Kompleksinis paslaugų centras „Harmonijos miestas“

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projekto tikslas – gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą.

Projekto uždavinys – šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, suteikti profesionalią  kompleksinę pagalbą.

Projekto nauda – projektas reikšmingai prisidės prie neįgalius vaikus auginančių šeimų gerovės: tėvai galės grįžti į darbo rinką,  pasinaudoti profesionalios socialinės globos, įvairių terapinių užsiėmimų, laikino atokvėpio, psichologinio palaikymo ir mokymosi galimybėmis.

Bendra projekto vertė – 2 243 662,40 mln. Eur, iš jų: 1 907 113,04 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 336 549,36 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2021-04-29 iki 2023-06-30 (pratęsta iki 2025-12-31).

Vieta: Aguonų g. ir A. Baranausko g. sankirta. Sklypo plotas 2 889 kv.m.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/33g65PV

 

PROJEKTO EIGA

2023-06-20 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Infes“. Darbų pabaiga – per 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2023-02-10 Paskelbtas rangos pirkimas „Kompleksinių paslaugų centro Aguonų g. 51, Panevėžys statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.

2022-12-12 Vyksta viešojo pirkimo rangos darbams pirkti procedūros.

2022-11-07 Paskelbtas rangos darbų pirkimas.

2022-10- 26 Rangos darbų pirkimas 626775 nutrauktas.

2022-10-14 Paskelbtas rangos darbų pirkimas 626775. Pabaiga: 2022-10-31 09:00.

2022-10-05 Paskelbta Išankstinė rangos pirkimo (rinkos) konsultacija. Pirkimas  627741. Pabaiga:   2022-10-12 09:00.

2022-09-19 Nutrauktas viešasis rangos darbų pirkimas 623038. Gautos Viešųjų pirkimų tarnybos pastabos ir rekomendacijos. Rengiami pirkimo sąlygų pataisymai.

2022-09-07 Paskelbtas rangos darbų pirkimas 623038.

2022-09-01 Viešasis rangos pirkimas 620274 nutrauktas. Gautos Viešųjų pirkimų tarnybos pastabos. Rengiami pirkimo sąlygų pataisymai.

2022-08-22  Paskelbtas rangos darbų pirkimas 620274.

2022-07-26 Gautas leidimas statybai.

2022-06-21 Patvirtintas techninis projektas „Kitos paskirties pastato (7.22), Aguonų g. 51, Panevėžyje, statybos projektas“ .

2022-06-13 Pasirašytas statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas.

2022-06-10 Atlikta paslaugų paskirties pastato Aguonų g. 51, Panevėžyje, statybos techninio projekto ekspertizė.

2022-03  Parengtas Techninis projektas ir perduotas ekspertizei.

2021-11-11 Panevėžio miesto bendruomenė kviečiama prisidėti prie Harmonijos miesto sprendimų priėmimų. Kviečiame išreikšti nuomonę, kuris iš pasiūlytų logotipų, Jūsų nuomone, šiai įstaigai tiktų labiausiai.

2021-10-21  Parengti projektiniai pasiūlymai

2021-10-01 Visuomenės informavimas apie parengtus “Negyvenamojo paslaugų paskirties pastato su laikino apgyvendinimo patalpomis (kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“) Aguonų g. 51, Panevėžyje, statybos projektas” projektinius pasiūlymus. Viešas susirinkimas vyks 2021-10-25 15:00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

2021-06-29 Informacinis renginys Rožyno mikrorajono bendruomenei.

2021-06-28 Prasidėjo archeologiniai kasinėjimai Harmonijos miesto sklype.

2021-06-09 Pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis (Nr. CPO171633). Tiekėjas – UAB „Synergy Solutions”.

2021-05-05 CPO paskelbtas Statinių projektavimo paslaugos pirkimas. Pirkimo Nr. CPO171633

2021-05-21 Paskelbtas statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas CPO priemonėmis. Pirkimo Nr. CPO171633.  Parengti ir su CPVA derinami projekto pirkimų planas ir mokėjimo prašymų grafikas.

2021-05-02 Parengta PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2021-04-29 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0003

2021-03-30  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas Nr. A1-268 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“

2020-08-27 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-248 “Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią, ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste“ teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, įgyvendinimo ir projekto dalinio finansavimo.

 

 

Atsakingas asmuo:  Lina Trebienė, tel. (8 45) 582598

El. paštas: dienos_centras@hotmail.com

 

Iki projekto baigimo liko 830 dienos