Tarptautinis projektas „Erdvės žmonėms“ (Space 4 People)

Finansavimo šaltinis

Tarptautiniai projektai

Įvykdyti

Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina Europos Sąjungos programos URBACT lėšomis finansuojamą projektą „Erdvės žmonėms“ (Space 4 People).

Projektu „Erdvės žmonėms“ siekiama gerinti miestų viešųjų erdvių kokybę. Bus nagrinėjamas pėsčiųjų erdvės tinklas, pėstiesiems skirtų vietų plėtros galimybės, automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose miestų erdvėse optimizavimas,  intermodalinių  transporto mazgų plėtra miestų centruose. Gyventojai turės galimybę siūlyti idėjas ir prisidėti prie jų įgyvendinimo. Tam talkins tarptautiniai ir vietos ekspertai, vyks susitikimai, diskusijos.

URBACT programa remia tvarią integruotą Europos miestų plėtrą, skiria lėšų, kuriant bendradarbiavimo tinklus, keičiantis patirtimi, atlieka svarbų vaidmenį, stiprinant miestų ryšius, keičiantis gerąja praktika ir ieškant novatoriškų sprendimų.

 

Projekto tikslas – didinti viešųjų erdvių patrauklumą, koncentruojantis į tris pagrindinius aspektus: pėstieji ir jiems skirtos vietos, automobilių stovėjimo vietų problemos, intermodalinis bei viešasis transportas.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

išnagrinėtas pėsčiųjų erdvės tinklas, išsiaiškintos jo plėtros galimybės ir parengta strategija;

išsiaiškintos automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose miestų erdvėse optimizavimo klausimai, ieškant novatoriškų sprendimų;

atlikta intermodalinio transporto mazgų analizė, įvertintos plėtros galimybės;

identifikuotos problemos, susijusios su viešųjų erdvių patrauklumo didinimu ir numatyti sprendimo būdai, identifikuotoms problemos spręsti;

vykdoma pilotinė veikla, į kurią bus įtraukti miesto gyventojai, taip kuriant ir skatinant bendruomeniškumą.

Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto bendruomenė.

Projekto įgyvendinimas turės tiesioginį poveikį Panevėžio miesto savivaldybei, jos gyventojams bei svečiams, taip pat ES ir tarptautinei bendruomenei.

Projekto vedantysis partneris – Bielefeld savivaldybė (Vokietija), partneriai – Valga (Estija), Nazare (Portugalija), Badalona, Guia de Isora (Ispanija), Saint-Germain-en-Laye (Prancūzija), Serres (Graikija), Kentriki (Makedonija), Arad (Rumunija), Turku savivaldybės (Suomija).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 32 mėnesiai: nuo 2019.09.02 iki 2022.05.13.

Bendra projekto vertė – 749 tūkst. 969 Eur.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-05-13 Projektas įgyvendintas.

2022-02-10 Projekto atstovai dalyvavo nuotoliniame URBACT programos e-universiteto trijų dienų renginyje. Jis skirtas sustiprinti URBACT partnerių įgūdžius, įgyvendinant naujus integruotus miesto planus.

2022-01-27 vyko nuotolinis projekto „Erdvės žmonėms“ (Space 4 People) partnerių susitikimas, kurio metu aptartos miestų planavimo tendencijos, darniam judumui pritaikytų gatvių koncepcijos bei kitos idėjos.

2021-12-09 Nuotoliniu būdu vyko projekto „Erdvės žmonėms“ (Space 4 People) kūrybinės dirbtuvės, kurių metu pristatytas vietos veiklos plano projektas.

2021 11 03-05 Vyko nuotolinis partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartas pasiruošimas tarpinės ataskaitos pateikimui, galimi biudžeto perskirstymai (dėl kelionių išlaidų nebuvimo), taip pat aptartas kiekvieno partnerio integruoto veiksmų plano parengtumas ir pristatytos kiekvienio miesto mažos apimties iniciatyvos.

2021-09-01 Parengtas Integruoto veiksmų plano projektas.

2021-05-01 Pradėtas įgyvendinti mažos apimties projektas (maršruto 1E įvedimas).

2021-04-15 Sukurta BaseCamp platforma, kurioje projekto partneriai ir ekspertai dalinasi informacija.

2021-03-01 Kartu su vedančiuoju partneriu, projekto partneriais bei ekspertais pradėtas rengti Integruotas veiksmų planas. Rengiamasi įgyvendinti mažos apimties projektą, susijusį su transporto srautų sureguliavimu ir parkavimo problemų sprendimu.

2020-12-15 Projekto partenriams organizuotas vebinaras vietos komunikacijos ir sklaidos klausimas.

2020-11-01 Sukurta darbo grupė, parengti veiksmų planai, vyko nuotoliniai partnerių susitikimai.

2020-10-21-23 Nuotoliniu būdu buvo diskutuojama su partneriais ir dalijamasi patirtimi miestų viešųjų erdvių sprendimo srityje.

2020-09-01 Pradėtas įgyvendinti antrasis šio projekto etapas.

2020-06-05 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos Komisija.

2020 -05-03 Patvirtinta paraiška.

2019-08-22 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-267 pritarta projekto įgyvendinimui pagal ES fondų priemones ir paraiškos pateikimui.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

Projekto vadovės pavaduotoja Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 329.

 

 

Projektas užbaigtas