Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Viešosios erdvės

Įvykdyti

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Įgyvendinant projektą atnaujinta Panevėžio miesto teritorija prie Nevėžio upės (nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto), pritaikant rekreacijos ir laisvalaikio reikmėms. Sutvarkyti prietilčiai, atnaujinta dalis Nemuno g. ir Taikos al. šaligatvių, rekonstruota aikštelė. Apšviestas pėsčiųjų dviračių takas sujungė Kultūros poilsio parką su Senvagės teritorija, įrengta lauko gimnastikos aikštelė, o aptvertoje šunų vedžiojimo aikštelėje – augintinių treniruočių ir dresavimo įranga.

Projektui įgyvendinti  skirta 563 051 Eur iš ES struktūrinių fondų, 49 681 Eur – iš valstybės biudžeto, likusias lėšas skyrė Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. liepos 28 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTO EIGA

2019-10-25 Projektas įgyvendintas.

2019-08-14 Baigti rangos darbai, pasirašytas jų priėmimo-perdavimo aktas.

2018-09-25 Perduota statybvietė rangovui, rengiamas darbo projektas, pradėti rangos darbai.

2018-07-10 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta statybos techninės priežiūros sutartis.

2018-07-10 Su UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašyta rangos sutartis.

2018-06-06 Vyriausybė patvirtino Panevėžio miesto valstybinės reikšmės miškų plotų schemą (projekto ribose esantis pušynas išbrauktas iš valstybinės reikšmės miškų plotų).

2018-03-23 Pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

2018-03-02 Su Centrine projektų valdymo agentūra suderinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2018-01-22 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti vertinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2017-11-30 Gautas statybas leidžiantis dokumentas.

2017-04-21 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-03-30 Su UAB „Medstatyba“ pasirašyta sutartis dėl techninio projekto parengimo.

2017-03-16 Vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2016-12-30 Projekto paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2016-09-26 Parengtas investicijų projektas.

2016-07-28 Pasirašyta sutartis su UAB „Idus“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

 

Projekto vadovas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

 El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461

El. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas  pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Projektas užbaigtas