Kuriamas regioninis STEAM centras

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas

Švietimas

Įvykdyti

Švietimas

Viešasis administravimas

Švietimas

Viešasis administravimas

Pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis Panevėžyje, „Minties“ gimnazijoje, kuriamas vienas iš septynių šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrų. Numatoma, kad veiks 4 laboratorijos: biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų; Panevėžio specializuota dirbtinio intelekto galimybių pritaikymo laboratorija.

Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis tokias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę.

STEAM centras geriausių projektų rinkimuose „Europos burės 2021“ pelnė nominaciją „Už investicijas į ateities mokyklą“.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-01-29  Baigti rangos darbai. Vykdomi viešieji pirkimai įrangos ir baldų pirkimui.

2020-09-25 Pasirašytas susitarimas prie 2020 m. birželio 3 d. sutarties dėl papildomų, sutartyje nenumatytų darbų.  Darbų vertė – 21 146,59 Eur. Darbus planuojama atlikti iki 2020 m. gruodžio 20 d.

2020-06-03 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „SVALEX” vidaus patalpoms remontuoti.  Darbų vertė – 353 260,87 Eur.

2020-03-18 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-12-18  Parengtas paprastojo remonto aprašas.

2019-01-24 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio švietimo centru.

2018-11-09 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo.

2018-10-24 Pasirašyta bendradarbiavimo kuriant STEAM centrą sutartis su Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio rajono savivaldybėmis, Panevėžio kolegijos, KTU Panevėžio fakultetu, Panevėžio švietimo centru.

 

Atsakingi specialistai:

Vytautas Kalinauskas, tel. (8 45) 501 328, el. paštas vytautas.kalinauskas@panevezys.lt
Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380, el. paštas audrone.bagdanskiene@panevezys.lt
Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė, el. paštas  pscpanevezys@gmail.com

Projektas įgyvendinamas 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto pavadinimas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) veikla- „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“.

 

Projektas užbaigtas