Bendruomenė ir aplinka

Finansavimo šaltinis

ES pilnai finansuoja

Tarptautiniai projektai

Vykdomi

Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Bendruomenė ir aplinka“ (angl. „WASTE – Working for a Society Through Environment“) partnerio teisėmis.

Projekto tikslas – užmegzti ilgalaikius santykius bendradarbiavimui ir keitimuisi gerąja patirtimi, susijusia su beatlieke ir žiedine ekonomika; remti tarpvalstybinį piliečių bendruomenės jausmą ir bendrus interesus, kai visos bendruomenės susiduria su panašiais iššūkiais, susijusiais su atliekų problema; remti Europos atliekų ir išteklių efektyvaus naudojimo strategijos kūrimą, įgyvendinimą ir stebėseną.

Pagrindinė projekto idėja – didinti informuotumą apie bendruomenių vaidmenį skatinant teisingą atliekų tvarkymą, propaguojant ES veiksmus atliekų tvarkymo srityje kartu su Aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m. ir Europos žaliuoju kursu.

Projekto nauda – Projekto metu tarptautiniuose renginiuose bus aptariamos aktualios temos apie bendruomenių dalyvavimą ir įsitraukimą į aplinkosaugos ir tvarumo sritis, bus siekiama visuomenei plačiau pristatyti ES politikos kryptis, ES veiksmus atliekų tvarkymo srityje, Aplinkosaugos veiksmų programą iki 2030 m. ir Europos žaliąjį kursą. Renginių metu bus dalijamasi patirtimi ir gerąja praktika apie partnerių savivaldybių įgyvendinamus investicinius projektus, aptariamos bendruomenių dalyvavimo ir iniciatyvų galimybės, bus diskutuojama apie atliekų perdirbimo svarbą visuomenei ir Europos ateičiai, bendruomenių vaidmenį remiant tvarią ateitį bei skatinant bendrą atsakomybės jausmą už aplinkosaugos klausimus bei ES politiką ir veiksmus šioje srityje.

Pagrindinis projekto partneris – Jablona savivaldybė (Lenkija).

Projekto partneriai:

  • Vignanello savivaldybė (Italija),
  • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva),
  • Birgu savivaldybė (Malta),
  • Gradoli savivaldybė (Italija),
  • Jevisovice savivaldybė (Čekija),
  • Lahti miesto nevyriausybinė organizacija EKERY (Suomija),
  • Cėsio rajono savivadybė (Latvija),
  • Grosuplje savivaldybė (Slovėnija),
  • Kipro VAMOS asociacija (Kipras),
  • Kilkenio miesto nevyriausybinė organizacija Twilight (Airija).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. lapkričio 1 d. –  2024 m. spalio 31 d.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai kaip projekto partneriui skiriama apie 31 000 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2023 11 9-13 vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas Birgu (Maltoje). Apie renginį skaitykite ČIA.

2023 05 11-15 vyko antrasis projekto partnerių susitikimas Panevėžyje. Apie renginį skaitykite ČIA.

2023 03 23-27 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Jablonoje (Lenkijoje). Apie renginį skaitykite ČIA.

2022 06 27 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A- 573 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2022 02 17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-45 pritarė dalyvavimui Projekte „Bendruomenė ir aplinka“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui.

2022 11 14 pagrindinis partneris informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus ir pakvietė konsorciumo partnerius pasirašyti dotacijos sutartį.

2021 08 26 pagrindinis partneris Jablona savivaldybė pateikė paraišką Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Miestų tinklų priemonei.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

Iki projekto baigimo liko 166 dienos