Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU Naujos kartos Lietuva

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Projekto tikslas – formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant ir atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą.

Projektu tiesiogiai prisidedama prie mokinių finansinės elgsenos kaitos, susijusios su praktiniais finansinio raštingumo įgūdžiais. Mokiniai praktiškai susipažins su finansinėmis paslaugomis, plėsis skaitmeninių paslaugų vartojimas bendrojo ugdymo įstaigose, kas yra ypač aktualu kuriant šiuolaikišką bei modernią mokyklą. Mokiniai ugdys įgūdžius saugoti savo turimas atsiskaitymo priemones, neatskleisti slaptažodžių, stebėti savo išlaidas, suprasti, kas yra finansinis sukčiavimas, ir mokysis jį atpažinti. Tokiu būdu ilgainiui bus kuriama skaitmeninėms ir ypač finansinėms technologijoms imli rinka, kuri prisidės prie geresnio Lietuvos kaip investicijų krypties vertinimo, o tai, savo ruožtu, padės pritraukti daugiau privačių lėšų strateginėms sritims finansuoti.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis:

  1. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba) atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose: projekto lėšomis mažiausiai 242 bendrojo ugdymo įstaigos savo valgyklose įsidiegs / atsinaujins kompiuterinę kasos įrangą, savitarnos terminalus.
  2. Mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais su mokėjimo funkcija ir kitais papildomais funkcionalumais: per projekto finansavimo laikotarpį elektroniniai mokinio pažymėjimai su mokėjimo funkcija bus išduoti ir / arba pakeisti 90 000 mokinių. Pagal poreikį elektroniniuose mokinio pažymėjimuose bus sudiegti papildomi programiniai funkcionalumai – neformaliojo vaikų švietimo apskaita, nemokamas maitinimas, transportas, praėjimo kontrolė, bibliotekos skaitytojo kortelė ir pan.

Įgyvendinant projektą dalyvauja 20 Panevėžio miesto bendrojo ugdymo įstaigų, preliminarus 1–12 kl. mokinių, kuriems per projektą planuojama finansuoti EMP su veikiančia e. piniginės funkcija, skaičius – 9791.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, valstybinės ir savivaldybės, kaip jos apibrėžtos Švietimo įstatyme, bendrojo ugdymo mokyklos su skyriais.

Projekto tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, savivaldybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto trukmė – 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.

Projektui skiriama bendra finansavimo suma – 2 607 492,12 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei skirta projekto finansavimo suma – 210 000 Eur.

Daugiau apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/atsiskaitymas-negrynaisiais-mokyklu-valgyklose/1034

 

PROJEKTO EIGA

2024-05-10 Šiuo metu jau atspausdinta apie 1500 elektroninių mokinio pažymėjimų, kurie perduodami VšĮ „Panevėžio keleiviniam transportui” integruoti su elektroninio bilieto sistema.

2024-01-03 pasirašyta sutartis su UAB „UCS Baltic”, kuria perkama 18 komplektų išmaniųjų kasos aparatų su galimybe atsiskaityti naudojant elektroninį mokinio pažymėjimą.

2023-10-17 pasirašyta sutartis su UAB „UCS Baltic”, kuria perkamas spausdintuvas ir programinė įranga personalizuoti elektroninius mokinio pažymėjimus.

2023-05-04 pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. 22-1316 su Europos socialinio fondo agentūra.

2023-04-27 sudaryta projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ Nr. 04- 002-P-0001 sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (administruojančiosios institucijos).

2023-04-07 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-131 skirtas finansavimas projektui.

2022-08-31 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-277 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.

 

Projekto vadovas Andrius Gailiūnas, tel. (8 45) 551 496

El. paštas andrius.gailiunas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Irma Zaveckienė, tel. (8 45) 501 298

El. paštas irma.zaveckiene@panevezys.lt

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Iki projekto baigimo liko 72 dienos