Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra

Finansavimo šaltinis

Sanglaudos fondas Savivaldybės biudžetas

Aplinkosauga

Vykdomi

Aplinkosauga

Aplinkosauga

Finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti miesto bendruomenės ekologinį švietimą, atsakomybę, skatinti labiau rūšiuoti atliekas.

Projekto nauda – įgyvendinant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros projektą Panevėžyje bus įrengtos 35 požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, įrengtos/atnaujintos 143 antžeminės komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelės. Antžeminės aikštelės bus aprūpintos antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais. Atsiras 143 informaciniai stendai, bus vykdomos kitos visuomenės švietimo priemonės (plakatai, socialinė reklama ir kt.).

Bendra projekto vertė – 2 115 019,06 Eur, iš jų 1 797 766,20 Eur – ES investicijos, 317 252,86 Eur – Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 7 d. – 2023 m. balandžio 17 d. (pratęsta iki 2024 m. liepos 31 d.)

Vaizdo įrašas apie projektą: https://www.youtube.com/watch?v=JUUy15Wi24w

 

PROJEKTO EIGA

2024-03-19 Rangovas AB „Statkorpas” pateikė grafiką, pagal kurį rangos darbus numatoma pabaigti iki 2024 m. gegužės 31 d.

2024-01-05 Iš rangovo AB „Statkorpas” gautas pranešimas, kad dėl prastų oro sąlygų darbai negalimi iki 2024 m. balandžio 15 d. (sutartis vykdoma).

2023-12-28 Su rangovu AB „Panevėžio statybos trestas” pasirašytas sutarties užbaigimo aktas. Sutartis įgyvendinta.

2023-09-11 Su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytas sutarties pratęsimas iki 2023-12-31.

2023-08-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracija kreipėsi į LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl sutarties pratęsimo iki 2023-12-31.

2023-05-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos prašymui skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti. Siūloma skirti papildomus 115.150,72 Eur iš ES lėšų.

2023-04-17 Atnaujinti antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai.

2023-04-17 Atnaujinti 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbai.

2023-03-30 Kreiptasi dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo iki 2023-08-31.

2022-12-20 Dėl žiemos sezono 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbų sutartis sustabdyta iki 2023-04-17.

2022-11-15 Dėl žiemos sezono antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartis sustabdyta iki 2023-04-17.

Nuo 2022-04-20 Vyksta 15 požeminių aikštelių statybos darbai.

2022-01-28 Su AB „Statkorpas“ pasirašyta sutartis dėl 15 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo.

2021-11-22 vyksta viešųjų pirkimų galimo, galimų laimėtojų vertinimas, ar atitinka pirkimo sąlygas ir galima pasirašyti sutartį.

2021-11-04 viešųjų pirkimų kandidatų vokų plėšimas.

2021-10-19 buvo paleistas naujų 15 požeminių aikštelių pirkimas.

2020-03-12 Pasirašyta 15 požeminių konteinerių aikštelių projektavimo sutartis su UAB „Synergy Solutions“, pradėti projektavimo darbai.

2020-01-28 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas dar 15 požeminių konteinerių aikštelių projektuoti.

Nuo 2019-04 Vyksta statybos darbai.

2019-01-24 Su UAB „Darbasta“  pasirašyta sutartis dėl antžeminių konteinerių aikštelių projekto ekspertizės.

2019-01-14 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta sutartis dėl antžeminių konteinerių aikštelių statybos techninės priežiūros.

2018-12-19 Su UAB „Ecoservice“ pasirašyta sutartis įsigyti 376 1,8 m³ rūšiavimo konteinerius antžeminėms aikštelėms.

2018-10-19 Su Statybos projektų ekspertizės centru pasirašyta sutartis dėl požeminių konteinerių įrengimo ekspertizės.

2018-10-19 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta sutartis dėl požeminių konteinerių įrengimo techninės priežiūros.

2018-08-06 Su UAB „Desela“ pasirašyta sutartis įsigyti 302 1,1 m³ rūšiavimo konteinerių antžeminėms konteinerių aikštelėms.

2018-04-30 Su UAB „Ecoservice“ pasirašyta sutartis dėl 20 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo.

2017-12-22 Su Panevėžio statybos trestu pasirašyta sutartis dėl projektavimo paslaugų ir 143 antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstrukcijos.

2017-09-07 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-07-25 Aplinkos ministro įsakymu skirtas finansavimas.

2017-04-27 Pateikta projekto paraiška.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

 

Projekto vadovas Mindaugas Šagamogas, tel. (8 45) 504 452, 8 616 84419

El. paštas mindaugas.sagamogas@panevezys.lt

Iki projekto baigimo liko 37 dienos