16 ATVIRŲJŲ KLASIŲ PANEVĖŽIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Finansavimo šaltinis

Valstybės biudžetas

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius, tobulinti švietimo pagalbos teikimą, užtikrinant visiems mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį individualizuojant ar suasmeninant.

Projektu siekiama sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 9 Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama sudaryti 16 Atvirųjų klasių, kuriose ugdymas bus organizuojamas pagal vieną iš 3 modelių:

 • Visiškos įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami tik bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, kuriose kartu su mokytoju ugdymą įgyvendina Antrasis mokytojas, o visą ugdymo laiką pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.
 • Mobilios įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, Antrojo mokytojo pagalba siejama su pastoliavimu (ugdymo planavimo būdu, kurio metu numatomi skirtingi edukaciniai sprendimai (pvz., skirtingi metodai, priemonės, aplinkos)), padedančiu derinti asmeninius mokymosi tikslus su klasės mokymosi tikslais. Ugdoma klasėje ar kitoje aplinkoje, kurią mokinys pasirenka, ar jam aplinka parenkama, vadovaujantis Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) rekomendacijomis.
 • Srauto įtraukties – gretimų klasių ar vieną ugdymo programą įgyvendinančių klasių mokiniai mokosi viename mokinių sraute, kuriame ugdymas organizuojamos įvairios paskirties klasėse, grupėse. Veiklos įgyvendinamos mokinius grupuojant pagal individualaus ugdymo plano tikslus, mokymosi dalykus, kompetencijas, mokymosi pasiekimus, ugdymosi poreikius, mokymosi tikslus ir pan.

Iš 16 Atvirųjų klasių 2 planuojama išbandyti visiškos įtraukties, 12 – mobilios įtraukties, 2 – srauto modelį.

Projekte dalyvaujančios mokyklos:

 1. Panevėžio Pradinė mokykla
 2. Panevėžio Beržų progimnazija
 3. Panevėžio Rožyno progimnazija
 4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 5. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 7. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 8. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 9. Panevėžio „Minties“ gimnazija

Projekto tikslinė grupė: 48 mokiniai, turintys SUP, iš kurių:

 • 37 mokiniai – 1-4 kl.;
 • 4 mokiniai – pagrindinio ugdymo I dalies (7 kl.);
 • 7 mokiniai – pagrindinio ugdymo II dalies (I gimnazijos kl.).

Šiems mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal PPT specialistų rekomendacijas, mokytojai visų mokinių visaverčiam ugdymui gaus reikiamą antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pagalbą – bus įsteigtos 9 Antrojo mokytojo pareigybės ir 16 mokytojo padėjėjų pareigybių. Visose Atvirose klasėse numatyta palikti turimus specialiąją pagalbą teikiančius mokytojo padėjėjus.

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui skirta finansavimo suma – 745 340,00 Eur. Projekto lėšomis bus finansuojamas mokytojo padėjėjų ir antrųjų mokytojų darbo užmokestis už darbą Atvirojoje klasėje.

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Atvirose klasėse dirbantys klasių mokytojai ir antrieji mokytojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami TŪM mokymuose apie universalaus dizaino taikymo praktikas ugdymo veiklose Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

2024-04-20 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Finansinės apskaitos skyriui pateikta lėšų panaudojimo ataskaita už 2024 m. I ketvirtį.

2024-03-27 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės susitarimu Nr. 22-524 Panevėžio miesto savivaldybei 2024 m. projekto veikloms skirta 458 060 Eur.

2024-01-05 Mokytojai galėjo stebėti edukacinio įrankio – robotuko Photon panaudojimo galimybes Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje vykusioje pamokoje. Šie robotukai – tai dalis mokymo priemonių, kurios buvo nupirktos atvirųjų klasių modelius išbandančioms mokykloms iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 2023 m. Daugiau informacijos ČIA.

2023-11-17 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Panevėžio miesto savivaldybė sudarė Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutartį Nr. 10-008-P-0001 dėl lėšų skyrimo projektui „Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ – antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pareigybėms finansuoti.

2023-07-24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-992 skirtas finansavimas projektui.

2023-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-158 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui pareiškėjo teisėmis Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ projektų atrankos konkurse.

 

Projekto koordinatorė Aušra Gabrėnienė, tel. (8 45) 501 377

El. paštas: ausra.gabreniene@panevezys.lt

Iki projekto baigimo liko 407 dienos