Projektas „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“

Projekto (Nr. 07-015-P-0001) tikslas – kompetencijų ugdymas ir visuomenės informuotumo didinimas lygių galimybių, lyčių lygybės srityje Lietuvoje.

Tikslinės grupės:

– savivaldybių merai, vicemerai (savivaldybių merų pavaduotojai), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojai;

– lygių galimybių, lyčių lygybės koordinatoriai, užtikrinantys horizontaliosios politikos įgyvendinimą;

– visuomenė.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • savivaldybių merų, vicemerų (savivaldybių merų pavaduotojų), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojų kompetencijų ugdymas lygių galimybių bei lyčių lygybės srityje;
  • koordinatorių modelio išbandymas ir koordinatorių kompetencijų ugdymas;
  • komunikacinės kampanijos, nukreiptos į lyčių stereotipus

Projekto pradžia – 2024 m. kovo 18 d.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto partneriai:

  • Ukmergės rajono savivaldybės administracija
  • Jonavos rajono savivaldybės administracija
  • Panevėžio miesto savivaldybės administracija
  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto apimtis – iki 2026 m. kompetencijų ugdymo veiklose sudalyvaus 1 623 asmenys. Iš jų 85 proc. baigę dalyvauti veiklose, įgys kompetencijų moterų ir vyrų lygybės bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. Taip pat, iki 2026 m. bus įgyvendintos 2 komunikacinės kampanijos.

Projekto finansavimo suma – 941 062,00 Eurų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Patarėja, koordinuojanti lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, Milda Skruibytė, tel. +370 45 500 914

El. paštas milda.skruibyte@panevezys.lt

Projekto vadovė Sonata Vizorienė, tel. + 370 45 501 363

El. paštas sonata.vizoriene@panevezys.lt

Kuriamas regioninis STEAM centras

Pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis Panevėžyje, „Minties“ gimnazijoje, kuriamas vienas iš septynių šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrų. Numatoma, kad veiks 4 laboratorijos: biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų; Panevėžio specializuota dirbtinio intelekto galimybių pritaikymo laboratorija.

Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis tokias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę.

STEAM centras geriausių projektų rinkimuose „Europos burės 2021“ pelnė nominaciją „Už investicijas į ateities mokyklą“.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-01-29  Baigti rangos darbai. Vykdomi viešieji pirkimai įrangos ir baldų pirkimui.

2020-09-25 Pasirašytas susitarimas prie 2020 m. birželio 3 d. sutarties dėl papildomų, sutartyje nenumatytų darbų.  Darbų vertė – 21 146,59 Eur. Darbus planuojama atlikti iki 2020 m. gruodžio 20 d.

2020-06-03 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „SVALEX” vidaus patalpoms remontuoti.  Darbų vertė – 353 260,87 Eur.

2020-03-18 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-12-18  Parengtas paprastojo remonto aprašas.

2019-01-24 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio švietimo centru.

2018-11-09 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo.

2018-10-24 Pasirašyta bendradarbiavimo kuriant STEAM centrą sutartis su Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio rajono savivaldybėmis, Panevėžio kolegijos, KTU Panevėžio fakultetu, Panevėžio švietimo centru.

 

Atsakingi specialistai:

Vytautas Kalinauskas, tel. (8 45) 501 328, el. paštas vytautas.kalinauskas@panevezys.lt
Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380, el. paštas audrone.bagdanskiene@panevezys.lt
Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė, el. paštas  pscpanevezys@gmail.com

Projektas įgyvendinamas 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto pavadinimas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) veikla- „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“.

 

Kokybiškesnis gyventojų aptarnavimas

Įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse“ trumpės administracinių paslaugų teikimo procesas, vienu metu bus galima teikti daugiau paslaugų, taigi gerės gyventojų aptarnavimo kokybė. Kartu bus keliamos  klientų aptarnavimo specialistų kompetencijos.

Projektas vykdomas su Panevėžio rajono savivaldybe ir Panevėžio socialinių paslaugų centru.

Bendra projekto vertė – 762,3 tūkst. Eur. Iš jų 648,0 tūkst. Eur – ES lėšos, 114,3 tūkst. Eur –  Savivaldybės biudžeto.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019–2022 m.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“  priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse”.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-04-01 Projektas įgyvendintas.

Rengiamos techninės specifikacijos, viešųjų pirkimų dokumentai naujoms projekto veikloms: „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita PMSA Socialinių reikalų skyriuje“, „Patobulintų procesų ir procedūrų ataskaita Panevėžio Socialinių paslaugų centre“, „Dokumentų valdymo sistemos plėtra Panevėžio Socialinių paslaugų centre“.

2020-12-22 Pasirašyta sutartis su UAB „Eurointegracijos projektai“ dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos piliečių chartijos parengimo.

2020-12-04 Pasirašyta sutartis su UAB „AKIS Technologies“ dėl Eilių valdymo sistemos Panevėžio miesto savivaldybės Priimamajame (Laisvės a. 20, Panevėžys).

2020-07-22 pasirašyta sutartis su ESFA dėl naujų projekto veiklų.

2020-06-11 Pasirašyta sutartis su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“  dėl Licencijų ir leidimų išdavimo modulio (informacinės sistemos) diegimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje.

2020-05-08 ESFA pateiktas vertinti patikslintas investicijų projektas, planuojant II etapą.

2020-04-06 Paskelbtas licencijų ir leidimų išdavimo modulio sukūrimo ir įdiegimo viešųjų pirkimų konkursas.

2019-11-18 UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ skaitmenizavo Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senųjų kapinių laidojimų duomenis. Informacija skelbiama www.cemety.lt.

2019-10-26 Atliktas Savivaldybės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimas. Parengtas paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo veiksmų planas, klientų aptarnavimo standartas, surengti mokymai darbuotojams.

2019-09-31 Savivaldybės darbuotojų mokymai Gruzijoje.

2019-03-26 Pasirašyta sutartis su UAB „Civitta“ atlikti Savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimą.

2019-02-04 Pasirašyta sutartis su UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ dėl laidojimo duomenų skaitmeninimo.

2019-01-04 Paskelbtas Savivaldybės teikiamų paslaugų, gyventojų aptarnavimo procesų ir procedūrų kokybės tyrimo viešųjų pirkimų konkursas.

2018-10-19 Paskelbtas laidojimo duomenų skaitmeninimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursas.

2018-08-22 Pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

2017-08-21 UAB „Eurotela“ atliko tyrimą, kaip gyventojai vertina Savivaldybės teikiamas paslaugas.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Rita Skruzdienė, tel. (8 45) 501 335

El. paštas rita.skruzdiene@panevezys.lt