrui patikėjimo teise perduota reklaminė burė su „Vaikai yra vaikai“ logotipu. Reklaminė burė yra skirta viešinti Lietuvos globos centrus ir jų veiklą bei didinti globos centrų žinomumą. Tikimasi, kad reklaminės burės padės atkreipti gyventojų dėmesį, didins paslaugų pasiekiamumą, nes globos centro paslaugų teikimo vieta bus lengviau pastebima ir aiškiai matoma. Reklaminės burės taip pat prisidės prie ženklo „Vaikai yra vaikai“ populiarinimo, atpažįstamumo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei vaikų globos skatinimo ir viešinimo Lietuvoje.

2022-06-30 Paminėta Globėjų diena, daugiau informacijos ČIA.

2022-06-27 – 2022-07-03 Mieste vyko Globos savaitės renginiai, daugiau informacijos ČIA.

2021-11-16 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM organizavo nuotolinę apskritojo stalo diskusiją „ Budinčių globotojų veiklos problematika ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo savivaldybių, Globos centro specialistai, budintys globotojai.

2021-07-03 Globos centro darbuotojai ir miesto globėjų bendruomenės atstovų dalyvavimas globojančių šeimų sąskrydyje Kaune.

2021-06-30 Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

2021-06-30 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2021-06-28- 2021-07- 04 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2021-06-23 Projekto komandos susitikimas su globos Globos centro darbuotojais.

2020-07-16 Projekto dalyvių apklausa.

2020-06-26 Papildytos Globos centro darbuotojų funkcijos, numatant galimybę informaciją apie gautas paslaugas suvesti į SPIS( socialinės paramos informacinę sistemą).

2020-07-02 Globos centro renginys Globėjo dienai paminėti.

2020-06-29- 2021-07-05 Globos centro renginių ciklas vaikų globos savaitei paminėti.

2020-03-25 Pasirašytas papildomas susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo.

2020-01-22 Susitikimas vaiko globos klausimais Panevėžio miesto savivaldybėje.

2020-01-13 Lengvasis automobilis Ford fiesta perduotas Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centrui veiklai vykdyti.

2019-09- 17  Globos centre vyko  EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos diegimo pristatymas.

2019-08-23 Pradėta lengvojo automobilio Globos centrui  pirkimo procedūra.

2019-08-07 Parengtos rekomendacijos dėl  paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentų.

2019-05 mėn. Globos centre įrengtos darbo vietos.

2019-04-25 Projekto komandos susitikimas Globos centre.

2018-10-30 Pasirašyta  jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

 

Daugiau informacijos apie Globos centro veiklas rasite ČIA

 

Projekto koordinatorius

Daiva Simonaitienė, tel. (8 45) 501 368, el. paštas daiva.simonaitiene@panevezys.lt

Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų progimnazijos stadione

Projekto metu bus modernizuojama Beržų progimnazijos stadione esanti futbolo aikštė, ant jos bus paklota sintetinė iki 115 x 77 metrų futbolo danga ir sukonstruotas iki 22 metrų aukščio pripučiamas kupolas. Planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, bus įrengti sportininkų ir trenerių (teisėjų) persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa, tualetai žiūrovams, kitos pagalbinės patalpos. Žmonėms, turintiems negalią, bus užtikrinta galimybė patekti, judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis maniežo patalpomis.

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę rekonstruojant esamos sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų gerinimo, organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo, paskatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną ugdant aktyvaus gyvenimo pagrindus patiems jauniausiems miesto gyventojams.

Projekto tikslinės grupės – neįgalieji, Beržų progimnazijos moksleiviai, miesto bendruomenė bei futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniai.

Projekto nauda –sėkmingas projekto įgyvendinimas leis organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerins miesto ir visos šalies įvaizdį.

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga futbolo akademija „Panevėžys“ ir Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Projekto finansavimo šaltiniai – 450.000 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 1.000.000 Eur Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programos lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Šiuo metu vyksta žemės darbai: nukasamas augalinis sluoksnis, ardoma asfalto danga ir ruošiamasi įrenginėti lauko vandentiekio bei nuotekų tinklus.

