Miesto poliklinika bus patogesnė, patrauklesnė, teiks kokybiškesnes paslaugas

Projekto tikslas – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas.

Projekto nauda –bus atlikti poliklinikos patalpų (Nemuno g. 75) pritaikant neįgaliesiems remonto darbai, atnaujinamos bendrosios, sanitarinės patalpos, įsigyta įrangos teikti sveikatos ir odontologinės priežiūros paslaugas vaikams iki 18 m., vyresniems nei 55 m. asmenims.

Bendra projekto vertė – 391 000 Eur. Iš jų 361 675 Eur – ES, 29 325 Eur – Savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2018-09-17 iki 2023-06-30.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023-04-25 Vyksta baigiamieji projekto darbai (dokumentacijos rengimas).

2023-03-14 Įsigyti odontologiniai antgaliai.

2023-02-20 Įsigytos lentelės regėjimo aštrumui nustatyti.

2023-02-15 Įsigytas kraujo analizatorius.

2023-02-10 Įsigyta kraujo paėmimo kėdė.

2023-02-01 Įsigytas šeimos gydytojo krepšys.

Įsigyta: šeimos gydytojo krepšys, skaitmeninis oftalmoskopas, paros kraujospūdžio matavimo aparatas, otorinooftalmoskopas.

2022-10-19 Įsigytas skaitmeninis dermatoskopas.

2022-08-31 Įsigytos ginekologinės kėdės.

2022-07-04 Įsigytas autoklavas.

2022-05-30 Įsigytos kūdikių svarstyklės.

2022 03 mėn. Įsigyti širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai (defibriliatoriai, kraujospūdžio matavimo aparatai, nešiojami eletrokardiografai, suaugusiųjų svarstyklės).

2022-02-21 Įsigytos bendrosios apžiūros kušetės.

2021-07-21 Įsigyti baldai.

2021-03-02 Įsigyta Radiologinė įranga.

2020-06-10 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Gedsta“.

2020-01-24 Pradėti nauji rangos darbų viešieji pirkimai.

2020-01-16 Pasirašyta sutartis odontologinei įrangai įsigyti.

2020-01-15  UAB „Aestas“ iniciatyva nutraukta rangos sutartis.

2019-10-31 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Aestas“.

2019-10-15 Paskelbti odontologinės įrangos pirkimai.

2019-08-22 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019 m. kovo-liepos mėn. Viešųjų pirkimų būdu įsigyta medicinos įranga (kompiuterinė technika, spausdintuvai, vežimėliai neįgaliesiems).

2019-02-20 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2019-01-24 Projektui skirtas finansavimas.

2018-09-17 Pateikta projekto paraiška.

2018-07-04 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-05-24 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovas VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas Aidas Kauneckas, tel.: (8 45) 500 682, el.paštas: pirkimai@paneveziomp.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Sveikatos priežiūros paslaugos sergantiesiems tuberkulioze

Projekto tikslas – ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas.

Projekto uždavinys – sumažinti Panevėžio miesto gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės. Paslaugas numatyta suteikti 56 tuberkulioze sergantiems pacientams.

Projekto nauda –projekto metu dalijami maisto talonai ir mėnesiniai bilietai keliavimui į/iš ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią Panevėžio miesto polikliniką – DOTS kabinetą, Nemuno g. 75.

Projekto partneris – VšĮ Panevėžio miesto poliklinika.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2018-11-29 iki 2023-08-31.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023-09 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei nuolatinių transporto bilietų dalijimas), fiksuotas 58 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2023-05-03 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 51 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2022-11-29 Pasirašytas Projekto sutarties Nr.08.4.2-ESFA- R-615-51-0006 keitimas, kuriuo projekto vykdymas pratęsiamas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Gydytojas pulmonologas nuo 2022 m. balandžio mėnesio neskyrė ambulatorinio tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso pacientams, sergantiems tuberkulioze. Todėl DOTS kabinete (balandžio, gegužės, birželio mėn.) neteikiamos paslaugos – maisto talonų ir mėnesinių bilietų kelionei į ir iš ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas dalijimas buvo nutrauktas (nebuvo poreikio).

2022-06-01 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 44 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2021-01-31  Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 36 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2018-11-29 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, pradėtos teikti paslaugos.

2018-11-07 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu projektui įgyvendinti skirta 20 420,22 Eur iš ES struktūrinių fondų.

2018-03-08  Pasirašyta Jungtinės veiklos partnerystės sutartis su VšĮ Panevėžio miesto poliklinika.

2018-07-19 Pateikta projekto paraiška.

2018-03-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-02-05 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovė Raimonda Juodviršienė, tel. (8 45) 501 391, 8 673 71 316

El. paštas raimonda.juodvirsiene@panevezys.lt