TRANSFORMACIJA IŠ APLEISTŲ ERDVIŲ Į IŠPUOSELĖTAS

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra

Viešosios erdvės

Įvykdyti

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Projekto tikslas – darniai atgaivinti ir pertvarkyti savivaldybėse esančias apleistas ar degradavusias teritorijas, paversti jas ir patraukliomis visuomenei.

LLI-386, TRANSFORMACIJA IŠ APLEISTŲ Į IŠPUOSELĖTAS TERITORIJAS (TRANS-FORM)

ERPF finansavimas – 442 296,58 EUR

Projektą iš dalies finansavo
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

 

                                                                     PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2020-12-07 Gauti leidimai menkaverčių medžių genėjimui.

2020-11-06 Pasirašyta sutartis su AB Statkorpas dėl želdynų sutvarkymo ir kitų inžinerinių statinių (oranžerijos, šviestuvų, suolelių) įrengimo.

2020-03-16 2014–2020 m. Interreg V-A Lavijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio sekretoriato sprendimu  „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2021 balandžio 2d.

2019-02-04 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko kolektyvinis bendruomeninio sodo-daržo aparimas.

2020-02-20 Daugpilyje vyko projekto baigiamoji konferencija, kurios metu partneriai pristatė įgyvendintus projektus, diskutavo ir dalinosi patirtimi, buvo pristatytas rekomendacinio pobūdžio metodinis leidinys (parengtas projekto įgyvendinimo metu).

2019-02-27 Aplankyta Visagino tvarkomose teritorijose: sporto zona, Smart parko teritorija, kultūros centras ir kt.

2019-03-29 Visagine antrą kartą rinkosi partnerių projekto valdymo grupės nariai.

2019-06-25,26,27 Panevėžyje vyko trijų dienų apleistų teritorijų pertvarkymo mokymo kursai.

2019-09-19  Rezekneje (Latvija) vyko partnerių susitikimas, kuriame kiekvienas pristatė ataskaitinio periodo nuveiktus darbus.

2019-11-5,6,7,8  vyko projekto  pažintinis vizitas Eindhovene, Olandijoje. Projekto vykdytojai mokėsi apie apleistų teritorijų pritaikymą skirtingoms gyvenamosioms ir darbo vietoms Eindhovene ir Tilburge,

2018-06-05  įvyko pirmasis 2014–2020 m. Interreg V-A Lavijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386 partnerių susitikimas Rezeknėje (Latvija). Jo metu pasirašyta projekto partnerystės sutartis.

2018-07-25  įvyko darbinis susitikimas Panevėžio miesto savivaldybėje. Dalyvavo partneriai iš Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro, Rezeknės savivaldybės ir Rezeknės specialiosios ekonominė zonos, Daugpilio, Kraslavos, Visagino ir Panevėžio savivaldybių.  Susitikimo metu aptartas veiklų sąrašas, ataskaitų teikimo ir kt. klausimai.

2018-10-18 įvyko kolektyvinis bendruomeninio sodo-daržo vystymo aparimas, kurio metu išanalizuoti želdinių tvarkymo klausimai. Dalyvavo Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projekto Apželdinimo dalies vadovė, kraštovaizdžio architektė – Ramunė Sanderson.

2018-11-30  Rezeknės specialiojoje ekonominė zonoje (Latvija) vyko mokymai „Investicijų pritraukimas apleistų teritorijų plėtrai“.

 

Programos tinklalapis www.latlit.eu

Oficialus ES tinklalapis www.europa.eu

Projekto plakatas

Projekto knyga

Apie projektą plačiau skaitykite:

ES neatsako už pateiktą informaciją.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė tel. (8 45) 501 242

El. paštas: dalia.gurskiene@panevezys.lt

Projektas užbaigtas