Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas

Finansavimo šaltinis

ES Fondas

Transportas

Įvykdyti

Transportas

Transportas

Vienas pagrindinių Panevėžio miesto dviračių takų – Panevėžio miestą ir Berčiūnų gyvenvietę jungiantis pėsčiųjų ir dviračių takas. Panevėžio miesto savivaldybės administracija inicijavo projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas”, kurio metu bus modernizuotas minėtas pėsčiųjų ir dviračių takas. Įgyvendinus projektą, pagerės Panevėžio miesto gyventojų judėjimo galimybės, sumažės besinaudojančiųjų automobiliais skaičius, CO2 emisija, padidės šios teritorijos patrauklumas.

Projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

 

PROJEKTO EIGA

Vykdomos projekto užbaigimo procedūros.

2023-08-23 projektui skirtas papildomas finansavimas.

2023-08-01 kreiptasi dėl papildomo finansavimo skyrimo.

2022-12-09 baigti rangos darbai.

2021-05-04 įsakymu Nr. 3-257 „Dėl finansavimo skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas“, planuojamam įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, yra skirtas iki 152.177,16 Eur finansavimas.

2021-03-12 CPVA pateikta paraiška.

2020-04-30 Tarybos sprendimas Nr. 1-81 Pritarti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui ir teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

2020-03-10 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atsiuntė kvietimą teikti paraišką Panevėžio miesto savivaldybės administracijai .

2019-10-29 Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu įtraukė Projektą į Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros planą.

2019-12-17 Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu įtraukė Projektą į  priemonės Panevėžio regiono projektų sąrašą.

 

Projekto vadovas Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461

El. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

 

 

Projektas užbaigtas