Moigių pastatų komplekso modernizavimas

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Kultūra

Įvykdyti

Kultūra

Kultūra

Projektu „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ siekiama gerinti Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, didinti jų įvairovę. Muziejus tapo modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Atliktas pirmojo Moigių namo vidaus remontas: išgriautos nereikalingos pertvaros, pakeisti inžineriniai tinklai, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, tvarkomos lubos, sienos, grindys, atnaujinami ir neįgaliesiems pritaikomi tualetai. Vietoj buvusių administracinių patalpų ir saugyklų atsiras naujų, modernių ekspozicijų erdvės. Čia  įrengta Panevėžio istorijos ekspozicija „Epochų dialogai“. Ją sudarys 5 dalys:

  • „Nuo priešistorės iki modernėjančio miesto“,
  • „Panevėžio krašto etnografija“,
  • „Raudonasis teroras“,
  • „Okupacijų gniaužtuose“,
  • „Didžiuojamės Panevėžiu“.

Trečiasis Moigių pastatas atnaujintas išsaugant jo, kaip kultūros paveldo objekto, vertingąsias savybes. Antžeminė dalis nebus keičiama, tačiau bus paaukštintas stogas, plečiamas rūsys, įrengtos papildomos patalpos. Po rekonstrukcijos šiame pastate bus įrengtas edukacinis centras, kurį sudarys miesto kultūros, etninės kultūros ir gamtos klasės, edukacinis restauravimo centras.

Įgyvendinus projektą nupirkta Kraštotyros muziejaus veiklai reikalingos įrangos ir baldų.

Projektui skirta 1 198 462,06 Eur iš ES regioninės plėtros fondo, Savivaldybės indėlis – 327 156,10 Eur.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. vasaris–2021 m. lapkritis.

 

PROJEKTO EIGA

2021-11-17 Projektas baigtas.

2020-12-31 Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

2020-09-30 Baigtos projekto veiklos.

2020-06-16 Baigti abiejų pastatų remonto ir tvarkybos darbai.

2018-08-16 Pasirašyta Moigių I ir III pastatų edukacinių klasių ir ekspozicijų įrengimo dizaino projektų parengimo sutartis su  Ilja Klemencovu.

2018-08-10 Pasirašyta Moigių pastatų komplekso 1-ojo pastato kapitalinio remonto rangos darbų  sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-08-10 Pasirašyta Moigių pastatų komplekso 3-iojo pastato remonto rangos darbų sutartis su UAB „Kriautė“.

2018-04-18 Pasirašyta techninės priežiūros sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“.

2018-02-27 Pasirašyta  finansavimo sutartis.

2017-07-11 ir 2017-10-30  Gauti objekto tvarkybą ir statybą leidžiantys dokumentai.

2017-10-10 UAB Statybos projektų ekspertizės centras atliko techninių projektų bendrąją ir specialiąją ekspertizę.

2017-06-30  Su UAB „Panevėžio miestprojektas“ pasirašyta Moigių 1-ojo namo kapitalinio remonto, pritaikant muziejaus veiklai, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-04-12 Su UAB „Senojo miesto architektai“ pasirašyta Moigių 3-iojo pastato rekonstrukcijos, pritaikymo muziejaus veiklai techninio projekto korekcijos, išleidžiant A laidos projektą, parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2016-10-20  Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2016-02-25  Parengtas investicijų projektas.

 

Projekto vadovė Loreta Paškevičienė, tel. (8 45) 50 12 26, 8 687 80311

El. paštas loreta.paskeviciene@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Arūnas Astramskas, tel. (8 45) 46 19 73, 8 614 07552

El. paštas arunasastramskas@gmail.com  

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas užbaigtas