E-bilietas  

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Socialinė sritis

Planuojami

Socialinė sritis

Transportas

Viešosios erdvės

Socialinė sritis

Transportas

Viešosios erdvės

Įgyvendinant projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste” bus įdiegtas elektroninis bilietas ir  autobusų stotelėse bus įrengtos informacinės švieslentės (6 vnt.), kuriose bus informacija apie autobusų maršrutus bei tvarkaraščius, bus įdiegtas interaktyvus maršrutų žemėlapis, bus teikiama informacija apie darnaus susisiekimo galimybės su kitomis miesto dalimis ir kita aktuali informacija apie miesto viešąjį transportą ir darnų judumą mieste, informacija bus pateikiama keliomis kalbomis.

Įdiegus elektroninio bilieto sistemą bus galima taikyti lanksčią tarifų sistemą, kokybišką vežėjų ir keleivių kontrolė taps kokybiškesnė, padidės bilietų pardavimo kanalų skaičius, keleivių informavimas taps efektyvesnis. Elektroninio bilieto diegimas yra prioritetinė darnaus judumo skatinimo ir viešojo transporto paslaugų gerinimo priemonė.
Projektas prisidės prie Panevėžio miesto darnaus judumo plane numatytų įsipareigojimų kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas.

Bendra projekto vertė – 1 678 309,36 Eur, iš jų 855 520,67 Eur – ES fondų, 897 849,46 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. liepos 12 d.–2023 m. gruodžio 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-12-28 Įrengtos 6 švieslentės autobusų stotelėse: Vilniaus g. 1 ir 2, J. Basanavičiaus g. 1A ir 2 bei Smėlynės g. 18 ir 25.

2023-10-01 Panevėžio viešajame transporte pradėjo veikti e-bilieto sistema.

2023-08 Miesto autobusuose sumontuoti nauji e-bilieto komposteriai.

2023-07-05 Testuojama e-bilieto sistemos įranga.

2023-05-15 Vykdomos informacinių švieslenčių įsigijimo procedūros.

2022-12-27 Pasirašyta e-bilieto sistemos diegimo sutartis su įmone Ridango AS (Estija) – „Diegiamos elektroninio bilieto sistemos funkcionavimui reikalingos techninės ir programinės įrangos įsigijimas, montavimas ir paleidimas“.

2022-12-12 Vyksta viešųjų pirkimų procedūros e-bilieto įdiegimo paslaugai įsigyti.

2021-03-04 LR Susisiekimo ministro įsakymu  projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste”(Nr. 04.5.1-TID-R-514-51-0003) skirtas finansavimas.

2020-09-24 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta patikslinta finansuoti  projekto paraiška.

2020-04-29 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta finansuoti projekto paraiška.

2020-01-06 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateikti projektiniai pasiūlymai.

2018-10-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-08-30 Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė projekto įgyvendinimui.

2018-08-06 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

2018-07-12 Parengtas investicijų projektas.

2018-06-26 Su UAB Viešųjų pirkimų ekspertu grupe pasirašyta sutartis rengti investicijų projektą.

2017-06-12 Patvirtinta projekto įgyvendinimo komanda.

 

Projekto vadovas Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt

Pavaduotoja Ina Urbonavičienė, tel. (8 45) 504 462
El. paštas ina.urbonaviciene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

 

Projektas užbaigtas