2024-01-08 Pasirašyta rangos sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Sversa“. Darbų vertė – 3 339 600 Eur su PVM.

2022-12-09 Paskelbtas rangos darbų konkursas.

2022-08 Rengiami rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai išankstinei CPVA patikrai.

2022-06-14 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2022-05-31 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-882 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 1.000.000 Eur finansavimas.

2022-05-19 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“ pakeitimo“.

2022-05-16 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas investicinis projektas „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ siekiant projektui gauti papildomą finansavimą projektui pagal Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programą.

2022-04-13 Pateiktas pirminis projekto bendrosios ekspertizės aktas su pastabomis.

2022-03-25 Pasirašyta Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto inžinerinių statinių rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2022-02-25 Parengtas Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektas.

2021-12-08 Viešojo nuotolinio susirinkimo metu pristatyti Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

2021-08-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

2021-06-22 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-594 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Projektų ekspertai“.

2021-05-07 Paskelbtas projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-03-18 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“.

2021-03-01 Pateikta paraiška Centrinei projektų vertinimo agentūrai.

2021-02-24 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo pritarta projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ teikimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimui pagal kvietimą teikti paraiškas 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti.

 

Projekto vadovas Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste

Įgyvendinant projektą siekiama Panevėžyje sukurti sąlygas, reikalingas efektyviau pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Bus vykdoma Bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) ir vaikų dienos centrų (VDC) plėtra.

A. Bandzos socialinių paslaugų namai ketina įsigyti gyvenamąjį namą, kuriame turėtų apsigyventi 8 vaikai. Socialinių paslaugų centras (SPC) susiremontuos turimą 4 kambarių butą, kuriame apgyvendins 6 vaikus, įsigis vaikams reikalingų baldų ir įrangos.

VDC plėtrą vykdys Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras ir SPC. Pirmasis planuoja remontuoti M. Tiškevičiaus g. 15 pastato I a. patalpas, pritaikyti neįgaliesiems, įsigyti baldų ir įrangos. Skaičiuojama, kad įgyvendinus projektą čia galės lankytis 10 vaikų daugiau nei iki šiol. SPC žada įsigyti kompiuterinės įrangos. Planuojama, kad įgyvendinus projektą SPC vaikų dienos centras bus pasirengęs priimti 21 vaiku daugiau nei dabar.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. gruodžio 31 d.

 

  PROJEKTO EIGA

 

2022-04-30 Projektas įgyvendintas.

Bandzos socialinių paslaugų namuose vyksta nupirkto namo pritaikymas neįgaliesiems.

2020-12-16 VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre (M. Tiškevičiaus g. 15) baigtas I-o aukšto patalpų remontas. Vyksta įrangos pirkimo  (žiedimo staklės, televizorius, kėdės, stalai, virtuvės baldai ir įranga, biliardo ir stalo teniso stalai, gimnastikos sienelė) procedūros.

2020-08-17 d. nustatytas laimėtojas (UAB „Avestris“) įsigyto namo 1-o aukšto remontui atlikti.

2020-08-13 Bendruomeninių vaikų globos namų veiklai plėsti, nupirktas  namas. Šiuo metu planuojamas įsigyto namo pritaikymas neįgaliesiems.

2020-08-01 Baigtas buto, esančio Klaipėdos g. 104-49, remontas, pastatyti baldai, kompiuteriai ir kita įranga.

2020-04-17 Baigtas SPC turimo buto Klaipėdos g. remontas.

2020-03-05  Parengtas Vaikų dienos užimtumo centro pastato I a. paprastojo remonto projektas.

2020-02-04  A. Bandzos socialinių paslaugų namai paskelbė viešąjį gyvenamojo namo pirkimo konkursą.

2019-11-28 CPVA vertinti pateikti SPC buto remonto pirkimų dokumentai.

2019-11-14 CPVA vertinti pateikti gyvenamojo namo su žemės sklypu ir priklausiniais A. Bandzos socialinių paslaugų namams pirkimo dokumentai.

