Modernizuojama „Vilties“ progimnazija

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Švietimas

Įvykdyti

Švietimas

Švietimas

Modernizuojant „Vilties“ progimnaziją bus sukurtos modernios, saugios ugdymo ir mokymosi erdvės: suremontuotas 31 kabinetas (technologijų, fizikos, chemijos ir kt.), biblioteka/skaitykla, aktų ir sporto salės. Taip pat bus tvarkoma valgykla ir koridoriai – atsiras energiją taupančių priemonių, pritaikytų specialiuosius poreikius turintiems mokiniams. Atsižvelgus į mokyklos ir nūdienos poreikius, bus įsigyta įrangos ir baldų.

Bendra projekto vertė – 764 065 Eur. Iš jų 706 760,12 Eur – Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 57 304,88 Eur –  Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018–2021 m.

Siekiant kokybiškesnės įstaigos infrastruktūros Panevėžio miesto biudžeto lėšomis taip pat bus šiltinamas pastatas, keičiamas stogas, atnaujinama šildymo, elektros, įrengta apsaugos sistema, lietaus tinklai, pastatas pritaikomas neįgaliesiems (pandusas, liftas).  Darbų vertė – 1,743 mln. Eur, preliminari pabaiga – 2021 m. balandis.

 

PROJEKTO EIGA

2021-09-29 Projektas baigtas.

2021-03-30 Centrinės projektų valdymo agentūra atliko projekto patikrą vietoje, adresu: Ramygalos g. 16, Panevėžys. Išvada – teigiama.

2020-10-23 Pasirašyta pirkimo-pardavimo baldų sutartis su UAB „Ugdymo ir vystymo grupė”.

2020-07-20 Atlikta dalinė projekto patikra, dalyvaujant CPVA atstovui.

2020-06-09 Pasirašyta sutartis su UAB „Inseria“ dėl mokyklinių lentų įsigijimo.

2020-06-01 Pasirašyta sutartis su UAB „Artom“ dėl tekinimo staklių įsigijimo.

2020-06-01 Pasirašyta sutartis su MB „Lauko žaidimų įranga” dėl krepšinio lentų įsigijimo.

2020-02-20 Pasirašyta sutartis su UAB „Artom“ dėl baldų įsigijimo.

2019-12-27 Paskelbtas baldų pirkimų konkursas.

2019-12-04 Nupirktas spausdintuvas ir kompiuterių kolonėlės.

2019-07-25 Pasirašyta sutartis su UAB „Kriautė“ dėl pastato vidaus rangos darbų.

2019-06-03 Pasirašyta sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“ dėl pastato išorės rangos darbų.

2018-12-13 Nupirkti 2 kompiuteriai.

2018-12-03 Nupirktas spausdintuvas.

2018-11-26 Pradėti kompiuterinės įrangos (kompiuterių) viešieji pirkimai.

2018-11-19 Paskelbtas kompiuterinės įrangos (spausdintuvo) viešųjų pirkimų konkursas.

2018-11-05 Pradėti rangos darbų viešieji pirkimai.

2018-10-19 Pasirašyta sutartis su vidaus patalpų projektavimo konkurso laimėtoja UAB „Synergy Solutions“.

2018-10-02 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas vidaus patalpoms projektuoti.

2018-04-03 Pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.

2017-10-28 Parengtas techninio darbo projektas.

2017-10-09 Pateikta finansavimo paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2017-07-02 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2017-06-30 Pasirašyta sutartis su UAB „Medstatyba“ dėl pastato išorės projektavimo ir projekto vykdymo  priežiūros.

2017-06-14 Paskelbti progimnazijos pastato išorės projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirkimai.

2017-05-22 Pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. 8 (45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. 8 (45) 504 460

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas  „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“  vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Projektas užbaigtas