PANEVĖŽIO „VILTIES“ PROGIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS

Projekto tikslas – modernizuoti  Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūrą, rekonstruojant Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadioną, sudarant saugią ir patrauklią aplinką sportuoti, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

Projekto nauda – bus rekonstruotas Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadionas ir įrengtos naujos sporto aikštelės: universali sporto aikštelė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, tenisui, kvadratui ir kita –  universali sumažintų matmenų sporto aikštelė skirta badmintonui, tinkliniui, tenisui, kvadratui, mini golfui. Taip pat – atnaujinti takai, įrengtos tribūnos, įrengtas apšvietimas, įrengta mažoji architektūra.

Bendra projekto vertė – 3.193.000 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022–2024 m.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-25 Vyksta baigiamieji darbai (dokumentacijos rengimas).

2024-01-12 Iki šiol atlikta didžioji dalis stadiono ir kitų sporto aikštelių įrengimo darbų – atlikti žemės darbai, išklotos dangos (trinkelės, asfalto danga), išvedžioti inžineriniai ir apšvietimo tinklai, įrengtos tribūnos ir treniruokliai, aptverta mokyklos teritorija. Šiuo metu (žiemos laikotarpiu) darbai sustabdyti.

2023-09-21 Tęsiami darbai stadione ir aikštelėse: dedami bortai ir plytelės, ruošiami pagrindai asfaltavimui.

2023-06-19 Šiuo metu vykdomi darbai stadione ir aikštelėse nuo Sodų g. pusės: pakloti lietaus nuotekų ir elektros tinklai, statomos žiūrovų tribūnos ir tvora.

2023-02-03 pasirašyta rangos darbų sutartis.

2022-12-16 gautas statybą leidžiantis dokumentas.

2022-11-17 gautas projekto ekspertizės aktas.

2022-07-05 pasirašyta sutartis dėl projekto ekspertizės su UAB „Projektų ekspertizė“.

2022-05-30 baigtos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros.

2022-02-07 pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas“ dėl „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadiono rekonstravimas ir kitų sporto aikštelių nauja statyba Ramygalos g. 16, Panevėžyje“ techninio darbo projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Tomas Tamošiūnas Tel. (8 45) 50 4471 

El.p. tomas.tamosiunas@panevezys.lt

PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIS SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE

Projekto tikslas – prisidėti prie geresnio keleivių, vykstančių vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnavimo.

Stoties pastatas turės keleivių įlaipinimo peroną-stoginę. Numatyta įrengti 11 autobusų keleivių įlaipinimo vietų, 3 iš jų numatytos didesnės, tolimojo susisiekimo autobusams. Autobusai sklype judės ratu: įvažiavimas pietrytinėje, o  išvažiavimas – pietvakarinėje sklypo dalyje. Autobusų stoties pastatas bus padalintas į dvi dalis: atviroje zonoje –  laukimo salės, kavinės, sanitariniai mazgai, uždaroje zonoje – keleivių aptarnavimo patalpos:  bagažo saugyklos, bilietų kasos, vairuotojų poilsio patalpos, stoties administracijos kabinetai ir dispečerinė.

Projekto nauda –  bus įrengta moderni laukimo salė su garsine ir vizualiąja informacija, bilietų pirkimas / pardavimas  bus organizuojamas 2 būdais: elektroniniu ir paprastuoju, įsigyjant popierinius bilietus, numatytos bagažo saugojimo paslaugos. Po stoties pastatu bei peronu bus įrengta 87 stovėjimo vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, iš kurių 4 vietos pritaikytos žmonėms su negalia, o 17 vietų elektromobiliams su įkrovimo stotelėmis.

Bendra projekto vertė – 8.154.234 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-2023 m. (pratęsta iki 2024 m. birželio 22 d.)

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Vasario-balandžio mėn. automobilių stovėjimo aikštelėje pilnai sumontuotas patalpų apšvietimas, šildymo sistema su šiluminiu punktu, apsauginės videokameros, ratų atmušai automobilių stovėjimo vietose, atliktas horizontalus ir vertikalus nuorodų ir įspėjamųjų ženklų žymėjimas. Stoties perone atliekamas pėsčiųjų takų ir keleivių įlaipinimo aikštelių dangų įrengimas, ruošiami pagrindai autobusų išvažiavimo ir įvažiavimo aikštelių nuo gatvės bei lengvųjų automobilių įvažiavimo/išvažiavimo stovėjimo aikštelės asfalto dangos įrengimui bei atliekami  šalia esančių gatvių šaligatvių dangos atstatymo darbai. Stoties pastate įrengtos keleivių laukimo salės ir administracinių patalpų grindų dangos, visose patalpose įrenginėjamos pakabinamos lubos, laukimo salėje ir administracinėje pastato dalyje baigiami WC patalpų apdailos, elektros ir santechnikos darbai, atliekami vidaus ir išorės durų montavimo darbai.

