Diegiama intelektinė transporto sistema

Panevėžio miesto savivaldybė siekia kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas. Todėl gavusi ES investicijų įgyvendins projektą „Intelektinės transporto sistemos diegimas Panevėžio mieste“.

Bus modernizuojami šviesoforai šiose 6 sankryžose:

J. Basanavičiaus g. – Vilniaus g.;

J. Basanavičiaus g. – Ukmergės g.;

J. Biliūno g. – Velžio kelias – Vilniaus g. – Pajuostės pl.;

J. Basanavičiaus g. – Savanorių a.;

Vilniaus g. – Ramygalos g.;

J. Basanavičiaus g. – Elektros g.

Įgyvendinus projektą bus sumontuota moderni šviesoforų įranga, kryptinis LED apšvietimas, nuotolinė vaizdo stebėjimo ir valdymo sistema. Transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Bendra projekto vertė – 394 224,83 Eur. Iš jų 335 091,10 Eur – ES fondų, 59 133,73 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 30 d.–2022 m. balandžio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-04-19 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Maniga“.

2021-02-22 Paskelbtas viešasis pirkimas dėl rangos darbų.

2020-07-17 Pasirašyta  finansavimo sutartis.

2020-06-30 Susisiekimo ministro įsakymu skirtas finansavimas – 335 091,10 Eur.

2020-04-30 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška finansavimui gauti.

2020-04-30 Savivaldybės taryba pritarė, kad projektas būtų teikiamas ES fondams.

2020-04-30 Parengtas supaprastintas statybos darbo projektas.

2020-03-25 Pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoja UAB „Eismo valdymo sistemos“.

2020-03-23 Atliktas viešųjų pirkimų konkursas parengti supaprastintą statybos darbo projektą.

2020-01-06 Pateiktas projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamento Panevėžio apskrities skyriui.

2019-12-23 Parengtas investicijų projektas.

2019-11-27 Pasirašyta sutartis su UAB „ESPP“ investicijų projektui parengti.

2019-11-19 Atlikti viešieji pirkimai įsigyti investicijų projekto rengimo paslaugas.

2018-10-30 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

 

 

Projekto vadovas Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313

El. paštas arvydas.satas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Lina Bareikienė, tel. (8 45) 504 459

El. paštas lina.bareikiene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste

Įgyvendinant projektą sukurtas viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigų tinklas Panevėžio mieste, taip skatinant naudoti elektromobilius ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Įrengtos 3 elektromobilių prieigos – Elektros g., Parko g. (prie „Cido“ arenos), Savanorių a./Laisvės a. Jomis gali naudotis Panevėžio miesto gyventojai ir svečiai.

Bendra projekto vertė – 113 890,59 Eur. Iš jų 85 075,09 Eur – ES fondų,  28 815,50 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2019-11-29 Pasirašyti baigiamieji projekto dokumentai.

2019-08-27 Prijungus prie ESO tinklų, pradėjo veikti visos trys elektromobilių įkrovos stotelės.

2019-07-31 AB „Statkorpas“ baigė elektromobilių įkrovos stotelių įrengimo darbus.

2019-05-08 Pasirašyta elektromobilių įkrovos prieigų įrengimo darbų sutartis su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoja AB „Statkorpas“.

2019-04-08 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-12-12 Centrinė projektų valdymo agentūra patvirtino projekto viešųjų pirkimų dokumentus.

2018-11-14 Su UAB „Elinta“ pasirašyta sutartis įsigyti 3 didelės galios elektromobilių įkrovos prieigas.

2018-10-16 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-09-13 Susisiekimo ministro įsakymu projektui „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste“ skirta 85 075,09 Eur.

 

 

Projekto vadovas Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313, 8 698 51 040

El. paštas arvydas.satas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonę „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE

Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0007 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“, kurio metu rekonstruojamas Kniaudiškių parkas.

Kniaudiškių parkas – 7,7 ha teritorija  tarp Molainių, Žygeivių ir V. Alanto gatvių.

Projekto tikslas – šiuo metu apleistą žaliąją zoną pritaikyti bendruomenės poilsio ir rekreacijos reikmėms.

