Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

   

 

PROJEKTO EIGA

2023-09-06 Panevėžio socialinių paslaugų centro patalpose pradėti vykdyti mokymai globėjams, budintiems globotojams ir įtėviams. Daugiau informacijos ČIA.

2023-09-05 Ekspertai, įvertinę Panevėžio socialinių paslaugų centro teiktą pažangos ataskaitą, nustatė pozityvius pokyčius ir pratęsė EQUASS kokybės sertifikato galiojimą dar 24 mėn. Tai svarus dokumentas, liudijantis teikiamų paslaugų kokybę. Daugiau informacijos ČIA.

2023-06-26 – 2023-07-02 Vyko Globėjų savaitės renginiai. Daugiau informacijos ČIA.

2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-96 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos r Panevėžio socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.

 

Projekto koordinatorė Daiva Simonaitienė, tel. (8 45) 501 368

El. paštas daiva.simonaitiene@panevezys.lt