2024-01 Šiuo metu atliekamas inžinerinių sistemų montavimas bei pasiruošimas  apdailos darbams stoties pastato ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės viduje.

2023-12 Per lapkričio–gruodžio mėn. užbaigtas lauko lietaus nuotekų sistemos su naftos nuotekų gaudykle įrengimas, užbaigti perono stoginės ir stogo virš įvažiavimo į požeminę automobilių aikštelę betonavimo darbai, įrengta apie 85 proc. perono važiuojamosios dalies betoninių trinkelių dangos. Stoties pastate sumontuotos pogrindinės inžinerinės sistemos su apšiltinamuoju sluoksniu bei įrengtos betoninės grindys, sumontuotos stoties pastato fasadinės vitrinos. Perone sumontuotas stoties teritorijos architektūrinis akcentas – stiebas iš monolitinio gelžbetonio. Užbaigti visų trijų laiptinių į požeminę automobilių aikštelę įrengimo iš surenkamo bei monolitinio gelžbetonio elementų darbai.

2023-10-24 Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtos šlifuoto betono grindys, apšiltintos pagalbinių patalpų sienos, įrengta gaisro gesinimo sistema, atliekami vėdinimo, vėsinimo bei elektrotechnikos sistemų montavimo darbai. Perone, autobusų judėjimo zonoje klojama betoninių trinkelių danga. Pradedama betonuoti perono stogo danga virš keleivių laukimo ir įlaipinimo aikštelių. Stoties pastate įrengtas betoninės dangos stogas, pradedami montuoti fasadinių vitrinų rėmai, ruošiamasi stoties vidaus patalpų šildomų grindų įrengimui, sumontuojant pogrindines inžinerines sistemas. Per lapkričio mėn. planuojama atlikti stoties pastato sandarinimo darbus.

2023-08-18 Šiuo metu atliekama požeminės automobilių stovėjimo aikštelės betoninės perdangos hidroizoliacija ir šiluminė izoliacija. Požeminėje aikštelėje baigiami montuoti ventiliacijos sistemos ortakiai bei gaisro gesinimo sistemų vamzdynai. Požeminėse techninėse patalpose atliktas apšiltintų betoninių grindų įrengimas. Sumontuoti šilumos tiekimo įvado vamzdžiai. Iki mėnesio pabaigos planuojama įrengti stoties pastato betoninę perdangą bei pradėti stoties perono sklypo tvarkymo darbus.

2023-07 Užbaigti požeminės automobilių stovėjimo aikštelės betoninės perdangos įrengimo darbai.

2023-06-19 Įrengti lauko vandentiekio, vidaus lietaus nuotekų bei drenažo tinklai, pradedami vykdyti vidaus vandentiekio tinklų įrengimo darbai. Sumontuotos stoties pastato denginį laikysiančios metalinės kolonos, ruošiamasi pradėti pagrindinio stoties pastato denginio įrengimo darbus. Šiuo metu yra įrengta daugiau nei 2/3 požeminės automobilių stovėjimo aikštelės perdangos. Liepos mėn. pabaigoje bus baigtas stoties vidinių betoninių sienų įrengimas.

2023-01-09 baigti požeminės pastato dalies „špuntinės“ sienos gręžtinių polių įrengimo darbai.

2023-01-04  pradėti vykdyti lauko lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo darbai.

2022-11-21 pradėti statybos-montavimo darbai.

2022-10-26 pradėti paruošiamieji darbai statybos teritorijoje.

2022-08-31 sudaryta rangos sutartis su UAB „Kriautė“.

2021-03-30 išduotas leidimas statybai.

 

Statinio statybos techninės priežiūros inžinierius Alvydas Kerbelis, tel. Nr. (8 45) 504 453

El. paštas alvydas.kerbelis@panevezys.lt

Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių verslo kūrimo, jo plėtros, naujų darbo vietų įsteigimo sąlygų sudarymo Panevėžyje.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža bus pertvarkoma į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengiamos eismo saugumo salelės, apšvietimas.

Remiantis 2020 m. Transporto kompetencijų agentūros parengtos ataskaitos išvadomis, ši žiedinė sankryža eismo pralaidumą pagerintų ypač piko valandomis, todėl sumažėtų eismo spūstys, eismo įvykių skaičius.

