KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE

Finansavimo šaltinis

Sanglaudos fondas Savivaldybės biudžetas

Aplinkosauga

Vykdomi

Aplinkosauga

Viešosios erdvės

Aplinkosauga

Viešosios erdvės

Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0007 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“, kurio metu rekonstruojamas Kniaudiškių parkas.

Kniaudiškių parkas – 7,7 ha teritorija  tarp Molainių, Žygeivių ir V. Alanto gatvių.

Projekto tikslas – šiuo metu apleistą žaliąją zoną pritaikyti bendruomenės poilsio ir rekreacijos reikmėms.

Kniaudiškių parko projekto ranga vyks 3 etapais. Pirmuoju planuojami pagrindiniai darbai, kad miesto bendruomenė jau galėtų naudotis nauja poilsio zona. Bus atliekami parengiamieji darbai, šalinami menkaverčiai, ne vietoje augantys medžiai, krūmai, genimos šakos, įrengiama mažoji architektūra, formuojamas kraštovaizdis, įrengiamas medinis takas, amfiteatras, žaliasis tunelis, akmenų takas, dalis lauko apšvietimo ir elektros tinklų, padidintas vandens telkinys. II-uoju etapu suplanuota įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, dviračių saleles,  likusią mažąją architektūrą ir elektros tinklus. III etapu bus įrengta lankytojų informacijos ir edukacijos centras, automobilių aikštelė, ramaus ir aktyvaus poilsio zonos, inžineriniai tinklai, pontoninis lieptas su laužaviete, WC pastatas. Naujoji rekreacinė erdvė bus pritaikyta neįgaliesiems.

Bendra projekto vertė – 617 668,92 Eur, iš jų 525 018,58 Eur – ES,  92 650,34 Eur – Panevėžio  miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovas – 2023 m. rugpjūčio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-09 I etapo rangos darbai yra baigti, t. y. atlikti visi projekte numatyti darbai (amfiteatro įrengimas, augalų pasodinimas, takų, mažosios architektūros įrengimas, tvenkinio formavimo darbai ir kt.). Šiuo metu rangovas parko teritoriją tvarko pagal Savivaldybės administracijos 2023 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas pastabas. Darbus planuojama pabaigti iki š. m. spalio pabaigos.

2023-05 Vyksta rangos darbai.

2022-12-09  Patikslinus projektinius sprendinius atnaujinti rangos darbai: daromi drenažo įrengimo darbai, formuojamas reljefas.

2022-12-06 Planuojamas medinio tako konfigūracijos šiaurinėje dalyje keitimas.

2022-11-11 Pakartotinai atsodinti medžiai, įrengtas Lietuvos pievų gėlynas („Kraujo puta“), pasodinti aromaterapijos augalai, padarytas akmenų takas,  įrengtos informacinės lentelės, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovas. Vandens telkinio dalis aptverta apsaugine tvorele. Įrengtos sėdėjimo vietos amfiteatro principu. Tęsiami takų montavimo darbai.

2022-07-28 Parke klojami elektros tinklai, sodinami želdiniai, tęsiami planeravimo ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai.

2022-03-21 Pabaigtas kasti telkinys. Šlaitai sutvirtinti geotekstilėmis ir geokoriu. Didžioji dauguma šlaitų užpilta skalda. Likę neužpilta sala ir viena atkarpa nuo Žygeivių g. Vykdomi takų įrengimo darbai.

2021-07-12 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB ,, Dujotiekio statyba”.

2021-03-23 Pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros.

2020-06-26  Viešasis pristatymas miesto bendruomenei.

2020-06-08 UAB „Panprojektas” parengė techninį projektą.

2019-06-11 Pažintinė ekskursija po būsimą Kniaudiškių parką miesto bendruomenei.

2019-05-27 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2019-05-13  Viešasis susirinkimas. Visuomenė pritarė projekto koncepcijai „Eglė – žalčių karalienė”.

2019-05-02 Aplinkos ministro įsakymu projektui įgyvendinti skirta 525 018,58 Eur ES investicijų.

2019-01-09 Pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas“ dėl techninio projekto parengimo.

2018-12-20 Pateikta projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

2018-11-06 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pradėtas miesto kraštovaizdžio tvarkymo, gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialiojo plano rengimo procesas.

2018-09-20 Surengtos Kniaudiškių parko kūrybinės dirbtuvės.

2018-08-30 Savivaldybės taryba patvirtino visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį Kniaudiškių parke programą.

2018-08-03 Projektas įtrauktas į regiono sąrašą.

 

 

Projekto vadovė Ieva Skiotienė, tel. (8 45) 501 231, 8 679 30706

El. paštas ieva.skiotiene@panevezys.lt  

 

Vadovo pavaduotoja Rasa Stankūnienė, tel. (8 45) 501 225

El. paštas rasa.stankuniene@panevezys.lt  

Projektas užbaigtas