2019-06-27 Pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA.

2019-06-12 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“ įgyvendinti skirtas finansavimas.

2019-04-08 Projekto paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2019-03-06 Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

2019-02-21 Valstybinė komisija pritarė projektiniam pasiūlymui ir lėšų skyrimui projektui įgyvendinti.

2018-12-21 Projektinis pasiūlymas pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

2018-12-05 Atrinkti projekto partneriai vaikų dienos centrų plėtros veiklai vykdyti – Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras ir SPC.

2018-11-06 Paskelbtas projekto partnerių atrankos konkursas vaikų dienos centrų plėtros veiklai vykdyti.

 

Projekto vadovė

Rima Čiurlienė, tel. (8 45) 501 324, el. paštas rima.ciurliene@panevezys.lt

 Projekto vadovo pavaduotojas

Tomas Tamošiūnas, tel. (8 45) 504 471, el. paštas tomas.tamosiunas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Miesto ambicija – Stasio Eidrigevičiaus menų centras

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Panevėžyje kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC) – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekiama sukurti naują traukos tašką meno mylėtojams ir turistams, suteikti daugiau veiklos galimybių  miesto bendruomenei.

Rekonstruojant kino centro „Garsas“ pastatą (Respublikos g. 40) kuriamo muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudarys pasaulinio garso menininko, multifunkcionalisto S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat bus pristatomi atrinkti Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

Planuojama, kad SEMC teiks šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida (S. Eidrigevičiaus kūrybos kolekcija, keičiamos vietos ir užsienio menininkų parodos, lauko ekspozicijos, mediateka – skaitmeninis archyvas, meno skaitykla, filmų peržiūros ir interneto terminalai), edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

SEMC – vienas svarbiausių šio laikmečio regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu, miesto prekės ženklu.

SEMC infrastruktūra (4 aukštai su antstatu ir rūsiu) kuriama rekonstruojant kino centro „Garsas“ patalpas. Pastato projekto autoriai – MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda – Aurimas Syrusas, Greta Šidlauskaitė ir Ričardas Bertašius.

SEMC projektą numatyta įgyvendinti 2 etapais.

I etapu iki 2022 m. ketinama įrengti I aukšto atvirą erdvę – holą su infocentru ir parduotuve-meno knygynu, sanitarinėmis, pagalbinėmis bei ūkinėmis patalpomis, kavine (jos su virtuve patalpos bus įrengtos kitu projektu, pritraukiant privačių investicijų). II aukšte įsikurs mediateka – kultūros informacijos centras bei pagal poreikius pritaikomos edukacinės erdvės, transformuojamos ir į konferencines, administracinės, sanitarinės patalpos. III aukšte – ekspozicijų salė su numatoma  nuolatine S. Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija, sanitarinėmis patalpomis ir holu. IV aukšte – keičiamų ekspozicijų salė, sanitarinės patalpos. Antstatas – stogas bus pritaikytas apžvalgos aikštelei, ekspozicijoms ir kameriniams renginiams. Rūsyje erdvus vestibiulis, rūbinė, sanitariniai mazgai, meno kūrinių saugykla ir archyvas, darbuotojų, ūkinės, inžinerinės, pagalbinės,  sandėliavimo, dirbtuvių patalpos, 13 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

II projekto etapu iki 2024 m. planuojama įrengti 45 vietų požeminę automobilių aikštelę, holą – galeriją, konferencijų  centrą – universalią renginių salę, aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančias ekspozicines erdves.

I etapo projekto rangos darbų kaina yra 9 261 077,65 Eur su PVM. Projektas finansuojamas „Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“, ES ir  kitų fondų, valstybės, miesto biudžeto, privačių investicijų lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-01-09 gautas pastato Statybos užbaigimo aktas.

2023-08-17 pasirašyta sutartis dėl specialių tinklinių stelažų, skirtų meno kūriniams saugoti, pirkimo.

2023-07-31 pasirašyta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl perkamų baldų.

2023-06-20 baigta didžioji dalis darbų. Ruošiamasi statinio pridavimo procedūroms.