Bendra projekto vertė – iš viso projektui skirta per 1,3 mln. Eur, iš kurių 1,25 mln. Eur sudarys ES lėšos, likę – valstybės ir miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. liepos 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-06-23 pradėtos vykdyti statybos užbaigimo procedūros.

2022-11-08 žiedinė sankryža oficialiai atidaryta.

2022-07-18 eismas apribotas pagal II etapo schemą.

2022-04-25 pradėti rangos darbai.

2022-03-29 eismas apribotas pagal I etapo schemą.

2022-01-31 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „JK ranga“, vertė –  1,15 mln. Eur.

2021-10-15 paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-09-27 gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2021-07-13 rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai pateikti vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2021-05-10 techniniam projektui išduotas statyba leidžiantis dokumentas.

2021-03-17 gauta teigiama ekspertizės išvada.

2021-03-04 pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-02-22 „VRP projektai”, UAB parengtas techninis projektas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2021-02-15 vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2020-12-01 pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2020-10-30 viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška.

2020-10-16 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

2020-07-29 parengtas investicijų projektas.

2020-06-08 pasirašyta Paramos tiekimo sutartis su Roquette Amilina, AB dėl Panevėžio miesto J. Janonio, Pramonės ir Vakarinės gatvių sankryžos rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2020-06-04 pasirašyta sutartis su UAB „IDUS“ dėl investicijų projekto parengimo.

2020-05-28 Panevėžio miesto savivaldybė pritarė paramos teikimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Roquette Amilina, AB.

2020-05-19 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas: Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461,

el. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. 8 (45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRUKCIJA

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę.  Fizinis ugdymas padeda mokiniams ne tik palaikyti fizinę formą ir sveikatą, bet ir lavina įgūdžius, padeda suprasti fizinio aktyvumo naudą.

Projekto uždavinys– organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerinti miesto įvaizdį.

Projekto nauda –  modernizuotas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadione lengvosios atletikos sektorius,  įrengta krepšinio aikštelė, trys bėgimo takeliai (vienas – trumpų distancijų, du –  ilgų distancijų). Rekonstruojamo aikštyno vidinėje stadiono dalyje  įrengti šuolių į aukštį, tolį ir trišuolių sektoriai,  viduryje – universali rankinio, mini futbolo, teniso, tinklinio aikštelė,  rutulio stūmimo sektorius, įrengti nauji dviračių stovai ir šiukšlių dėžės bei mobilūs žaidėjų suolai. Lietaus vandeniui surinkti, bus įrengtas vandens surinkimo tinklas, o sporto aikštyno teritorijai stebėti – įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema ir apšvietimas.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokiniai.

Bendra projekto vertė – 558 991,78 Eur. Iš jų 232 000 Eur – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos, 326991,78 Eur –  Savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-09-30 planuojama stadiono eksploatacijos pradžia.

2022-07-27 didžioji dalis stadiono rekonstrukcijos darbų atlikta. Rengiami dokumentai stadiono įregistravimui VĮ Registrų centras.

2021-11-30 parengtas Sporto paskirties inžinerinio statinio (sporto aikštyno) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų (nuotekų rinktuvai) rekonstravimo darbo projektas.

2021-08-23 pasirašyta rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Rolana“.

2021-06-15 pasiūlymų projektavimo ir rangos darbams nupirkti, pateikimas.

2021-05-20 paskelbtas projektavimo ir rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-05-04 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-606 projektui „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos, stadionui,“ skirtas 232 000 Eur finansavimas.

2021-04-01 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AF-76 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AF-31  „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtas finansavimas.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Nerijus Budreika, tel. (8 45) 504 451

VIENIJANTIS KŪRYBIŠKUMO CENTRAS – PRAGIEDRULIŲ SODYBA

„VIENIJANTIS KŪRYBIŠKUMO CENTRAS – PRAGIEDRULIŲ SODYBA“ FINANSUOJAMAS PAGAL EEE FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „KULTŪRA“

 

Įgyvendinus projektą Pragiedrulių sodyboje vyksianti veikla atgaivins buvusio šeimininko poeto, aktyvisto, teisininko Juozo Čerkeso pomėgį burti įvairių profesijų žmones, keistis idėjomis. Bus įrengtos studijos bei erdvės: taikomosios dailės studija, teatro studija, audio-video studija, rezidencijų erdvė, bendruomeninė erdvė, bendruomeninis sodas.

Projekto tikslas – pasitelkiant kūrybiškos vietokūros metodus ir kultūrinio verslumo mokymus skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinius procesus atgaivintame kultūros paveldo objekte, kuris atitinka vietinių bendruomenių poreikius.