Kniaudiškių parko projekto ranga vyks 3 etapais. Pirmuoju planuojami pagrindiniai darbai, kad miesto bendruomenė jau galėtų naudotis nauja poilsio zona. Bus atliekami parengiamieji darbai, šalinami menkaverčiai, ne vietoje augantys medžiai, krūmai, genimos šakos, įrengiama mažoji architektūra, formuojamas kraštovaizdis, įrengiamas medinis takas, amfiteatras, žaliasis tunelis, akmenų takas, dalis lauko apšvietimo ir elektros tinklų, padidintas vandens telkinys. II-uoju etapu suplanuota įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, dviračių saleles,  likusią mažąją architektūrą ir elektros tinklus. III etapu bus įrengta lankytojų informacijos ir edukacijos centras, automobilių aikštelė, ramaus ir aktyvaus poilsio zonos, inžineriniai tinklai, pontoninis lieptas su laužaviete, WC pastatas. Naujoji rekreacinė erdvė bus pritaikyta neįgaliesiems.

Bendra projekto vertė – 617 668,92 Eur, iš jų 525 018,58 Eur – ES,  92 650,34 Eur – Panevėžio  miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovas – 2023 m. rugpjūčio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-09 I etapo rangos darbai yra baigti, t. y. atlikti visi projekte numatyti darbai (amfiteatro įrengimas, augalų pasodinimas, takų, mažosios architektūros įrengimas, tvenkinio formavimo darbai ir kt.). Šiuo metu rangovas parko teritoriją tvarko pagal Savivaldybės administracijos 2023 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas pastabas. Darbus planuojama pabaigti iki š. m. spalio pabaigos.

2023-05 Vyksta rangos darbai.

2022-12-09  Patikslinus projektinius sprendinius atnaujinti rangos darbai: daromi drenažo įrengimo darbai, formuojamas reljefas.

2022-12-06 Planuojamas medinio tako konfigūracijos šiaurinėje dalyje keitimas.

2022-11-11 Pakartotinai atsodinti medžiai, įrengtas Lietuvos pievų gėlynas („Kraujo puta“), pasodinti aromaterapijos augalai, padarytas akmenų takas,  įrengtos informacinės lentelės, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovas. Vandens telkinio dalis aptverta apsaugine tvorele. Įrengtos sėdėjimo vietos amfiteatro principu. Tęsiami takų montavimo darbai.

2022-07-28 Parke klojami elektros tinklai, sodinami želdiniai, tęsiami planeravimo ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai.

2022-03-21 Pabaigtas kasti telkinys. Šlaitai sutvirtinti geotekstilėmis ir geokoriu. Didžioji dauguma šlaitų užpilta skalda. Likę neužpilta sala ir viena atkarpa nuo Žygeivių g. Vykdomi takų įrengimo darbai.

2021-07-12 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB ,, Dujotiekio statyba”.

2021-03-23 Pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros.

2020-06-26  Viešasis pristatymas miesto bendruomenei.

2020-06-08 UAB „Panprojektas” parengė techninį projektą.

2019-06-11 Pažintinė ekskursija po būsimą Kniaudiškių parką miesto bendruomenei.

2019-05-27 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2019-05-13  Viešasis susirinkimas. Visuomenė pritarė projekto koncepcijai „Eglė – žalčių karalienė”.

2019-05-02 Aplinkos ministro įsakymu projektui įgyvendinti skirta 525 018,58 Eur ES investicijų.

2019-01-09 Pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas“ dėl techninio projekto parengimo.

2018-12-20 Pateikta projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

2018-11-06 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pradėtas miesto kraštovaizdžio tvarkymo, gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialiojo plano rengimo procesas.

2018-09-20 Surengtos Kniaudiškių parko kūrybinės dirbtuvės.

2018-08-30 Savivaldybės taryba patvirtino visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį Kniaudiškių parke programą.

2018-08-03 Projektas įtrauktas į regiono sąrašą.

 

Projekto vadovė Ieva Skiotienė, tel. (8 45) 501 231, 8 679 30706

El. paštas ieva.skiotiene@panevezys.lt  

Vadovo pavaduotoja Rasa Stankūnienė, tel. (8 45) 501 225

El. paštas rasa.stankuniene@panevezys.lt  

Ekologinio vandens turizmo skatinimas tarp Lietuvos ir Latvijos

The administration of Panevėžys city municipality with partners from Molėtai, Sartai, Gražutės regional parks directorate and Latvian (Preila, Riebini, Agluona) municipalities implemented the project „Development of eco-tourism by using resources in Latvia and Lithuania”.

