Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių verslo kūrimo, jo plėtros, naujų darbo vietų įsteigimo sąlygų sudarymo Panevėžyje.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža bus pertvarkoma į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengiamos eismo saugumo salelės, apšvietimas.

Remiantis 2020 m. Transporto kompetencijų agentūros parengtos ataskaitos išvadomis, ši žiedinė sankryža eismo pralaidumą pagerintų ypač piko valandomis, todėl sumažėtų eismo spūstys, eismo įvykių skaičius.

Bendra projekto vertė – iš viso projektui skirta per 1,3 mln. Eur, iš kurių 1,25 mln. Eur sudarys ES lėšos, likę – valstybės ir miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. liepos 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-06-23 pradėtos vykdyti statybos užbaigimo procedūros.

2022-11-08 žiedinė sankryža oficialiai atidaryta.

2022-07-18 eismas apribotas pagal II etapo schemą.

2022-04-25 pradėti rangos darbai.

2022-03-29 eismas apribotas pagal I etapo schemą.

2022-01-31 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „JK ranga“, vertė –  1,15 mln. Eur.

2021-10-15 paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-09-27 gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2021-07-13 rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai pateikti vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2021-05-10 techniniam projektui išduotas statyba leidžiantis dokumentas.

2021-03-17 gauta teigiama ekspertizės išvada.

2021-03-04 pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-02-22 „VRP projektai”, UAB parengtas techninis projektas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2021-02-15 vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2020-12-01 pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2020-10-30 viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška.

2020-10-16 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

2020-07-29 parengtas investicijų projektas.

2020-06-08 pasirašyta Paramos tiekimo sutartis su Roquette Amilina, AB dėl Panevėžio miesto J. Janonio, Pramonės ir Vakarinės gatvių sankryžos rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2020-06-04 pasirašyta sutartis su UAB „IDUS“ dėl investicijų projekto parengimo.

2020-05-28 Panevėžio miesto savivaldybė pritarė paramos teikimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Roquette Amilina, AB.

2020-05-19 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas: Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461,

el. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. 8 (45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1– 4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Pirkime „1-4 kl. priemonės“ dalyvauja 14 Panevėžio miesto mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas: Pradinė mokykla, 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kazimiero Paltaroko gimnazija ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Šios mokyklos gaus priemonių ir įrangos už 44761.53 eurų.
Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 5-8 klasėms skirtas priemones gaus 12 Panevėžio miesto mokyklų: 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla ir Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Projekte dalyvaujančios mokyklos atrinktos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kriterijais: projekte nedalyvauja mokyklos, turinčios 1-4 klasėse mažiau nei 30 mokinių, 5-8 klasėse – mažiau nei 40 mokinių, taip pat projekte nedalyvauja jaunimo mokyklos, suaugusiųjų mokyklos ir socializacijos centrai.

PROJEKTO EIGA

2023-12 Baigtos Projekto veiklos: įsigyta kompiuterinė įranga ir reikmenys, sukomplektuotos dirbtinio intelekto laboratorijos klasės su stacionariais bei nešiojamais kompiuteriais, virtualios realybės akinių komplektais, STEAM bendroji patalpa su lazeriniu projektoriumi bei išmaniuoju ekranu bei kita įvairiems STEAM sričių užsiėmimams reikalinga kompiuterine technika.

2023-10-27 Gauti paskutiniai kompiuterinės įrangos ir reikmenų komplektai STEAM laboratorijoms.

2023-08-10 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2023-05-15 Šiuo metu vykdomos likusios kompiuterinės įrangos ir reikmenų įsigijimo procedūros.

2022-12-19 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2020-04 Šio projekto lėšomis buvo nupirkta ir Panevėžio miesto savivaldybės mokykloms išdalinta 640 planšetinių kompiuterių už  113 740 Eur ir 49 nešiojamieji kompiuteriai už  24131,03 Eur.

 

Projekto vadovas Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt

Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste

Įgyvendinant projektą siekiama Panevėžyje sukurti sąlygas, reikalingas efektyviau pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Bus vykdoma Bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) ir vaikų dienos centrų (VDC) plėtra.

A. Bandzos socialinių paslaugų namai ketina įsigyti gyvenamąjį namą, kuriame turėtų apsigyventi 8 vaikai. Socialinių paslaugų centras (SPC) susiremontuos turimą 4 kambarių butą, kuriame apgyvendins 6 vaikus, įsigis vaikams reikalingų baldų ir įrangos.