Projekto uždavinys – ugdyti kultūrinį verslumą atsižvelgiant į vietos kontekstą ir kuriant skirtingų meno disciplinų studijas, kurios naudosis meninėmis priemonėmis, kūrybiškos vietokūros metodais ir bendradarbiaus su suinteresuotomis šalimis.

Projekto tikslinės grupės – Panevėžio bendruomenė, šalies ir užsienio menininkai ir kitų profesijų žmonės.

Projekto nauda – įkurta meno rezidencija prisidės prie kultūrinio verslumo įgūdžių kėlimo vietiniame lygmenyje.

Projekto partneriai: Panevėžio teatras „Menas“, Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Panevėžio muzikinis teatras, „Aukštaičių-Žemaičių“ bendruomenė, Nabolagshager AS (Norvegija).

Bendra projekto vertė – 1 078 557Eur. Iš jų  959 839 Eur – Europos ekonominės erdvės fondo lėšos, 118 718 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-09-14 iki 2024-05-20

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 28 Vyko mokymai „Paveldo aktualizavimas ir vertės kūrimas“ kultūros paveldo savininkams.

2024 03 04-30 Kūrybiškumo centre „Pragiedruliai“ rezidavo menininkai iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.

Nuo 2023 06 13 Vykdomos taikomosios dailės (dizaino krypties), teatro, audio-video studijų veiklos, organizuojami užsiėmimai visuomenei.

2023 10 25 Baigti priestato statybos, vidaus patalpų įrengimo darbai, atlikti sklypo sutvarkymo darbai. Rengiami dokumentai statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti. Vykdomi viešieji pirkimai baldams, įvairiai įrangai įsigyti.

2023 08 18 Baigiama priestato statyba – atlikta 95 proc. darbų. Taip pat atlikta didžioji dalis sklypo sutvarkymo darbų (įrengti gėlynai, pėsčiųjų takai, mažoji architektūra). Šiuo metu vykdomas vidaus patalpų įrengimas.

2023 03 16-17 d. vyko mokymai  komandai apie komunikaciją ir darbą su žmonėmis.

2022 12 12  Vyksta taikomosios dailės, audio-video, teatro studijų programų kūrimas.

2022 09 23-24 Mokymai projekto komandai „Auditorijų plėtra“.

2022 05 2-11 Projekto komanda vyko į Islandiją (Reikjavike, Blönduós, Hofsós, Siglufjörður, Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður) lankyti meno rezidencijų.

2022 04 ir 05  mėn. Mokymai „Kūrybiškos vietokūros mokymai bendruomenei“.

2022 03 03/04 Dviejų dienų kultūrinio verslumo mokymai  vyko  vietokūros, vykdančiajai komandai ir suinteresuotųjų šalių atstovams.

2022 01 Pradėtas vizualinio identiteto kūrimas.

2022 01 Pradėtas viešinimo kampanijos socialinėse medijose kūrimas.

2021 12 10 Projekto pradžios renginys.

2021 12 Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros statybos darbams.

2021 11 Gerųjų praktikų ir žinių pasikeitimo išvyka į Norvegiją pas projekto partnerius NABOLAGSHAGER AS (Oslas).

2021 09 14 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

 

Projekto vadovė: Sigita Biveinienė, tel. (8 45) 501 227,

el.paštas sigita.biveiniene@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja: Aušra Sipavičienė, tel. (8 45) 469 760,

el.paštas ausra.sipaviciene@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja: Ingrida Vaičikauskaitė,  tel: (8 45) 501 214,

el.paštas ingrida.vaicikauskaite@panevezys.lt

 

SKATE PARKO ĮRENGIMAS PANEVĖŽYJE SKATINANT TURISTŲ SRAUTUS

Projekto tikslas – patenkinti Panevėžio miesto bendruomenės bei ekstremalaus sporto mėgėjų poreikius bei paskatinti turistų srautus, suteikti saugias sąlygas ekstremaliam sportui bei efektyviam Skate parko erdvės panaudojimui.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu Kultūros ir poilsio parke esančioje aikštelėje bus įrengtas medinis Skate parkas – rekreacinė sporto erdvė, skirta riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių sportui. Planuojamo įrengti Skate parko visų įrenginių užimamas plotas – ne mažesnis nei 550 kv.m., jame bus sumontuotos skirtingų tipų ir aukščių šuolių rampos, pusrampės, daugiafunkcinės rampos su čiuožimo turėklais ir bortais bei kiti Skate parko elementai. Įrengus Skate parką, atsiras galimybė mieste organizuoti įvairius ekstremalių sporto šakų parodomuosius renginius, riedlentininkų, riedutininkų, BMX dviratininkų pasirodymus, aukšto lygio vietines, regionines, šalies bei tarptautines varžybas, šiuo parku galės naudotis ir leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus miesto bendruomenės nariai bei svečiai, jis bus pritaikytas mėgėjams, pradedantiems, pažengusiems bei profesionaliems sportininkams.

