Atnaujintos J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigos

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Gatvių infrastruktūra

Įvykdyti

Gatvių infrastruktūra

Viešosios erdvės

Gatvių infrastruktūra

Viešosios erdvės

Įgyvendinant projektą sutvarkytos J. Janonio g. dalies prieigos: atnaujintos esamos ir įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos eismo saugumo priemonės, modernizuotas apšvietimas, sutvarkyti želdynai, atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas iki Kultūros ir poilsio parko pėsčiųjų tilto.

Tikimasi, kad projektu sukurta viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė verslui bei miesto bendruomenei, gerins Panevėžio įvaizdį, didins miesto investicinį patrauklumą.

Bendra projekto vertė – 2 015 305 Eur, iš jų 1 864 157 Eur – ES investicijos, po 151 148 Eur – iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015–2020 m.

 

PROJEKTO EIGA

 

2020-11-13 Projekto įgyvendinimas baigtas.

2020-02-18 Baigti rangos darbai, pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas.

2018-09-06 Su AB ESO pasirašyta sutartis dėl bendrovei priklausančių elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos).

2018-09-05 Pradėti rangos darbai.

2018-08-24 Parengtas darbo projektas.

2018-06-21 Rangovui perduota statybvietė.

2018-06-14 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta statybos techninės priežiūros sutartis.

2018-05-08 Su AB „Eurovia Lietuva“ pasirašyta rangos sutartis.

2018-03-22 Paskelbti rangos darbų viešieji pirkimai.

2018-03-05 Gautas statybų leidimas.

2018-02-28 Gautas Centrinės projektų valdymo agentūros pritarimas.

2018-02-15 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti vertinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2017-06-09 Su AB „Panevėžio keliai“, UAB „Panprojektas“ ir „Geoinžinerija“ pasirašyta J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) prieigų sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2017-03-24 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-02-10 Vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-01-24 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti techninio ir darbo projektus, atlikti  projekto vykdymo priežiūrą.

2016-11-30 Projekto paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2016-08-31 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2015-06-23 Parengtas investicijų projektas.

2015-04-10 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461

El. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal  2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Projektas užbaigtas