Nauji langai švietimo įstaigose

Finansavimo šaltinis

Savivaldybės biudžetas

Švietimas

Įvykdyti

Švietimas

Švietimas

Projektas įgyvendintas.

Panevėžyje nebeliko lopšelių-darželių su senais, tarybinius laikus menančiais langais. 2017–2018 m. jie bei lauko durys buvo atnaujinami ir bendrojo lavinimo mokyklose. Taip siekiama sukurti patrauklesnę, tvarkingesnę, jaukesnę mokymosi ir darbo aplinką vaikams, moksleiviams bei įstaigose dirbantiems žmonėms.
Pakeisti šių lopšelių-darželių langai ir durys: „Draugystės“ I ir II korpusų, „Gintarėlis“, „Varpelis“, „Voveraitė“, „Diemedis“, „Žilvinas“, „Nykštukas“, „Taika“, „Vaivorykštė“, „Rugelis“. Darbams atlikti skirta 1 104 355,69 Eur iš Panevėžio miesto biudžeto.
Pakeisti „Minties“ gimnazijos, A. Lipniūno progimnazijos langai ir durys, pradėti keisti langai „Šaltinio“ progimnazijoje. Tam išleista 482 223,99 Eur iš miesto ir valstybės biudžeto.

Projektas užbaigtas