Kokybiškesnis gyventojų aptarnavimas

Finansavimo šaltinis

ES Fondas Savivaldybės biudžetas

Socialinė sritis

Įvykdyti

Socialinė sritis

Viešasis administravimas

Socialinė sritis

Viešasis administravimas

Įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse“ trumpės administracinių paslaugų teikimo procesas, vienu metu bus galima teikti daugiau paslaugų, taigi gerės gyventojų aptarnavimo kokybė. Kartu bus keliamos  klientų aptarnavimo specialistų kompetencijos.

Projektas vykdomas su Panevėžio rajono savivaldybe ir Panevėžio socialinių paslaugų centru.

Bendra projekto vertė – 762,3 tūkst. Eur. Iš jų 648,0 tūkst. Eur – ES lėšos, 114,3 tūkst. Eur –  Savivaldybės biudžeto.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019–2022 m.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“  priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse”.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-04-01 Projektas įgyvendintas.

Rengiamos techninės specifikacijos, viešųjų pirkimų dokumentai naujoms projekto veikloms: „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita PMSA Socialinių reikalų skyriuje“, „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita Panevėžio Socialinių paslaugų centre“, „Dokumentų valdymo sistemos plėtra Panevėžio Socialinių paslaugų centre“.

2020-12-22 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos piliečių chartijos parengimo.

2020-12-04 Pasirašyta sutartis su UAB „AKIS Technologies“ dėl Eilių valdymo sistemos Panevėžio miesto savivaldybės Priimamajame (Laisvės a. 20, Panevėžys).

2020-07-22 pasirašyta sutartis su ESFA dėl naujų projekto veiklų.

2020-06-11 Pasirašyta sutartis su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“  dėl Licencijų ir leidimų išdavimo modulio (informacinės sistemos) diegimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje.

2020-05-08 ESFA pateiktas vertinti patikslintas investicijų projektas, planuojant II etapą.

2020-04-06 Paskelbtas licencijų ir leidimų išdavimo modulio sukūrimo ir įdiegimo viešųjų pirkimų konkursas.

2019-11-18 UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ skaitmenizavo Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senųjų kapinių laidojimų duomenis. Informacija skelbiama www.cemety.lt.

2019-10-26 Atliktas Savivaldybės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimas. Parengtas paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo veiksmų planas, klientų aptarnavimo standartas, surengti mokymai darbuotojams.

2019-09-31 Savivaldybės darbuotojų mokymai Gruzijoje.

2019-03-26 Pasirašyta sutartis su UAB „Civitta“ atlikti Savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimą.

2019-02-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ dėl laidojimo duomenų skaitmeninimo.

2019-01-04 Paskelbtas Savivaldybės teikiamų paslaugų, gyventojų aptarnavimo procesų ir procedūrų kokybės tyrimo viešųjų pirkimų konkursas.

2018-10-19 Paskelbtas laidojimo duomenų skaitmeninimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-08-22 Pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

2017-08-21 UAB „Eurotela“ atliko tyrimą, kaip gyventojai vertina Savivaldybės teikiamas paslaugas.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rita Skruzdienė, tel. (8 45) 501 335

El. paštas rita.skruzdiene@panevezys.lt

Projektas užbaigtas