Projekto vertė – 2021 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu projektui skirtas 104 550 Eur (85 proc.) finansavimas iš valstybės biudžeto. Savivaldybės lėšų dalis – 18 450,00 Eur (15 proc.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. spalio – gruodžio mėn.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas baigtas.

2021 m. spalio 28 d. su“ pasirašyta Skate parko įrengimo Panevėžio Kultūros ir poilsio parke, Parko g. Sutartis Nr. 22-1940.

2021m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-288 pritarė Projekto įgyvendinimui  ir daliniam finansavimui.

2021 m. spalio 15 d. pasirašyta Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projekto finansavimo sutartis Nr. 22-1903.

2021  m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-971 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų vykdymui finansuoti“ Projektui skirtas finansavimas 104 550 eurų.

2021 m. rugsėjo 17 d. Projekto paraiška pateikta Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

2021 m. rugsėjo 16 d. Investicijų projektų atrankos grupė pritarė projekto „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“ paraiškos teikimui pagal Lietuvos Respublikos  ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. rugsėjo 6 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas turizmo projektams finansuoti pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 4-971 patvirtintą „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašą“.

 

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. (8 45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. pastas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų progimnazijos stadione

Projekto metu bus modernizuojama Beržų progimnazijos stadione esanti futbolo aikštė, ant jos bus paklota sintetinė iki 115 x 77 metrų futbolo danga ir sukonstruotas iki 22 metrų aukščio pripučiamas kupolas. Planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, bus įrengti sportininkų ir trenerių (teisėjų) persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa, tualetai žiūrovams, kitos pagalbinės patalpos. Žmonėms, turintiems negalią, bus užtikrinta galimybė patekti, judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis maniežo patalpomis.

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę rekonstruojant esamos sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų gerinimo, organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo, paskatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną ugdant aktyvaus gyvenimo pagrindus patiems jauniausiems miesto gyventojams.

Projekto tikslinės grupės – neįgalieji, Beržų progimnazijos moksleiviai, miesto bendruomenė bei futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniai.

Projekto nauda –sėkmingas projekto įgyvendinimas leis organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerins miesto ir visos šalies įvaizdį.

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga futbolo akademija „Panevėžys“ ir Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Projekto finansavimo šaltiniai – 450.000 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 1.000.000 Eur Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programos lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Šiuo metu vyksta žemės darbai: nukasamas augalinis sluoksnis, ardoma asfalto danga ir ruošiamasi įrenginėti lauko vandentiekio bei nuotekų tinklus.

2024-01-08 Pasirašyta rangos sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Sversa“. Darbų vertė – 3 339 600 Eur su PVM.

2022-12-09 Paskelbtas rangos darbų konkursas.

2022-08 Rengiami rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai išankstinei CPVA patikrai.

2022-06-14 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2022-05-31 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-882 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 1.000.000 Eur finansavimas.

2022-05-19 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“ pakeitimo“.

2022-05-16 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas investicinis projektas „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ siekiant projektui gauti papildomą finansavimą projektui pagal Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programą.

2022-04-13 Pateiktas pirminis projekto bendrosios ekspertizės aktas su pastabomis.

2022-03-25 Pasirašyta Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto inžinerinių statinių rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2022-02-25 Parengtas Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektas.

2021-12-08 Viešojo nuotolinio susirinkimo metu pristatyti Panevėžio Beržų progimnazijos Beržų g. 37, Panevėžys, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

2021-08-13 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

2021-06-22 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-594 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1113 projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ skirtas 450.000 Eur finansavimas.

2021-06-14 Pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Projektų ekspertai“.

2021-05-07 Paskelbtas projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-03-18 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-73 „Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo“.

2021-03-01 Pateikta paraiška Centrinei projektų vertinimo agentūrai.

2021-02-24 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo pritarta projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ teikimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimui pagal kvietimą teikti paraiškas 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti.