Panevėžys purchased a water grass cutter to clean the River Nevėžys, 4 SUP boards for tourist and citizens, organized an event „Winter festivities“ with partners.

The total cost of the project was EUR 618 194, 08, of which EU funds – EUR 525 464,96.

EUR 93 565  was for Panevėžys:

EUR 79 530,25 – EU funds,

EUR 7017,37 –  State resources,

EUR 7017,38 – Contribution from the municipality.

Project implementation period: 2 May 2018 to 1 February 2020

Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilių, Riebinios, Agluonos) savivaldybėmis įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“.

Panevėžys įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei valyti, su partneriais organizuotas kalėdinis renginys, dirbtuvės turizmo plėtros galimybių tema.

Bendra projekto vertė – 618 194,08 Eur, iš jų ES lėšų – 525 464,96 Eur. Panevėžiui skirta 93 565 Eur: 79 530,25 Eur – ES, 7017,37 Eur – valstybės lėšų, 7017,38 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-05-17 Įsigyta vandens augmenijos šienavimo mašina.

2019-01-20 Skaistakalnio parke vyko žiemos šeimos šventė.

2018-12-21 Pasirašyta sutartis su UAB „Taiklu“ dėl vandens augalų šienavimo mašinos įsigijimo.

2018-12-19 Iš „X PRO grupė“ UAB įsigyta 4vnt. vandens irklenčių.

2018-10-10 Anykščiuose vyko ekoturizmo gebėjimų stiprinimo seminaras.

2018-09-19 Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijoje vyko dirbtuvės „Ekoturizmo vystymas ir vandens resursų panaudojimas Latvijoje ir Lietuvoje“.

2018-07-15 Agluonoje (Latvija) surengta vaikų vasaros stovykla „Gamtos pasaulis aplink mus“.

2018-05-30 Pasirašyta partnerystės sutartis su Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijomis, Preilių, Riebinios, Agluonos savivaldybėmis.

2018-05-28 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

 

NEMOKAMOS PRAMOGOS MIESTO BENDRUOMENEI IR SVEČIAMS

 Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų ir Anykščių savivaldybių, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilos, Riebinio, Agluonos) savivaldybių įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“. Šiuo projektu siekiama populiarinti ekologinį turizmą ežeringame Lietuvos ir Latvijos regione, įrengti infrastruktūrą aktyviam poilsiui prie vandens telkinių, kuri būtų tinkama ir žmonėms, turintiems judėjimo negalią, taip pat gerinti vandens telkinių pakrančių rekreacinę būklę. Šiems tikslams pasiekti parengta ekologinio turizmo strategija, pritaikyta kiekvieno projekto partnerio teritorijai, įsigyta pakrančių bei vandens telkinių priežiūrai reikalinga technika, įsigytas gausus turistinis inventorius vandens pramogoms, pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią, suorganizuoti gidų mokymai, turizmo festivaliai ir nuotykių stovyklos mokiniams.

Įgyvendindama projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“ Panevėžio miesto savivaldybė įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei išvalyti bei 4 irklentes.

Bendradarbiaudami projekto partneriai parengė tris turistinius maršrutus, skirtus pažinti Lietuvos ir Latvijos ežerų rekreacinius išteklius. Pavyzdžiui, maršrutas „7 dienos– 7 ežerai” kviečia per septynias dienas pažinti 7 Lietuvos ir Latvijos ežerus, aplankyti unikalius gamtinius objektus, šių ežerų pakrantėse įsikūrusius amatininkus ir nedidelius ekologinius šeimų verslus. O kad keliauti būtų smagu, šeimoms su vaikais mobiliesiems įrenginiams sukurta edukacinė programėlė „Pure water“. Jos pagalba pramogaujantys prie vandens telkinių gali ištirti vandens kokybę, tyrinėti ir pažinti vandens augalus bei gyvūnus.