VDC plėtrą vykdys Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras ir SPC. Pirmasis planuoja remontuoti M. Tiškevičiaus g. 15 pastato I a. patalpas, pritaikyti neįgaliesiems, įsigyti baldų ir įrangos. Skaičiuojama, kad įgyvendinus projektą čia galės lankytis 10 vaikų daugiau nei iki šiol. SPC žada įsigyti kompiuterinės įrangos. Planuojama, kad įgyvendinus projektą SPC vaikų dienos centras bus pasirengęs priimti 21 vaiku daugiau nei dabar.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. gruodžio 31 d.

 

  PROJEKTO EIGA

 

2022-04-30 Projektas įgyvendintas.

Bandzos socialinių paslaugų namuose vyksta nupirkto namo pritaikymas neįgaliesiems.

2020-12-16 VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre (M. Tiškevičiaus g. 15) baigtas I-o aukšto patalpų remontas. Vyksta įrangos pirkimo  (žiedimo staklės, televizorius, kėdės, stalai, virtuvės baldai ir įranga, biliardo ir stalo teniso stalai, gimnastikos sienelė) procedūros.

2020-08-17 d. nustatytas laimėtojas (UAB „Avestris“) įsigyto namo 1-o aukšto remontui atlikti.

2020-08-13 Bendruomeninių vaikų globos namų veiklai plėsti, nupirktas  namas. Šiuo metu planuojamas įsigyto namo pritaikymas neįgaliesiems.

2020-08-01 Baigtas buto, esančio Klaipėdos g. 104-49, remontas, pastatyti baldai, kompiuteriai ir kita įranga.

2020-04-17 Baigtas SPC turimo buto Klaipėdos g. remontas.

2020-03-05  Parengtas Vaikų dienos užimtumo centro pastato I a. paprastojo remonto projektas.

2020-02-04  A. Bandzos socialinių paslaugų namai paskelbė viešąjį gyvenamojo namo pirkimo konkursą.

2019-11-28 CPVA vertinti pateikti SPC buto remonto pirkimų dokumentai.

2019-11-14 CPVA vertinti pateikti gyvenamojo namo su žemės sklypu ir priklausiniais A. Bandzos socialinių paslaugų namams pirkimo dokumentai.

2019-06-27 Pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA.

2019-06-12 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“ įgyvendinti skirtas finansavimas.

2019-04-08 Projekto paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2019-03-06 Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

2019-02-21 Valstybinė komisija pritarė projektiniam pasiūlymui ir lėšų skyrimui projektui įgyvendinti.

2018-12-21 Projektinis pasiūlymas pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

2018-12-05 Atrinkti projekto partneriai vaikų dienos centrų plėtros veiklai vykdyti – Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras ir SPC.

2018-11-06 Paskelbtas projekto partnerių atrankos konkursas vaikų dienos centrų plėtros veiklai vykdyti.

 

Projekto vadovė

Rima Čiurlienė, tel. (8 45) 501 324, el. paštas rima.ciurliene@panevezys.lt

 Projekto vadovo pavaduotojas

Tomas Tamošiūnas, tel. (8 45) 504 471, el. paštas tomas.tamosiunas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Nauji ekologiški autobusai

Panevėžio miesto savivaldybė plėtoja viešojo transporto paslaugas, vadovaujasi darnios plėtros principais ir inicijavo projektą „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste“. Jį įgyvendinus įsigyta 12 naujų autobusų. Jie žemagrindžiai, varomi suspaustomis gamtinėmis dujomis (CNG) ir žymiai mažiau kenksmingi aplinkai.
Naujos transporto priemonės didina Panevėžio miesto viešojo transporto patrauklumą ir leidžia keliauti patogiau: mažėja triukšmas, vibracija, kokybiškesnė ventiliacija ir autobusų dizainas. Tikimasi, kad tai skatins dažniau  naudotis viešuoju transportu. Ekologiški autobusai padės spręsti miesto oro taršos problemą, mažės autobusų gedimų, vėlavimo tikimybių. Naujieji autobusai pritaikyti neįgaliesiems, patogesni šeimoms su mažais vaikais, saugesni – specialus durų mechanizmas, įrengta vaizdo stebėjimo sistema.
Bendra projekto vertė – 2,26 mln. Eur.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2020-01-30 Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

2020-01-17 Panevėžio autobusų parkas pasirašė autobusų priėmimo-perdavimo aktus.

2020-01-13 Pristatyti  autobusai.

2019-04-25 Panevėžio autobusų parkas su pasirašė sutartį su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoja Turkijos bendrove „BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş“ 12 naujų autobusų įsigyti. Sutarties vertė – 2 262 996 Eur.

2018-11-21 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas naujiems autobusams įsigyti.

2018-10-25 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-09-11 Projektui skirtas finansavimas.

2018-07-02 Pateikta paraiška CPVA.

2018-03-24 Su Panevėžio autobusų parku pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

2017-10-24 Su CPVA suderintas viešųjų pirkimų grafikas.

 

Projekto vadovas  Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt 

Projekto pavaduotoja Ina Urbonavičienė, tel. (8 45) 504 462
El. paštas ina.urbonaviciene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

Oro kokybės valdymo planas ir taršos mažinimo priemonės

Įgyvendinant projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ siekiama pagerinti miesto oro kokybę ir sumažinti taršą. Todėl bus atliekami aplinkos oro taršos tyrimai, parengta oro kokybės valdymo programa bei 2019–2024 metų įgyvendinimo priemonių planas, skelbiama socialinė reklama ir šviečiamojo pobūdžio informacija, organizuojamos viešos akcijos, apklausos, praktiniai seminarai.

Siekiant sumažinti oro teršalų koncentraciją ore ir padidinti kietųjų dalelių surinkimo efektyvumą, bus įsigyti trys gatvių priežiūros ir valymo įrenginiai.

Bendra projekto vertė – 648557,95 Eur, kurią sudaro: 551274,26 Eur – Europos Sąjungos  struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos, likusi dalis –  97283,69 Eur – Savivaldybės dalinis prisidėjimas.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 28 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2020-05-08 Su UAB „Ofnis“ pasirašyta sutartis dėl šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymo automobilio įsigijimo.

2019-11-21 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas įsigyti šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų šlavimo automobilį.

2019-06-20 Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą.

2019-05-29 Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentu.

2019-06-03 Panevėžio miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa ir priemonių planas suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra.

2019-04-15 Gatvių valymo mašinos perduotos naudoti AB „Panevėžio specialus autotransportas”.

2019-02-20 Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir 2019-2024 m. oro kokybės gerinimo priemonių plano projektas pateiktas svarstyti visuomenei.

2018-09-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Komuva“ dėl 2 gatvių valymo mašinų įsigijimo.

2018-02-13 Pasirašyta sutartis su UAB „Bičiulis“ dėl socialinės reklamos 2 lauko videoekranuose transliacijų. Transliacija vykdoma nuo 2018 m. kovo.

2018-01-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Lietuvis“ dėl socialinės reklamos autobusuose.

2018-01-25 Pasirašyta sutartis su VšĮ Gerų naujienų televizija dėl vaizdo reportažų ir socialinės reklamos vaizdo klipų sukūrimo ir transliacijos. Transliacijos pradėtos 2018 m. kovą.

2017-06-30 Pasirašyta sutartis su Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru dėl visuomenės informavimo seminarų ir akcijų organizavimo. Vyko 2 akcijos ir 4 seminarai.

2017-03-31 Pasirašyta sutartis su UAB „Amalkeros leidyba“ dėl brošiūrų ir bloknotų leidybos paslaugų. Leidiniai platinami akcijose ir seminaruose.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su UAB „Spinter tyrimai“ dėl apklausų. Atliktos 2 apklausos siekiant išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie transporto priemonių įtaką oro kokybei, žmonių galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, kokybės gerinimo ir pan.

2017-03-23 Pasirašyta sutartis su SIA „Estonian, Latvian@Lithuanian Environment“ dėl Savivaldybės oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo ir detalaus oro taršos tyrimo. Jau parengta aplinkos oro taršos lygio Panevėžyje nustatymo ir įvertinimo ataskaita, aplinkos oro taršos šaltinių apskaita, poveikio skaičiavimai bei ataskaita. Iki 2019-02-29 turi būti parengta Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programa ir įgyvendinimo priemonių 2019–2024 m. planas.

2016-12-28 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2016-12-23 Aplinkos ministro projektui skirtas finansavimas.

2016-12-06 Pateikta projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

2016-06-06 Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

 

 

Projekto vadovė Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307,  8 619 80 967

El.paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rūta Taučikienė, tel. (8 45) 501 319

El. paštas ruta.taucikiene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-021 priemonę „Aplinkos oro kokybės gerinimas“