PROJEKTAS „ŽALIOJI KRYPTIS“

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Tarptautiniai projektai

Įvykdyti

Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Žalioji kryptis“ (angl.  „GREENUP: European youth reflecting about the green future of Europe“) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas programos 2 kryptį „Piliečių įtraukimas ir dalyvavimas“, skirtą piliečių įsitraukimui ir dalyvavimui demokratiniame Sąjungos gyvenime bei skirtingų valstybių narių piliečių mainų skatinimui bei bendros Europos istorijos aptarimui.

Pagrindinė projekto tema – Diskusijos apie Europos žaliąjį kursą kaip atsaką į COVID-19 krizę.

Projekto vadovaujantysis partneris – Tibi savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai:

  • Savanoriško darbo vystymo asociacija, Novo Mesto (Slovėnija);
  • Asociacija VisMedNet (Malta);
  • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva);
  • Mesinos savivaldybė (Italija);
  • Westpannon regioninės ir ekonominės plėtros viešoji pelno nesiekianti įmonė, atstovaujanti Halasio savivaldybei (Vengrija);
  • Todoro Kableškovo aukštoji transporto mokykla, atstovaujanti Sofijos savivaldybei (Bulgarija).

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose bus aptariamos aktualios temos apie jaunimo pilietinį dalyvavimą ir Europos žaliąjį kursą susiduriant su COVID19 pandemijos sukelta socialine krize, dalyviai gaus naujų ir tvirtų žinių apie pilietinius ir politinius įgūdžius (įgyti socialinę ir moralinę atsakomybę, apsiginti nuo demagoginių pranešimų, gerbti ir vertinti kultūrų įvairovę ir t. t.). Kiekvienas partneris sieks į savo organizuojamą renginį pritraukti pilietinės visuomenės organizacijose dirbančius jaunus žmones. Taip bus sudaryta galimybė maksimaliai padidinti poveikį vietos lygmeniu, taip pat taikyti konkrečias projekto veiklas kiekvienoje tikslinėje teritorijoje.

Tarptautiniai renginiai bus organizuojami:

2022 m. rugsėjo 19 – 22 dienomis Tibyje (Ispanija);

2023 m. sausio 16 – 19 dienomis Novo Mesto (Slovėnija);

2023 m. gegužės 9 – 12 dienomis Panevėžyje;

2023 m. birželio 26 – 29 dienomis Mesinoje (Italija);

2023 m. rugsėjo 4 – 7 dienomis Halasyje (Vengrija);

2023 m. lapkričio 11 – 14 dienomis Sliemoje (Malta);

2024 m. vasario 11 – 15 dienomis Tibyje (Ispanija);

2024 m. kovo 18 – 21 dienomis Sofijoje (Bulgarija).

Tarptautinio renginio Panevėžyje metu ekspertai moderuos renginio dalyvių diskusijas ir dirbtuves, kuriose dalyviai iš Panevėžio bei svečiai iš projekto partnerių miestų analizuos dabartinę savo elgseną, paplitusius įpročius, kurie neatitinka žaliųjų tikslų, ir ieškos šiems įpročiams alternatyvų. Bus diskutuojama ir ieškoma sprendimo būdų, kaip būtų galima padidinti jaunimo įsitraukimą, kokius veiksmus būtų galima įgyvendinti. Kadangi renginyje dalyvaus ne tik svečiai iš projekto partnerių, bet ir Panevėžio miesto jaunimo organizacijų, universitetų bei vietinės valdžios atstovai, bus užtikrintas projekto rezultatų ir sąmoningumo sklaidos tęstinumas atstovaujamose organizacijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužės 1 d. –  2024 m. balandžio 30 d.

Bendra projekto vertė – iki 148 000,00 Eur (kiekvienam projekto partneriui skiriama iki 18 500,00 Eur projekto veikloms vykdyti)

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 25-28 įvyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, Bulgarijoje.

2024 02 11-15 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Tibyje, Ispanijoje.

2023 11 11-14 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Sliemoje, Maltoje.

2023 09 4-7 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Halasyje, Vengrijoje.

2023 06 26-29 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Mesinoje, Italijoje.

2023 05 10-11 vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

2023 01 16-19 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Novo Mesto, Slovėnijoje.

2022-09-19 įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Tibyje (Ispanija), kurio metu pasirašyta partnerystės sutartis, projekto partneriams pristatytas Panevėžio miestas, Panevėžio miesto strateginio 2021-2027 m. plėtros plano prioritetai, atitinkantys projekto tikslus bei Europos Žaliojo kurso gaires, darbo grupėse metu analizuota projekto partnerių šalių esama situacija aplinkosaugos ir klimato išsaugojimo srityse, kylančios problemos ir iššūkiai, aptartos būsimų renginių datos, kiekvieno projekto partnerio užduotys ir kita svarbi informacija.

2022-04-27 pasirašyta projekto „Žalioji kryptis“ finansavimo sutartis tarp Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (angl. EACEA) ir visų projekto partnerių;

2022-02-21 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-152 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–42 pritarė dalyvavimui Projekte „Žalioji kryptis“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui;

2022-01-14 Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (angl. EACEA) informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus ir pakvietė konsorciumo partnerius pasirašyti dotacijos sutartį.

2021-08-27 vadovaujantysis partneris Tibi savivaldybė pateikė paraišką Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Miestų tinklų priemonei.

2021-08-25 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte, kurio pagrindinė tema – „Diskusijos apie Europos žaliąjį kursą kaip atsaką į COVID-19 krizę“, partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

Projektas užbaigtas