Socialinio būsto plėtra

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Socialinė sritis

Įvykdyti

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projekto tikslas – išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę nuomotis socialinį būstą.

Numatoma kapitališkai suremontuoti nebenaudojamą buvusį bendrabutį (Aldonos g. 12), perplanuoti patalpas ir įrengti 71 socialinį būstą: 52 vieno kambario butus, 15 – dviejų kambarių, 4 – trijų kambarių. Keturi butai pirmame aukšte bus pritaikyti neįgaliesiems. Kiekviename bute bus pastatytos viryklės su orkaitėmis. Taip pat bus tvarkoma aplinka, atsiras vaikų žaidimo aikštelė, gyventojų poilsio vieta, žalioji zona, automobilių stovėjimo aikštelė.

Socialiniuose butuose apsigyvens jaunos šeimos, be tėvų globos likę asmenys, 3 ir daugiau vaikų auginančios šeimos, neįgalieji, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės.

Bendra projekto vertė – 3 208 961,79 Eur, iš jų 1 773 734,00 Eur Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo investicijos, 1 435 227,79 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2022 m. balandžio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas baigtas.

2022-03-23 Užbaigti pastato Aldonos g. 12, Panevėžyje kapitalinio remonto darbai.

Kapitališkai remontuojant pastatą apšiltintos sienos, suremontuotas ir apšiltintas stogas, vietoje vienos buvusios vienos laiptinės įrengtos trys, panaikinta pastato koridorinė sistema ir patalpos perplanuotos į butus, atlikta visų patalpų apdaila, pakeisti langai, suremontuotas rūsys, sumontuotos butų, pagalbinių patalpų durys, įėjimų į pastatą durys įrengtos su kodinėmis spynomis, įrengti elektros, elektroninių ryšių, dujotiekio, šildymo, vėdinimo, karšto, šalto vandens, nuotekų tinklai, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos, visu pastato perimetru sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros (6 vnt.), atlikti teritorijos sutvarkymo darbai – įrengta vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelės, prie kiekvienos laiptinės įrengti dviračių stovai, įrengta žalioji zona, mažosios architektūros elementai, pasodinti medeliai bei želdiniai.

Kapitališkai suremontavus pasatą, jame įkurtas 71 socialinis būstas – 52 butai vieno kambario, 15 butų – dviejų kambarių ir 4 butai – keturių kambarių. Kiekvienam butui nupirktos dujinės viryklės su orkaitėmis. Pastatas pritaikytas neįgaliesiems – įrengtas keltuvas, prie kiekvienos laiptinės įrengti pandusai, pirmajame aukšte įrengti 4 butai žmonėms su negalia.

2021-10-08 Su UAB „Omgema“ pasirašyta Pirkimo sutartis Nr. 22-1851 dėl viryklių (71 vnt.) įsigijimo.

2021-01-04 Vyksta rangos darbai: pastato viduje sumūrytos pertvaros, įstatyti langai. Teritorijoje, aplink pastatą,  įrenginėjamos automobilių stovėjimo vietos, kitos aikštelės, vejos, takai.

2020 -11-18 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A-1-1120  “Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, įgyvendinamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 “Socialinio būsto plėtra” Projektui įgyvendinti skirtas papildomas finansavimas 34 715,02 Eur ES fondų lėšų.

2020-06-09 Pasirašyta techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Techkonsta”.

2020-06-02 Pasirašyta rangos sutartis su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia UAB „Kriautė”. Darbų vertė – 2,783 mln. Eur.

2019-11-07 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-08-09 Gautas statybos leidimas.

2019-03-25 Atlikta kapitalinio remonto projekto ekspertizė.

2019-01-14  Kapitalinio remonto projektas pateiktas ekspertizei.

2018-09-18 Patvirtinti bendrabučio pastato kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai, pagal juos rengiamas kapitalinio remonto projektas.

2018-08-01 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-07-04 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui skirtas ES finansavimas.

2018-06-06 Su Nacionaline žemės tarnyba sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis.

2018-05-08 Patikslinta projekto paraiška pateikta CPVA.

2018-04-27 Patikslintas projektinis pasiūlymas pateiktas Regioninės plėtros departamento Panevėžio skyriui.

2018-03-20 Patikslintas investicijų projektas pateiktas Finansų ministerijai ir Regioninės plėtros departamento Panevėžio skyriui.

2018-01-31 Patikslintas investicijų projektas.

2018-01-18 Parengtas žemės sklypo šalia Aldonos g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektas (rengėja – R. Jogmino įmonė).

2017-09-27 Su UAB „Projektai ir Co“ pasirašyta techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-09-11 Paskelbtas techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

2017-07-28 Projekto paraiška pateikta CPVA.

2017-07-27 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas pateikė išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2017-07-26 Gautas Nacionalinės žemės tarnybos leidimas atlikti statybos darbus valstybinėje žemėje.

2017-07-26 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natūra 2000“ teritorijoms.

2017-07-03 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2017-04-28 Projektinis pasiūlymas pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai.

2017-03-30 Savivaldybės taryba pritarė, kad ES fondams būtų teikiamas projektas „Socialinio būsto plėtra“.

2016-11-28 Su Nacionaline žemės tarnyba sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis.

2016-08-22 Pasirašytas bendrabučio ir kiemo statinių priėmimo-perdavimo aktas.

2016-07-20 Vyriausybė Savivaldybės nuosavybėn perdavė bendrabutį su kiemo statiniais.

2016-04-29 Savivaldybės taryba sutiko perimti Aldonos g. 12 bendrabučio pastatą  projekto reikmėms.

2015-12-23 Parengtas investicijų projektas.

2015-11-23 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Gintaras Lebedevas , tel. (8 45) 501 455, 8 608 09 759

El. paštas gintaras.lebedevas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Projektas  įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę NR. 08.1.2.-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

Projektas užbaigtas