Modernėja Muzikos ir Dailės mokyklos

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Švietimas

Įvykdyti

Švietimas

Švietimas

Įgyvendinant neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo projektą „Neformalaus švietimo  infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste”, bus sutvarkyta:

  • Muzikos mokyklos koncertų salė (atliktas salės remontas, išgriautos nereikalingos pagalbinės patalpos, sumontuotos akustinės plokštės, įrengta nauja scena, apšvietimas su elektros instaliacija, vėdinimo, priešgaisrinė ir apsaugos sistema, nupirktos naujos kėdės),
  • Dailės mokykloje įrengta fotografijos studija (atliktas patalpos remontas, įrengtas tinkamas apšvietimas, 360 laipsnių fotografavimo platforma, įsigytas makrofotografijos stalas, fotoaparatų ir kt.).

Bendra projekto vertė – 172 000 Eur. Iš jų 140 942,63 Eur – ES lėšos, 31 057,37 Eur –  Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. lapkričio 10 d. – 2022 m. gruodžio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

Fotoaparatų ir fotografijos įrangą planuojama pristatyti iki 2022-12-23.

2022-10-25 Pasirašyta sutartis su UAB „Sentios“ dėl fotoaparatų ir fotografijos įrangos įsigijimo.

2022-09-19  Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas  iki 2022-12-30.

2022-06-30 Pasirašyta sutartis su UAB „Solidsofa“ dėl  kėdžių įsigijimo.

Rengiami viešojo pirkimo dokumentai Dailės mokyklos fotografijos studijos fotoaparatų ir fotografijos įrangos įsigijimui.

2021-05-03 pasirašyta sutartis su UAB „Orgsitus“ dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo Dailės mokyklos fotografijos studijai.

2021-03-25 pasirašyta sutartis su UAB „Ugdymo ir vystymo grupė“ dėl Muzikos mokyklos salės kėdžių įsigijimo.

2021-03-25 pasirašyta sutartis su UAB „Varlė“ dėl fotografijos stalo įsigijimo Dailės mokyklos fotografijos studijai.

2019-10-22 Pasirašyta kapitalinio remonto darbų sutartis su UAB „Eivensa“. 2021-02-08 pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija.

2019-04-29 Pradėtos Muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto darbų viešųjų pirkimų procedūros.

2019-04-19 CPVA suderino dokumentus.

2019-03-22 CPVA tikrinti pateikti Muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto darbų viešųjų pirkimų dokumentai.

2019-02-26 Gautas statybą leidžiantis dokumentas.

2018-12-11 Gautas ekspertizės aktas dėl Muzikos mokyklos koncertų salės remonto techninio projekto – rekomenduota tvirtinti techninį projektą.

2018-12-08 Baigta įrengti Dailės mokyklos fotografijos studija, pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija.

2018-10-26 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Valresta“ dėl Dailės mokyklos fotografijos studijos įrengimo.

2018-08-13 Pasirašyta sutartis su UAB „Projektų ekspertizė“ dėl Muzikos mokyklos koncertų salės remonto techninio projekto bendrosios ekspertizės.

2018-03-08 Pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas“ dėl Muzikos mokyklos koncertų salės remonto techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų.

2017-11-10 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2017-10-10 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu skirta 132 777,25 Eur ES lėšų.

2017-07-03 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. (8 45) 501 309, 8 608 09 759
El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt
 

Pavaduotoja Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 329, 8 619 80 967
El. paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt
 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

Projektas užbaigtas