Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Gatvių infrastruktūra

Vykdomi

Gatvių infrastruktūra

Gatvių infrastruktūra

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių verslo kūrimo, jo plėtros, naujų darbo vietų įsteigimo sąlygų sudarymo Panevėžyje.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža bus pertvarkoma į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengiamos eismo saugumo salelės, apšvietimas.

Remiantis 2020 m. Transporto kompetencijų agentūros parengtos ataskaitos išvadomis, ši žiedinė sankryža eismo pralaidumą pagerintų ypač piko valandomis, todėl sumažėtų eismo spūstys, eismo įvykių skaičius.

Bendra projekto vertė – iš viso projektui skirta per 1,3 mln. Eur, iš kurių 1,25 mln. Eur sudarys ES lėšos, likę – valstybės ir miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. liepos 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-08 01 kreiptasi dėl papildomo finansavimo skyrimo.

2022-11-08 žiedinė sankryža oficialiai atidaryta.

2022-07-18 eismas apribotas pagal II etapo schemą.

2022-04-25 pradėti rangos darbai.

2022-03-29 eismas apribotas pagal I etapo schemą.

2022-01-31 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „JK ranga“, vertė –  1,15 mln. Eur.

2021-10-15 paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-09-27 gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2021-07-13 rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai pateikti vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2021-05-10 techniniam projektui išduotas statyba leidžiantis dokumentas.

2021-03-17 gauta teigiama ekspertizės išvada.

2021-03-04 pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-02-22 „VRP projektai”, UAB parengtas techninis projektas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2021-02-15 vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2020-12-01 pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2020-10-30 viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška.

2020-10-16 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

2020-07-29 parengtas investicijų projektas.

2020-06-08 pasirašyta Paramos tiekimo sutartis su Roquette Amilina, AB dėl Panevėžio miesto J. Janonio, Pramonės ir Vakarinės gatvių sankryžos rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2020-06-04 pasirašyta sutartis su UAB „IDUS“ dėl investicijų projekto parengimo.

2020-05-28 Panevėžio miesto savivaldybė pritarė paramos teikimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Roquette Amilina, AB.

2020-05-19 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas: Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461,

el. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. 8 (45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

Projektas užbaigtas