Panevėžio miesto gyventojai bei svečiai gali pasinaudoti išskirtine galimybe ir pasiplaukioti Nevėžio upe irklentėmis nemokamai:

Irklentes galima rezervuoti ir pasiimti vandens pramogai tel.+370 620 77082, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Ši informacija parengta  naudojant Europos Sąjungos finansinę  paramą. Už šios informacijos turinį atsako Panevėžio miesto savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

PROJEKTO REZULTATAI

Eko strategiją rasite čia: Ecotourism development strategy 2019-2023

Edukacinė aplikacija išmaniesiems įrenginiams

Pure water eco travel (GooglePlay)  https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.preili.purewater

Pure water eco travel (AppStore) https://apps.apple.com/lv/app/t%C4%ABrs-%C5%ABdens/id1485224693

Turistiniai maršrutai

1 maršrutas „Keliauju dėl gamtos“

LT https://drive.google.com/open?id=1l6Pi-OPeMpAgwYk07hHd29HvMm-H4EEs&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1UCoUHjApC4oe37H_dvdZDGBLGVtNMvZC&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1JMENpNmcO-wmsQpPdK-IWt_8X9iJUPmy&usp=sharing

2 maršrutas „Keliauju be limitų“

LT https://drive.google.com/open?id=18gvIlXxiivdJX2QeCrjl5Tp7PVc5pbTL&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1uBisNJbfst1yiYiLPZvwOZWFPzs0xxRO&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1_ssAHvgcS8AX_5FRej_ZFfW7brp9KkHh&usp=sharing

3 maršrutas „7 dienos 7 ežerai“

LT https://drive.google.com/open?id=1gpBWcgDOjFHEpdXJMVRz5dBumExZ3olZ&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1xtf0H45XRgYoKAUcWmaOXj-moxCrHe5I&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1fgPOIo54nmLy8bUomFTwLGeWP02OPnDc&usp=sharing

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

Pagrindinis projekto partneris:
Preili apskrities administracija

Projekto partneriai:
– Molėtų rajono savivaldybės administracija;
– Panevėžio miesto savivaldybės administracija;
– Riebini apskrities administracija;
– Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
– Anykščių rajono savivaldybės administracija;
– Agluona apskrities administracija.

latlit.eu
europe.eu

 

Projekto vadovas Remigijus Kėvelaitis, tel. (8 45) 501 261
El. paštas remigijus.kevelaitis@panevezys.lt
 
Pavaduotoja Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307
El. paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania”/ „LEARN ECO TRAVEL” („Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“/„Keliauk ekologiškai“)

Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra

Finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti miesto bendruomenės ekologinį švietimą, atsakomybę, skatinti labiau rūšiuoti atliekas.

Projekto nauda – įgyvendinant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros projektą Panevėžyje bus įrengtos 35 požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, įrengtos/atnaujintos 143 antžeminės komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelės. Antžeminės aikštelės bus aprūpintos antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais. Atsiras 143 informaciniai stendai, bus vykdomos kitos visuomenės švietimo priemonės (plakatai, socialinė reklama ir kt.).

Bendra projekto vertė – 2 115 019,06 Eur, iš jų 1 797 766,20 Eur – ES investicijos, 317 252,86 Eur – Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 7 d. – 2023 m. balandžio 17 d. (pratęsta iki 2024 m. liepos 31 d.)

Vaizdo įrašas apie projektą: https://www.youtube.com/watch?v=JUUy15Wi24w

 

PROJEKTO EIGA

2024-03-19 Rangovas AB „Statkorpas” pateikė grafiką, pagal kurį rangos darbus numatoma pabaigti iki 2024 m. gegužės 31 d.

2024-01-05 Iš rangovo AB „Statkorpas” gautas pranešimas, kad dėl prastų oro sąlygų darbai negalimi iki 2024 m. balandžio 15 d. (sutartis vykdoma).

2023-12-28 Su rangovu AB „Panevėžio statybos trestas” pasirašytas sutarties užbaigimo aktas. Sutartis įgyvendinta.

2023-09-11 Su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytas sutarties pratęsimas iki 2023-12-31.

2023-08-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracija kreipėsi į LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl sutarties pratęsimo iki 2023-12-31.

2023-05-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos prašymui skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti. Siūloma skirti papildomus 115.150,72 Eur iš ES lėšų.

2023-04-17 Atnaujinti antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai.

2023-04-17 Atnaujinti 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbai.

2023-03-30 Kreiptasi dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo iki 2023-08-31.

2022-12-20 Dėl žiemos sezono 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbų sutartis sustabdyta iki 2023-04-17.

2022-11-15 Dėl žiemos sezono antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartis sustabdyta iki 2023-04-17.

Nuo 2022-04-20 Vyksta 15 požeminių aikštelių statybos darbai.

2022-01-28 Su AB „Statkorpas“ pasirašyta sutartis dėl 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo.

