A. Jakšto gatvės rekonstrukcija

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Gatvių infrastruktūra

Įvykdyti

Gatvių infrastruktūra

Viešosios erdvės

Gatvių infrastruktūra

Viešosios erdvės

Projekto tikslas – gerinti miesto centrinės dalies patrauklumą, patogumą, saugumą.

Projekto nauda – įgyvendinant projektą bus atnaujinta 1,3 km A. Jakšto g. atkarpa (nuo Stoties iki Smėlynės g.): keičiami gatvės pagrindai, klojamas naujas asfaltas, atnaujinamas apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takas, lietaus nuotekų tinklai, mažoji architektūra, įrengiamos eismo saugumo priemonės, 113 automobilių stovėjimo vietų.

Bendra projekto vertė – 1 706 081,89 Eur. Iš jų 1 342 498 Eur – ES,  127 956,14 – valstybės, 235 627,75 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2020 m.  lapkričio 30 d.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-04-30 Pagal finansavimo sutartį numatytas galutinio mokėjimo prašymo pateikimas.

2020-11-12 Gautas paskutinis statybos užbaigimo dokumentas.

2018-11-14 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2018-10-17 Susisiekimo ministro įsakymu skirtas finansavimas.

2018-10-10 Pradėti rangos darbai.

2018-07-18 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta finansuoti projekto paraiška.

2018-07-04 Pasirašyta rangos darbų sutartis su AB „Eurovia Lietuva“.

2018-07-03 Pasirašyta sutartis su UAB „Kiwa inspecta“ dėl darbų techninės priežiūros.

2017-06-05 Pasirašyta sutartis su UAB „Pastatų konstrukcijos“ dėl techninės projekto ekspertizės.

2018-06-12 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas atlikti rangos darbų techninę priežiūrą.

2017-05-19 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas atlikti projekto techninės ekspertizės paslaugas.

2017-03-30 Savivaldybės taryba pritarė, kad projektas būtų teikiamas ES fondams.

2017-11-15 Parengtas techninis projektas (gautas statybą leidžiantis dokumentas).

2017-01-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Plento projektas“ dėl techninio projekto rengimo.

2016-12-22 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti techninį projektą.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2016-10-27 Pateiktas projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamento Panevėžio apskrities skyriui.

 

Projekto vadovas Andrius Aukštakalnis, tel. (8 45) 504 470

El. paštas andrius.aukstakalnis@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Tomas Tamošiūnas, tel. (8 45) 504 471

El. paštas tomas.tamosiunas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra” 6 priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas”

 

Projektas užbaigtas