Oro kokybės valdymo planas ir taršos mažinimo priemonės

Finansavimo šaltinis

Sanglaudos fondas Savivaldybės biudžetas

Aplinkosauga

Įvykdyti

Aplinkosauga

Aplinkosauga

Įgyvendinant projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ siekiama pagerinti miesto oro kokybę ir sumažinti taršą. Todėl bus atliekami aplinkos oro taršos tyrimai, parengta oro kokybės valdymo programa bei 2019–2024 metų įgyvendinimo priemonių planas, skelbiama socialinė reklama ir šviečiamojo pobūdžio informacija, organizuojamos viešos akcijos, apklausos, praktiniai seminarai.

Siekiant sumažinti oro teršalų koncentraciją ore ir padidinti kietųjų dalelių surinkimo efektyvumą, bus įsigyti trys gatvių priežiūros ir valymo įrenginiai.

Bendra projekto vertė – 648557,95 Eur, kurią sudaro: 551274,26 Eur – Europos Sąjungos  struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos, likusi dalis –  97283,69 Eur – Savivaldybės dalinis prisidėjimas.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 28 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2020-05-08 Su UAB „Ofnis“ pasirašyta sutartis dėl šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymo automobilio įsigijimo.

2019-11-21 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas įsigyti šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų šlavimo automobilį.

2019-06-20 Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą.

2019-05-29 Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentu.

2019-06-03 Panevėžio miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra.

2019-04-15 Gatvių valymo mašinos perduotos naudoti AB „Panevėžio specialus autotransportas”.

2019-02-20 Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir 2019-2024 m. oro kokybės gerinimo priemonių plano projektas pateiktas svarstyti visuomenei.

2018-09-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Komuva“ dėl 2 gatvių valymo mašinų įsigijimo.

2018-02-13 Pasirašyta sutartis su UAB „Bičiulis“ dėl socialinės reklamos 2 lauko videoekranuose transliacijų. Transliacija vykdoma nuo 2018 m. kovo.

2018-01-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Lietuvis“ dėl socialinės reklamos autobusuose.

2018-01-25 Pasirašyta sutartis su VšĮ Gerų naujienų televizija dėl vaizdo reportažų ir socialinės reklamos vaizdo klipų sukūrimo ir transliacijos. Transliacijos pradėtos 2018 m. kovą.

2017-06-30 Pasirašyta sutartis su Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru dėl visuomenės informavimo seminarų ir akcijų organizavimo. Vyko 2 akcijos ir 4 seminarai.

2017-03-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Amalkeros leidyba“ dėl brošiūrų ir bloknotų leidybos paslaugų. Leidiniai platinami akcijose ir seminaruose.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su UAB „Spinter tyrimai“ dėl apklausų. Atliktos 2 apklausos siekiant išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie transporto priemonių įtaką oro kokybei, žmonių galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, kokybės gerinimo ir pan.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su SIA „Estonian, Latvian@Lithuanian Environment“ dėl Savivaldybės oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo ir detalaus oro taršos tyrimo. Jau parengta aplinkos oro taršos lygio Panevėžyje nustatymo ir įvertinimo ataskaita, aplinkos oro taršos šaltinių apskaita, poveikio skaičiavimai bei ataskaita. Iki 2019-02-29 turi būti parengta Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir įgyvendinimo priemonių 2019–2024 m. planas.

2016-12-28 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2016-12-23 Aplinkos ministro projektui skirtas finansavimas.

2016-12-06 Pateikta projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

2016-06-06 Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

 

 

Projekto vadovė Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307,  8 619 80 967

El.paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rūta Taučikienė, tel. (8 45) 501 319

El. paštas ruta.taucikiene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-021 priemonę „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

Projektas užbaigtas