Sveikatos priežiūros paslaugos sergantiesiems tuberkulioze

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Sveikata

Vykdomi

Sveikata

Sveikata

Projekto tikslas – ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas.

Projekto uždavinys – sumažinti Panevėžio miesto gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės. Paslaugas numatyta suteikti 56 tuberkulioze sergantiems pacientams.

Projekto nauda –projekto metu dalijami maisto talonai ir mėnesiniai bilietai keliavimui į/iš ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią Panevėžio miesto polikliniką – DOTS kabinetą, Nemuno g. 75.

Projekto partneris – VšĮ Panevėžio miesto poliklinika.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2018-11-29 iki 2023-08-31.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2023-09 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei nuolatinių transporto bilietų dalijimas), fiksuotas 58 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2023-05-03 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 51 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2022-11-29 Pasirašytas Projekto sutarties Nr.08.4.2-ESFA- R-615-51-0006 keitimas, kuriuo projekto vykdymas pratęsiamas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Gydytojas pulmonologas nuo 2022 m. balandžio mėnesio neskyrė ambulatorinio tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso pacientams, sergantiems tuberkulioze. Todėl DOTS kabinete (balandžio, gegužės, birželio mėn.) neteikiamos paslaugos – maisto talonų ir mėnesinių bilietų kelionei į ir iš ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas dalijimas buvo nutrauktas (nebuvo poreikio).

2022-06-01 Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 44 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2021-01-31  Skaičiuojant nuo veiklų įgyvendinimo pradžios, tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų bei transporto nuolatinių dalijimas), fiksuotas 36 pacientų pasiekiamumo rodiklis.

2018-11-29 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, pradėtos teikti paslaugos.

2018-11-07 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu projektui įgyvendinti skirta 20 420,22 Eur iš ES struktūrinių fondų.

2018-03-08  Pasirašyta Jungtinės veiklos partnerystės sutartis su VšĮ Panevėžio miesto poliklinika.

2018-07-19 Pateikta projekto paraiška.

2018-03-30 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-02-05 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovė Raimonda Juodviršienė, tel. (8 45) 501 391, 8 673 71 316

El. paštas raimonda.juodvirsiene@panevezys.lt  

Projektas užbaigtas