Dailės galerijos atnaujinimas

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Kultūra

Įvykdyti

Kultūra

Kultūra

Projekto tikslas  – didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, lankytojų srautus.

Įgyvendinus projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ rekonstruotas Dailės galerijos pagrindinis pastatas, atidengta ir restauruota autentiška raudonų plytų mūro rytinė siena, atkurti čia buvę langai, apšiltintos pastato sienos ir stogas, atnaujinti inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vidaus elektros), įrengta apsaugos ir gaisrinė signalizacija, nuotolinių ryšių sistema, įgarsinimo sistema, suremontuotos vidaus I ir II aukštų ekspozicijų salės ir kt. patalpos, įrengta edukacinė klasė, atnaujinta rūbinė, holas. Galerijos erdvės pritaikytos kultūrinei bei edukacinei veiklai. Įsigyta įrangos (multimedija, keramikos dirbinių degimo krosnis), baldų.

Projekto vertė – 1 336 539,93 Eur, iš jų 993 186 Eur – Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 343 353,93 Eur prisideda Savivaldybė.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepa–2020 m. liepa.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-02-15 baigta projekto sutartis ir galutinis mokėjimo prašymas.

2020-07-30 Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

2020-06-02 Pasirašyta pastato remonto darbų užbaigimo deklaracija.

2020- 05-14 Sudaryta sutartis su UAB „Ruksa“ dėl staliukų edukaciniams užsiėmimams įsigyti.

2020-01-24 Pasirašytas papildomas susitarimas su UAB „Kriautė“ dėl rangos darbų.

2019-12-18 Pasirašytas pastato tvarkybos darbų perdavimo-priėmimo aktas.

2019-10-23 Parengtas techninis darbo projektas.

 2019-08-28  Pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“ dėl papildomų projektavimo paslaugų.

2019-07-04 Pasirašyta sutartis  su UAB „Ruksa“ dėl baldų kabinetams įsigijimo.

2019-07-04 Pasirašyta sutartis  su UAB „Elsista“ dėl įgarinimo sistemos įsigijimo.

2019-06-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Parazitas“ dėl ekspozicinių baldų įsigijimo.

2019-05-24 Pasirašyta sutartis su UAB „Artus LT“ dėl holo baldų įsigijimo.

2019-05-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Termoskalė“ dėl keramikos degimo krosnies įsigijimo.

2019-04-17 Pasirašyta sutartis su UAB „Orgsitus“  dėl multimedijos įrangos įsigijimo.

2018-10-31 Pasirašytas statybvietės perdavimo UAB „Kriautė“ aktas.

2018-10-26 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-08-22 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-07-30 Su CPVA suderinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2018-07-17 Su CPVA pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-06-22 Kultūros ministro įsakymu projektui skirtas ES fondų finansavimas.

2018-04-06 CPVA pateikta projekto paraiška.

2018-03-26 Pakoreguotas techninio darbo projektas į A laidos projektą su pastato tvarkybos (restauravimo) dalimi.

2018-03-15 Su UAB „Panevėžio miestprojektas“ ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašyta projektavimo (techninio darbo projekto keitimo) sutartis.

2017-11-10 Parengtas Dailės galerijos atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas.

2017-06-02 Su UAB „Panevėžio miestprojektas” ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašyta projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis.

2017-04-01 Paskelbti projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirkimai.

2017-05-10 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2016-04-10 Parengtas investicijų projektas.

2016-03-02 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurotela“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

Projekto vadovė Loreta Paškevičienė, tel. (8 45) 501 226

El. paštas loreta.paskeviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

Projektas užbaigtas