2021-11-22 vyksta viešųjų pirkimų galimo, galimų laimėtojų vertinimas, ar atitinka pirkimo sąlygas ir galima pasirašyti sutartį.

2021-11-04 viešųjų pirkimų kandidatų vokų plėšimas.

2021-10-19 buvo paleistas naujų 15 požeminių aikštelių pirkimas.

2020-03-12 Pasirašyta 15 požeminių konteinerių aikštelių projektavimo sutartis su UAB „Synergy Solutions“, pradėti projektavimo darbai.

2020-01-28 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas dar 15 požeminių konteinerių aikštelių projektuoti.

Nuo 2019-04 Vyksta statybos darbai.

2019-01-24 Su UAB „Darbasta“  pasirašyta sutartis dėl antžeminių konteinerių aikštelių projekto ekspertizės.

2019-01-14 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta sutartis dėl antžeminių konteinerių aikštelių statybos techninės priežiūros.

2018-12-19 Su UAB „Ecoservice“ pasirašyta sutartis įsigyti 376 1,8 m³ rūšiavimo konteinerius antžeminėms aikštelėms.

2018-10-19 Su Statybos projektų ekspertizės centru pasirašyta sutartis dėl požeminių konteinerių įrengimo ekspertizės.

2018-10-19 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta sutartis dėl požeminių konteinerių įrengimo techninės priežiūros.

2018-08-06 Su UAB „Desela“ pasirašyta sutartis įsigyti 302 1,1 m³ rūšiavimo konteinerių antžeminėms konteinerių aikštelėms.

2018-04-30 Su UAB „Ecoservice“ pasirašyta sutartis dėl 20 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo.

2017-12-22 Su Panevėžio statybos trestu pasirašyta sutartis dėl projektavimo paslaugų ir 143 antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos.

2017-09-07 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-07-25 Aplinkos ministro įsakymu skirtas finansavimas.

2017-04-27 Pateikta projekto paraiška.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

 

Projekto vadovas Mindaugas Šagamogas, tel. (8 45) 504 452, 8 616 84419

El. paštas mindaugas.sagamogas@panevezys.lt

Oro kokybės valdymo planas ir taršos mažinimo priemonės

Įgyvendinant projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ siekiama pagerinti miesto oro kokybę ir sumažinti taršą. Todėl bus atliekami aplinkos oro taršos tyrimai, parengta oro kokybės valdymo programa bei 2019–2024 metų įgyvendinimo priemonių planas, skelbiama socialinė reklama ir šviečiamojo pobūdžio informacija, organizuojamos viešos akcijos, apklausos, praktiniai seminarai.

Siekiant sumažinti oro teršalų koncentraciją ore ir padidinti kietųjų dalelių surinkimo efektyvumą, bus įsigyti trys gatvių priežiūros ir valymo įrenginiai.

Bendra projekto vertė – 648557,95 Eur, kurią sudaro: 551274,26 Eur – Europos Sąjungos  struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos, likusi dalis –  97283,69 Eur – Savivaldybės dalinis prisidėjimas.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 28 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2020-05-08 Su UAB „Ofnis“ pasirašyta sutartis dėl šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymo automobilio įsigijimo.

2019-11-21 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas įsigyti šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų šlavimo automobilį.

2019-06-20 Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą.

2019-05-29 Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentu.

2019-06-03 Panevėžio miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra.

2019-04-15 Gatvių valymo mašinos perduotos naudoti AB „Panevėžio specialus autotransportas”.

2019-02-20 Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir 2019-2024 m. oro kokybės gerinimo priemonių plano projektas pateiktas svarstyti visuomenei.

2018-09-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Komuva“ dėl 2 gatvių valymo mašinų įsigijimo.

2018-02-13 Pasirašyta sutartis su UAB „Bičiulis“ dėl socialinės reklamos 2 lauko videoekranuose transliacijų. Transliacija vykdoma nuo 2018 m. kovo.

2018-01-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Lietuvis“ dėl socialinės reklamos autobusuose.

2018-01-25 Pasirašyta sutartis su VšĮ Gerų naujienų televizija dėl vaizdo reportažų ir socialinės reklamos vaizdo klipų sukūrimo ir transliacijos. Transliacijos pradėtos 2018 m. kovą.

