Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai

Finansavimo šaltinis

ES Fondas

Socialinė sritis

Įvykdyti

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Siekdama Panevėžio miesto šeimoms sudaryti galimybes gauti kokybiškas kompleksines paslaugas, užtikrinti didesnį jų prieinamumą, pagalbą šeimoms įveikiant sunkumus ir krizes Panevėžio miesto savivaldybė įkūrė Bendruomeninius šeimos namus (Marijonų g. 24). Projekto partneris – Šv. Juozapo globos namai.
Įgyvendinant projektą „vieno langelio“ principu konsultuojamos, informuojamos, į veiklas registruojamos šeimos. Vyksta pozityvios tėvystės mokymai (grupiniai užsiėmimai), teikiama psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, dailės, muzikos, šokio ir judesio terapijos seansai, mediacija), sociokultūrinės paslaugos (paskaitos, paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, stovyklos, renginiai, paauglių grupės „Pažink save, „Bendravimas be pykčio“, „Gyvenk atsakingai“).
Tėvai gali būti ramūs – užsiėmimų metu prižiūrimi jų 3-7 metų vaikai.
Planuojama, kad įgyvendinant projektą kompleksines paslaugas gaus apie 680 asmenų (šeimų).
Bendruomeninių šeimos namų projektui įgyvendinti skirta 619 025 Eur ES lėšų.

Užsiėmimai projekto dalyviams (užpildžius anketą) nemokami. Registruojama tel. 8 674 24210, el. paštu bsnpanevezys@gmail.com.

Interneto tinklalapis www.panevezioseimai.lt 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 29 d.–2022 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-01-26  Pradėtos teikti psichologo konsultacijos.

2018-11-01  Sukurta interneto svetainė www.panevezioseimai.lt.

2018-09-18  Pradėti pozityvios tėvystės mokymai.

2018-09-10  Pradėtos teikti šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

2018-08-10  Oficialiai atidaryti Bendruomeniniai šeimos namai.

2018-08-06  Pradėta teikti individuali psichologo pagalba.

2018-07-24  Sukurta Bendruomeninių šeimos namų „Facebook“ paskyra, pradėta kurti interneto svetainė.

2018-07-23  „Vieno langelio“ principu pradėtos teikti  informavimo, konsultavimo ir kt. paslaugos. 2018-06-29  Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-06-13  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2018-04-06  Pateikta paraiška Europos socialinio fondo agentūrai.

2018-03-08  Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

2018-02-08  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovė Rasa Urbonavičienė, tel. (8 45) 501 269

El. paštas rasa.urbonaviciene@panevezys.lt 

 

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Projektas užbaigtas