Parengtas Panevėžio miesto darnaus judumo planas

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Aplinkosauga

Įvykdyti

Aplinkosauga

Socialinė sritis

Transportas

Viešosios erdvės

Aplinkosauga

Socialinė sritis

Transportas

Viešosios erdvės

Panevėžio miesto savivaldybė parengė ir patvirtino Panevėžio miesto darnaus judumo planą (DJP). Jame pateiktos rekomendacijos darniam judumui vystyti, apibrėžti variantai ir suformuluota vizija „Panevėžys – gyvybingas regiono centras, kuriame lengva ir patogu judėti visiems“. Svarbiausios priemonės bus skiriamos gerinti judėjimo sąlygas pagrindinėse gatvėse bei lokaliuose centruose, skatinti pėsčiųjų ir dviračių eismą.

DJP buvo rengiamas keliais etapais. Pirmuoju atlikta visapusė miesto transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizė, numatytos tendencijos. Antruoju parengtos rekomendacijos, trečiuoju apibrėžti judumo variantai iki 2030 m. ir pateiktas ekonominis vertinimas, sudarytas veiksmų iki 2020 m. planas, apskaičiuotos preliminarios jam įgyvendinti reikalingos lėšos.

Projekto vertė – 75 020 Eur. Iš jų 63 767 Eur – ES finansavimas, 11 253 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017–2018 m.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-04-19  Panevėžio miesto savivaldybei įteiktas Ateities miesto apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą darnaus judumo iniciatyvose.  Darnaus judumo mieste planus (DJMP) vertino ir nugalėtojus atrinko Susisiekimo ministerijos sudaryta Darnaus judumo mieste plano komisija.

2018-07-23 DJP patvirtino Savivaldybės taryba.

2018-06-13 DJP suderino komisija prie Susisiekimo ministerijos.

2017-05-05 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2017-04-05 Susisiekimo ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-03-02 Susisiekimo ministerijai pateikta projekto paraiška.

2017-01-20 Pasirašyta DJP rengimo sutartis su  UAB „Civitta“ ir jos komanda (Vilniaus Gedimino technikos universitetu, MB „Pupa-strateginė urbanistika“ ir UAB „Civitta“).

2017-01-19 Transporto investicijų direkcija pritarė projekto viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo ataskaitai bei paslaugų teikimo sutarties projektui.

2017-01-10 Konkurso laimėtoja išrinkta UAB „Civitta“.

2016-09-18 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti DJP.

2016-12-13 Susisiekimo ministro įsakymu projektas įtrauktas į Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2020 m. projektų sąrašą.

2016-07-22 Susisiekimo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas.

2016-06-29 Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

2015-10-22 Patvirtintas DJP rengimo komitetas, atsakingas už DJP dalių derinimo ir gyventojų  pasiūlymų nagrinėjimą.

2015-09-08  Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo plano komisija patvirtino DJP techninę užduotį.

2015-03-13 Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintos Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, pagal kurias pradėtas rengti DJP.

 

Panevėžio miesto darnaus judumo planą rasite čia.

 

Projekto vadovė Ieva Skiotienė, tel. (8 45) 501 231

 El. paštas ieva.skiotiene@panevezys.lt

 

 Pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 504 460

 El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas finansuotas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonę „Darnaus judumo sistemų kūrimas“

Projektas užbaigtas