2017-06-30 Pasirašyta sutartis su Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru dėl visuomenės informavimo seminarų ir akcijų organizavimo. Vyko 2 akcijos ir 4 seminarai.

2017-03-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Amalkeros leidyba“ dėl brošiūrų ir bloknotų leidybos paslaugų. Leidiniai platinami akcijose ir seminaruose.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su UAB „Spinter tyrimai“ dėl apklausų. Atliktos 2 apklausos siekiant išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie transporto priemonių įtaką oro kokybei, žmonių galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, kokybės gerinimo ir pan.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su SIA „Estonian, Latvian@Lithuanian Environment“ dėl Savivaldybės oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo ir detalaus oro taršos tyrimo. Jau parengta aplinkos oro taršos lygio Panevėžyje nustatymo ir įvertinimo ataskaita, aplinkos oro taršos šaltinių apskaita, poveikio skaičiavimai bei ataskaita. Iki 2019-02-29 turi būti parengta Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir įgyvendinimo priemonių 2019–2024 m. planas.

2016-12-28 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2016-12-23 Aplinkos ministro projektui skirtas finansavimas.

2016-12-06 Pateikta projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

2016-06-06 Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

 

 

Projekto vadovė Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307,  8 619 80 967

El.paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rūta Taučikienė, tel. (8 45) 501 319

El. paštas ruta.taucikiene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-021 priemonę „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

Parengtas Panevėžio miesto darnaus judumo planas

Panevėžio miesto savivaldybė parengė ir patvirtino Panevėžio miesto darnaus judumo planą (DJP). Jame pateiktos rekomendacijos darniam judumui vystyti, apibrėžti variantai ir suformuluota vizija „Panevėžys – gyvybingas regiono centras, kuriame lengva ir patogu judėti visiems“. Svarbiausios priemonės bus skiriamos gerinti judėjimo sąlygas pagrindinėse gatvėse bei lokaliuose centruose, skatinti pėsčiųjų ir dviračių eismą.

DJP buvo rengiamas keliais etapais. Pirmuoju atlikta visapusė miesto transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizė, numatytos tendencijos. Antruoju parengtos rekomendacijos, trečiuoju apibrėžti judumo variantai iki 2030 m. ir pateiktas ekonominis vertinimas, sudarytas veiksmų iki 2020 m. planas, apskaičiuotos preliminarios jam įgyvendinti reikalingos lėšos.

Projekto vertė – 75 020 Eur. Iš jų 63 767 Eur – ES finansavimas, 11 253 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017–2018 m.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-04-19  Panevėžio miesto savivaldybei įteiktas Ateities miesto apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą darnaus judumo iniciatyvose.  Darnaus judumo mieste planus (DJMP) vertino ir nugalėtojus atrinko Susisiekimo ministerijos sudaryta Darnaus judumo mieste plano komisija.

2018-07-23 DJP patvirtino Savivaldybės taryba.

2018-06-13 DJP suderino komisija prie Susisiekimo ministerijos.

2017-05-05 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2017-04-05 Susisiekimo ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-03-02 Susisiekimo ministerijai pateikta projekto paraiška.

2017-01-20 Pasirašyta DJP rengimo sutartis su  UAB „Civitta“ ir jos komanda (Vilniaus Gedimino technikos universitetu, MB „Pupa-strateginė urbanistika“ ir UAB „Civitta“).

2017-01-19 Transporto investicijų direkcija pritarė projekto viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo ataskaitai bei paslaugų teikimo sutarties projektui.

2017-01-10 Konkurso laimėtoja išrinkta UAB „Civitta“.

2016-09-18 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti DJP.

2016-12-13 Susisiekimo ministro įsakymu projektas įtrauktas į Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2020 m. projektų sąrašą.

2016-07-22 Susisiekimo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas.

2016-06-29 Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

2015-10-22 Patvirtintas DJP rengimo komitetas, atsakingas už DJP dalių derinimo ir gyventojų  pasiūlymų nagrinėjimą.

2015-09-08  Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo plano komisija patvirtino DJP techninę užduotį.

2015-03-13 Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintos Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, pagal kurias pradėtas rengti DJP.

 

Panevėžio miesto darnaus judumo planą rasite čia.

 

Projekto vadovė Ieva Skiotienė, tel. (8 45) 501 231

 El. paštas ieva.skiotiene@panevezys.lt

 

 Pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 504 460

 El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas finansuotas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonę „Darnaus judumo sistemų kūrimas“