Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ – socialinės paslaugos šeimoms Panevėžyje

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai nuo 2023 m. birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr. 07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Panevėžio miesto bendruomeninius šeimos namus, Marijonų g. 24, Panevėžys, el. paštas bsnpanevezys@gmail.com, tel. nr. +370 674 24210, www.panevezioseimai.lt

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Panevėžio miesto bendruomeniniams šeimos namams iš projekto skirta iki 1566505,08 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

PROJEKTO EIGA

2023-04-17 pasirašyta projekto Nr. 07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ jungtinės veiklos sutartis Nr. 07-007-P-0001/ESFA-13 tarp Europos socialinio fondo agentūros, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Šv. Juozapo globos namai.

 

Projekto koordinatorė Roberta Daubaraitė-Randė, tel. nr. 867424230, el.paštas bsnpanevezys@gmail.com

Iki projekto baigimo liko 2138 dienos