PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA

Finansavimo šaltinis

ES pilnai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projekto tikslas – prisidėti prie sklandesnio pabėgėlių priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto koordinatorius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 100 proc. intensyvumu.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta – 81 699 Eur.

Projekto tikslinė grupė: trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su  partneriais (nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos ir socialinių paslaugų įstaigos), kurie bus atrinkti konkurso būdu.

Projekto tikslui pasiekti bus organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, teisinė ir psichologinė pagalba, šviečiamieji seminarai, lietuvių kalbos mokymai, verslumo skatinimo ir nuo įvairių priklausomybių bei nelegalaus darbo konsultacijos, vertimo paslaugos, veikla skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei integracijai, neformaliam migrantų vaikų ir jaunimo neformaliam švietimui, veikla skirta moterų ir mergaičių įgalinimui įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2024 m. kovo mėn. 4 d.

 

PROJEKTO EIGA

Stebėti projekto veiklas galite ČIA.

2024-02-14 Projekto jaunimas šventė Valentino dieną. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-02-09 Projekto partnerio VšĮ „Septynios akimirkos“ centre ukrainiečių vaikai šventė Užgavėnes. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-31 Projekto dalyviai susipažino su molinių indų gamyba. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-20 Panevėžio švietimo centre lankėsi  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) atstovas. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-19 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ ukrainiečių jaunimui suorganizavo priklausomybių prevencijos paskaitą. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-13 Projekto dalyviai dalyvavo ekskursijoje į Pakruojį, kurią organizavo projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-13 Panevėžio švietimo centro savaitgalinėje mokyklėlė “Надія” kuriami Angelai Laisvės gynėjams. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-12-10 Projekto dalyviai dalyvavo ekskursijoje į Kauną, kurią organizavo projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“.

2023-10-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita.

2023-09-30 Panevėžio švietimo centre atidaryta ukrainiečių savaitgalinė mokyklėlė “Надія”. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-08-26 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ drauge su projekto dalyviais dalyvavo festivalyje „Jaunimo piknikas“. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-08-24 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ suorganizavo projekto dalyvių išvyką į Šiaulius švęsti Ukrainos Nepriklausomybės dieną. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-07-19 Panevėžyje viešėjo Borodiankos (Ukraina) miesto delegacija: mokytojai, mokyklų direktoriai ir savivaldybės atstovai. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-07-18 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita.

2023-06-27 Panevėžyje viešėjo Ukrainos centro atstovai iš Vilniaus. Daugiau informacijos ČIA ir Ukrainos centro Facebook paskyroje ČIA.

2023-06-06 Gautas avansas projekto veikloms įgyvendinti.

2023-06-01 Prasidėjo projekto veiklos. Išsamesnė informacija ir kontaktinė informacija norintiems jose dalyvauti ČIA. Informacija ukrainiečių kalba ČIA.

2023-05-29 Projekto koordinatoriui LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas prašymas dėl avanso projekto veikloms įgyvendinti išmokėjimo.

2023-05-26 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-456 sudaryta projekto įgyvendinimo komanda.

2023-05-24 Su projekto koordinatoriumi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašyta lėšų įgyvendinimo sutartis.

2023-04-26  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto paraiška  finansavimui gauti.

2023-04-14  Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-304 patvirtinti projekto partneriai: Panevėžio švietimo centras ir VšĮ „Septynios akimirkos“.

2023-03-07 Paskelbtas konkursas partnerių atrankai.

2023-03-07 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-182 sudaryta partnerių atrankos komisija.

2023-03-06 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-181 patvirtintas projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas.

2023-02-23 Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-25 pritarta projekto įgyvendinimui.

 

Projekto koordinatorė Nijolė Janėnienė, tel. +370 665 89 858

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“   yra bendrai finansuojamas  Europos Sąjungos iš  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas užbaigtas