Panevėžys kuria lyčių lygybės kraštovaizdį

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Socialinė sritis

Įvykdyti

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Panevėžio miesto savivaldybė dalyvauja tarptautiniame projekte „Lyčių lygybės kraštovaizdis“.  Kitos projekto partnerės – Umea (Švedija), Celjė (Slovėnija), Barselona (Ispanija), La Rošelis (Prancūzija), Trikala (Graikija).

Lyčių lygybė – pagrindinis Europos politikos siekis. Visgi šiuo požiūriu daugelio miestų urbanistinis planavimas, viešosios erdvės, infrastruktūra, paslaugos nepritaikytos skirtingoms žmonių grupėms, nes vyrai ir moterys nevienodai naudojasi transportu, paslaugomis, skirtingai jaučia viešąsias erdves.

Projekto tikslas – sukurti lyčių lygybės kraštovaizdžio tinklą, kur planuojant urbanistiką, infrastruktūrą, paslaugas holistiniu požiūriu būtų sukuriamos lyčių lygybės sąlygos. Tai vienas iš metodų skatinti visuomenės įtrauktį.

Projekto veiklos įgyvendinamos 2 etapais: pirmasis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. kovo 2 d., antrasis – 2020 m. gegužės 13 d. – 2022 m. birželio 30 d.

I etapu visoms 7 partnerėms skirta 75 000 Eur, iš jų 63 750 Eur – ES finansavimas, 1 875 Eur – Panevėžio miesto indėlis;

II etapu visoms skirta 600 000 Eur, Panevėžiui – 52 500 Eur  (iš jų 44 625 Eur – ES finansavimas, 7 875 Eur prisideda miestas).

Partneriai dalyvauja seminaruose, mokymuose, į kuriuos bus įtraukiama vietos bendruomenė. Tikslinė auditorija –  pavieniai asmenys, verslo struktūros, institucijos ir įvairūs tinklai, susiję su lyčių lygybe ir tvaria miestų plėtra.

Bus analizuojama ir skelbiama informacija apie lyčių stereotipus, kaip dalintis atsakomybe tarp lyčių, organizuojamas seminaras bendruomenei apie paramos verslininkėms didinimą, pažangaus, saugaus ir patrauklaus miesto planavimą.

Vykdomas „Lyčių lygybės kraštovaizdis“ bandomojo projekto įgyvendinimas – ekskursijų ir edukacijų, pritaikytų skirtingų visuomenės grupių poreikiams, ciklas; informacinio turizmo leidinio, pritaikyto skirtingų visuomenės grupių poreikiams, leidyba. Didinant turizmo sektoriaus konkurencingumą ir skatinant pilnavertį skirtingų visuomenės grupių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, svarbu siekti, kad turistų lankomi objektai ir turistams teikiamos paslaugos būtų pritaikytos ir siūlomos visiems turistams, atsižvelgiant į jų fizinius apribojimus, negalią ar amžių, t. y. asmenims su specialiaisiais poreikiais, šeimoms su mažais vaikais, senyvo amžiaus žmonėms ir panašiai. Prioritetas skiriamas moterų ir vienišų tėvų poreikiams tinkamai atliepti. Moterys sudaro didžiąją senyvo amžiaus gyventojų dalį, tarp mažus vaikus auginančių vienišų tėvų taip pat daugiausia moterų, net augindamos vaikus su partneriu jos dažniau užsiima vaikų priežiūra. todėl joms bus sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti turistinėmis paslaugomis. Visgi vien tik moterimis neapsiribojama, dalis mieste siūlomų turistinių paslaugų bus pritaikytos ir fizinių apribojimų turintiems asmenims, šeimoms su mažais vaikais ir kt.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-11-07 Projektas įgyvendintas.

2022-01/-2022-02 vykdomas bandomasis projektas – skirtingų visuomenės grupių poreikiams pritaikytų ekskursijų ir edukacijų ciklas bei informacinio leidinio  leidyba.

2021-01/-2021-12 Sudaryta Vietos veiklos grupė, vyksta  nuotoliniai darbiniai susitikimai.  Dalyvaujama Partnerių susitikimuose.

2020-05-13 URBACT patvirtino projekto II etapo paraišką.

2020-03-14 Pateikta paraiška II etapo finansinei paramai gauti. Miestai vykdytų mainų ir gebėjimų ugdymo programą, bus toliau rengiami projekto dalyvių susitikimai. Yra galimybė atlikti bandomuosius (pilotinius) projektus.

2019-12-16/17 Partnerių susitikimas.

2019-11-10/11 Partnerių susitikimas.

2019-11-03 Pasirašyta Panevėžio miesto ir Umeos savivaldybių (vedantysis partneris) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

2019-08-22 Panevėžio miesto dalyvavimui projekte pritarė Savivaldybės taryba.

2019-04-10 Pasirašytas ketinimų protokolas dalyvauti URBACT programos kvietime.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

 Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Europos teritorinio bendradarbiavimo URBACT priemonę, bendrai finansuojamą Europos regioninio plėtros fondo

Projektas užbaigtas