 

Projekto vadovas Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistema apima 291 miesto gatvę. Ją sudaro: 8147 vnt. atramų, 8491 vnt. šviestuvai, tinklo ilgis – 287 053 m, 150 valdymo punktų, iš kurių 26 yra modernizuoti.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuojamas projektas – neefektyvi ir šiuolaikinių standartų neatitinkanti Panevėžio miesto gatvių apšvietimo infrastruktūra.

Siekiant išspręsti esminę problemą, inicijuojamas projektas „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ projekto Nr. 13.1.2-LVPA-T-116-01-0008 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą bei sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Šiam tikslui pasiekti numatoma modernizuoti didžiąją dalį nusidėvėjusių Savivaldybės gatvių apšvietimo įrenginių, užtikrinant jų atitikimą nustatytiems gatvių apšvietimo, eismo saugumo, aplinkosaugos ir kitiems aktualiems reikalavimams, padidinant įrenginių energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas bei miesto infrastruktūros integraciją.

Numatoma projekto veikla – Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

  • modernizuota gatvių apšvietimo sistema, kuri atitiks su gatvių apšvietimu susijusių standartų nustatytus reikalavimus.
  • sutaupytas elektros energijos kiekis – ne mažiau kaip 40 proc.
  • išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas.
  • eksploatavimo sąnaudų sumažėjimas.

Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto gyventojai ir svečiai.

Projekto įgyvendinimas turės tiesioginį poveikį Savivaldybei, jos gyventojams bei svečiams, o taip pat, platesniu mastu – Valstybei, ES ir tarptautinei bendruomenei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  nuo 2021-01-07 iki 2023-09 29 (pratęsta iki 2023-12-31).

 

PROJEKTO EIGA

2023-11-28 Pasirašyta sutartis Nr. 22-2569 su UAB „Lucidus techno“ dėl Panevėžio miesto gatvių apšvietimo valdymo sistemos diegimo, apšvietimo valdymo spintų valdiklių ir šviestuvų individualaus valdymo valdiklių montavimo darbų atlikimo.

2023-10-20 Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra ir LR energetikos ministerija pritarė projekto sutarties esminiam keitimui dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo nuo 2023 m. rugsėjo 29 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2023-03-27 Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra pritarė projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimui nuo 2023 m. birželio 7 d. iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

2022-12-19 Pasirašytas papildomas susitarimas su viešąja įstaiga Inovacijų agentūra dėl projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo nuo 2023 m. sausio 07 d. iki 2023 m. birželio 07 d.

2022-11-14 Pasirašytos darbų sutartys su UAB „Elektros automatika” dėl Panevėžio miesto gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo į LED šviestuvus darbų (3 ir 2 gatvių grupės). Sutarčių apimtyje bus pakeista 2492 vnt. gatvių ir viešųjų erdvių šviestuvų į energiškai efektyvius LED šviestuvus.

2022-10-28 Pasirašyta darbų sutartis su UAB „Baltled” dėl Panevėžio miesto gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo į LED šviestuvus darbų (1 gatvių grupė). Sutarties apimtyje bus pakeista 1077 vnt. gatvių šviestuvų į energiškai efektyvius LED šviestuvus.

2022-06-09 Prasidėjo pirmojo etapo darbai.

2022-01-11 Pasirašyta Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo (4 grupės) rangos darbų sutartis su UAB „Asirinta“. Bus modernizuoti  J. Basanavičiaus g. nuo Vilniaus g. iki Smėlynės g., J. Biliūno g., Nemuno g. nuo tilto iki Klaipėdos g., Vasario 16-osios g. nuo Tulpių g. iki A. Smetonos g., J. Urbšio g., Respublikos g., A. Mackevičiaus g. nuo Vasario 16-osios g. iki Kauno g., Naujamiesčio g., A. Smetonos g. nuo P. Puzino g. iki Vasario 16-osios g., V. Kudirkos g., Aldonos g., Kranto g. tarp Anykščių g. ir Respublikos g., Topolių al., P. Puzino g., Aido g. apšvietimo tinklai.

2022-01-05 Pasirašyta Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo (3 grupės) rangos darbų sutartis su UAB „Asirinta“. Bus modernizuoti Beržų g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Velžio k., J. Basanavičiaus g. nuo Beržų g. iki Ramygalos g., J. Tilvyčio g. nuo V. Alanto g.žiedo iki Kalnelio g., Nemuno g. nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g., Ramygalos g. nuo Beržų g. iki miesto ribos, Staniūnų g. Nuo Beržų g. Iki Staniūnų 103B, Aukštaičių g. nuo Ramygalos g. iki  Sirupio g., Pilėnų g., Sodų g., Katedros a., Vysk. K. Paltaroko g., Dainavos g., Margirio g., Algirdo g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Sėlių g., Durpyno g., Danutės g. apšvietimo tinklai.

2021-12-13 Pasirašyta Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo (2 grupės) rangos darbų sutartis su UAB „Maniga“. Bus modernizuoti S. Kerbedžio g., Stoties g. nuo tilto iki Marijonų g., Senamiesčio g. nuo S. Kerbedžio g. iki miesto  ribos, Paliūniškio g., Marijonų g., Radviliškio g., Šiaulių g., Rožių g. nuo Amerikos g. iki Pušyno g., Raginėnų g., Nevėžio g., Liepų al., Prekybos g., Utenos g. apšvietimo tinklai.

2021-11-09 Pasirašyta Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo (1 grupės) darbų sutartis su UAB Maniga. Bus modernizuoti  Pramonės g., Vakarinės g., J. Janonio g. dalies nuo Pramonės g. Iki J. Janonio g. 30, Klaipėdos g. dalies nuo Vakarinės g. iki Nemuno g., Parko g., Dariaus ir Girėno g., Projektuotojų g., Kniaudiškių g., Molainių g. dalies nuo Projektuotojų g. iki Nemuno g., Ateities g., F. Vaitkaus g., Žvaigždžių g. apšvietimo tinklai.

2021-07-23 Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams.

2021-01-07 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2020-12-10 LR Energetikos ministro įsakymu skirtas finansavimas 2 mln. eurų.

2020-08-27 Pateikta paraiška Lietuvos verslo paramos agentūrai finansavimui gauti.

2020-08-27 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-251, pritarta projekto įgyvendinimui pagal ES fondų priemones.

 

Projekto vadovas Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313

El. paštas arvydas.satas@panevezys.lt

Pavaduotoja Lina Bareikienė, tel. (8 45) 504 459

El. paštas lina.bareikiene@panevezys.lt

 

 

Diegiama intelektinė transporto sistema

Panevėžio miesto savivaldybė siekia kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas. Todėl gavusi ES investicijų įgyvendins projektą „Intelektinės transporto sistemos diegimas Panevėžio mieste“.

Bus modernizuojami šviesoforai šiose 6 sankryžose:

J. Basanavičiaus g. – Vilniaus g.;

J. Basanavičiaus g. – Ukmergės g.;

J. Biliūno g. – Velžio kelias – Vilniaus g. – Pajuostės pl.;

J. Basanavičiaus g. – Savanorių a.;

Vilniaus g. – Ramygalos g.;

J. Basanavičiaus g. – Elektros g.

Įgyvendinus projektą bus sumontuota moderni šviesoforų įranga, kryptinis LED apšvietimas, nuotolinė vaizdo stebėjimo ir valdymo sistema. Transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Bendra projekto vertė – 394 224,83 Eur. Iš jų 335 091,10 Eur – ES fondų, 59 133,73 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 30 d.–2022 m. balandžio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-04-19 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Maniga“.

2021-02-22 Paskelbtas viešasis pirkimas dėl rangos darbų.

2020-07-17 Pasirašyta  finansavimo sutartis.

2020-06-30 Susisiekimo ministro įsakymu skirtas finansavimas – 335 091,10 Eur.

2020-04-30 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška finansavimui gauti.

2020-04-30 Savivaldybės taryba pritarė, kad projektas būtų teikiamas ES fondams.

2020-04-30 Parengtas supaprastintas statybos darbo projektas.

2020-03-25 Pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoja UAB „Eismo valdymo sistemos“.

2020-03-23 Atliktas viešųjų pirkimų konkursas parengti supaprastintą statybos darbo projektą.

2020-01-06 Pateiktas projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamento Panevėžio apskrities skyriui.

2019-12-23 Parengtas investicijų projektas.

2019-11-27 Pasirašyta sutartis su UAB „ESPP“ investicijų projektui parengti.

2019-11-19 Atlikti viešieji pirkimai įsigyti investicijų projekto rengimo paslaugas.

2018-10-30 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

 

 

Projekto vadovas Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313

El. paštas arvydas.satas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Lina Bareikienė, tel. (8 45) 504 459

El. paštas lina.bareikiene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“

Panevėžys kuria lyčių lygybės kraštovaizdį

Panevėžio miesto savivaldybė dalyvauja tarptautiniame projekte „Lyčių lygybės kraštovaizdis“.  Kitos projekto partnerės – Umea (Švedija), Celjė (Slovėnija), Barselona (Ispanija), La Rošelis (Prancūzija), Trikala (Graikija).

Lyčių lygybė – pagrindinis Europos politikos siekis. Visgi šiuo požiūriu daugelio miestų urbanistinis planavimas, viešosios erdvės, infrastruktūra, paslaugos nepritaikytos skirtingoms žmonių grupėms, nes vyrai ir moterys nevienodai naudojasi transportu, paslaugomis, skirtingai jaučia viešąsias erdves.

Projekto tikslas – sukurti lyčių lygybės kraštovaizdžio tinklą, kur planuojant urbanistiką, infrastruktūrą, paslaugas holistiniu požiūriu būtų sukuriamos lyčių lygybės sąlygos. Tai vienas iš metodų skatinti visuomenės įtrauktį.

Projekto veiklos įgyvendinamos 2 etapais: pirmasis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. kovo 2 d., antrasis – 2020 m. gegužės 13 d. – 2022 m. birželio 30 d.

I etapu visoms 7 partnerėms skirta 75 000 Eur, iš jų 63 750 Eur – ES finansavimas, 1 875 Eur – Panevėžio miesto indėlis;

II etapu visoms skirta 600 000 Eur, Panevėžiui – 52 500 Eur  (iš jų 44 625 Eur – ES finansavimas, 7 875 Eur prisideda miestas).

Partneriai dalyvauja seminaruose, mokymuose, į kuriuos bus įtraukiama vietos bendruomenė. Tikslinė auditorija –  pavieniai asmenys, verslo struktūros, institucijos ir įvairūs tinklai, susiję su lyčių lygybe ir tvaria miestų plėtra.

Bus analizuojama ir skelbiama informacija apie lyčių stereotipus, kaip dalintis atsakomybe tarp lyčių, organizuojamas seminaras bendruomenei apie paramos verslininkėms didinimą, pažangaus, saugaus ir patrauklaus miesto planavimą.

Vykdomas „Lyčių lygybės kraštovaizdis“ bandomojo projekto įgyvendinimas – ekskursijų ir edukacijų, pritaikytų skirtingų visuomenės grupių poreikiams, ciklas; informacinio turizmo leidinio, pritaikyto skirtingų visuomenės grupių poreikiams, leidyba. Didinant turizmo sektoriaus konkurencingumą ir skatinant pilnavertį skirtingų visuomenės grupių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, svarbu siekti, kad turistų lankomi objektai ir turistams teikiamos paslaugos būtų pritaikytos ir siūlomos visiems turistams, atsižvelgiant į jų fizinius apribojimus, negalią ar amžių, t. y. asmenims su specialiaisiais poreikiais, šeimoms su mažais vaikais, senyvo amžiaus žmonėms ir panašiai. Prioritetas skiriamas moterų ir vienišų tėvų poreikiams tinkamai atliepti. Moterys sudaro didžiąją senyvo amžiaus gyventojų dalį, tarp mažus vaikus auginančių vienišų tėvų taip pat daugiausia moterų, net augindamos vaikus su partneriu jos dažniau užsiima vaikų priežiūra. todėl joms bus sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti turistinėmis paslaugomis. Visgi vien tik moterimis neapsiribojama, dalis mieste siūlomų turistinių paslaugų bus pritaikytos ir fizinių apribojimų turintiems asmenims, šeimoms su mažais vaikais ir kt.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-11-07 Projektas įgyvendintas.

2022-01/-2022-02 vykdomas bandomasis projektas – skirtingų visuomenės grupių poreikiams pritaikytų ekskursijų ir edukacijų ciklas bei informacinio leidinio  leidyba.

2021-01/-2021-12 Sudaryta Vietos veiklos grupė, vyksta  nuotoliniai darbiniai susitikimai.  Dalyvaujama Partnerių susitikimuose.

2020-05-13 URBACT patvirtino projekto II etapo paraišką.

2020-03-14 Pateikta paraiška II etapo finansinei paramai gauti. Miestai vykdytų mainų ir gebėjimų ugdymo programą, bus toliau rengiami projekto dalyvių susitikimai. Yra galimybė atlikti bandomuosius (pilotinius) projektus.

2019-12-16/17 Partnerių susitikimas.

2019-11-10/11 Partnerių susitikimas.

2019-11-03 Pasirašyta Panevėžio miesto ir Umeos savivaldybių (vadovaujantysis partneris) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

2019-08-22 Panevėžio miesto dalyvavimui projekte pritarė Savivaldybės taryba.

2019-04-10 Pasirašytas ketinimų protokolas dalyvauti URBACT programos kvietime.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

 Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Europos teritorinio bendradarbiavimo URBACT priemonę, bendrai finansuojamą Europos regioninio plėtros fondo