Karjeros specialistų tinklo vystymas

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Projekto  tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose.

Projekto veiklos – Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinta 18 karjeros specialistų, teikiančių profesinio orientavimo paslaugas mokiniams.

Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – Panevėžio miesto savivaldybei 2023 m. numatoma projekto finansavimo suma  – 214 800 Eur.

 

PROJEKTO EIGA

2023-12-31 Projektas įgyvendintas.

2022-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. 22-2564, kuria susitarė bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti karjeros specialistų paslaugų, teikiamų mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, ir projekto sutartyje numatytų veiklų organizavimą ir įgyvendinimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

Projekto koordinatorė Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projektas užbaigtas