2023-04-28 pasirašyta sutartis dėl baldų gamybos ir montavimo.

2023-03-23 vyko pastato sistemų kompleksinis bandymas.

2023-01-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2023 metams – 1 627 000,00 Eur ).

2022 m. rugsėjo mėn. pradedami vidaus apdailos darbai.

2022 m. birželio mėn. baigiami pagrindiniai konstrukcijų įrengimo darbai.

2022 m. LRV nutarimu projektui „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas“ skirtos VIP lėšos (2022 metams – 3 351 000,00 Eur ).

2021-04-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-14 nutarimu Nr. 240 patvirtintas Valstybės investicijų 2021-2023 m. programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas ir  lėšos SEMC Projektui įgyvendinti numatytos  2022 ir 2023 metais (viso 4,978 mln. Eur).

2021-03-15 Pradedami rekonstrukcijos darbai.

2021-02-25 Pradedami medžių (sausuolių, pažeistų puvinio ir kt.) retinimo, šalinimo ir genėjimo darbai.

2020-12-01 Stasio Eidrigevičiaus menų centras pasirašė rangos sutartį su AB „Panevėžio statybos trestas“.

2020-04-06 Paskelbtas I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-03-20 LR kultūros ministro įsakymu SEMC projekto I etapui įgyvendinti skirta 3 mln. Eur.

2018-12-06 I etapo investicinis projektas ir paraiška pateikta ES finansavimui gauti.

2018-12-05 Parengtas I etapo rekonstrukcijos projektas, gautas statybų leidimas.

2018-11-29 Savivaldybės taryba pritarė, kad SEMC projektas (I etapas) būtų teikiamas ES fondams.

2018-11-26 Parengtas investicinis projektas (I etapo).

2018-11-22 Atliktos I etapo techninio projekto bendroji ir specialioji ekspertizės.

2018-11-22 Sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis su BĮ SEMC.

2018-11-09 Kino teatro pastatas (Respublikos g. 40) perduotas valdyti BĮ SEMC.

2018-10-30 Pasirašyta I etapo techninio projekto bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis su UAB Statybos projektų ekspertizės centru.

2018-09-27 Savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (BĮ SEMC).

2018-09-04 Pasirašyta investicinio projekto (I etapo) parengimo paslaugų sutartis su UAB „Idus“.

2018-06-18 Pasirašyta techninio projekto (I-II etapų) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su konkursą laimėjusia MB „Syrusas“ „IMPLMNT architects“ komanda.

2018-11–2019-06 Vyko kino teatro pastato rekonstravimo ir pritaikymo SEMC veiklai techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros viešųjų pirkimų konkursas.

2017-11 UAB Statybinių konstrukcijų laboratorija atliko kino centro „Garsas“ pastato konstrukcijų tyrimą.

2017-04-06 Su Architektūros kokybės vystymo asociacija įvykdytos SEMC kūrybinės dirbtuvės.

2017-03 Parengta SEMC galimybių studija.

2016-11 Parengta pirminė SEMC koncepcija.

2016-09-10 Savivaldybė ir S. Eidrigevičius pasirašė ketinimų protokolą.

 

Projekto koordinatorė Vita Bubliauskaitė

Tel. (8 45) 501 225, el. paštas vita.bubliauskaite@panevezys.lt 

 

Rekonstruotas „Žemynos“ stadionas

Projektas įgyvendintas.

2017-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybė modernizavo „Žemynos“ progimnazijos stadioną.
Valstybės investicijų programos ir miesto biudžeto lėšomis įrengta futbolo aikštė, atnaujinti bėgimo takai, įrengtos teisėjų vietos ir žiūrovų tribūna, apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, rekonstruoti inžineriniai tinklai, atliktas drenažas. Rangos darbus atliko UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Tam išleista per 375 tūkst. Eur.

Futbolo aikštės dirbtinę dangą, vartus ir kamuolio gaudyklių tinklą dovanojo Lietuvos futbolo federacija. Dovanos vertė – apie 150 tūkst. Eur.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Alvydas Kerbelis, tel. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt