Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Finansavimo šaltinis

ES Fondas

Švietimas

Švietimas

Švietimas

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1– 4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Pirkime „1-4 kl. priemonės“ dalyvauja 14 Panevėžio miesto mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas: Pradinė mokykla, 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kazimiero Paltaroko gimnazija ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Šios mokyklos gaus priemonių ir įrangos už 44761.53 eurų.
Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 5-8 klasėms skirtas priemones gaus 12 Panevėžio miesto mokyklų: 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla ir Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Projekte dalyvaujančios mokyklos atrinktos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kriterijais: projekte nedalyvauja mokyklos, turinčios 1-4 klasėse mažiau nei 30 mokinių, 5-8 klasėse – mažiau nei 40 mokinių, taip pat projekte nedalyvauja jaunimo mokyklos, suaugusiųjų mokyklos ir socializacijos centrai.

PROJEKTO EIGA

2023-10-27 Gauti paskutiniai kompiuterinės įrangos ir reikmenų komplektai STEAM laboratorijoms.

2023-08-10 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2023-05-15 Šiuo metu vykdomos likusios kompiuterinės įrangos ir reikmenų įsigijimo procedūros.

2022-12-19 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2020-04 Šio projekto lėšomis buvo nupirkta ir Panevėžio miesto savivaldybės mokykloms išdalinta 640 planšetinių kompiuterių už  113 740 Eur ir 49 nešiojamieji kompiuteriai už  24131,03 Eur.

 

Projekto vadovas Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt

Projektas užbaigtas